William Wagener

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vám přiblížila jednu velmi vzácnou osobnost, která se nachází v centru veškerého dění dnešního uspěchaného a složitého světa. Fanoušci krále popu Michaela Josepha Jacksona jeho jméno znají a vědí dobře, co pro nás tento muž znamená.

William Wagener se narodil dne 22. 11. 1945 ve Wisconsinu. Vystudoval zde střední školu v r. 1964. Pak následovalo studium Univerzity ve Wisconsinu - Green Bay - pobočka v r. 1972 s akademickou hodností v prostředí vědního oboru a následně odešel do Kalifornie na právnickou školu, ale nikdy se právníkem nestal. Studoval velmi dobře. Tento výjimečný muž ovládá americkou angličtinu a německý jazyk. Je celý život zastáncem pravdy, spravedlnosti a laskavých činů, jak pro všechny lidi, tak i pro zvířata. Miluje z celého srdce Boha, kterého nazývá láska a laskavě jedná se všemi, s kým se setkal. Žije se svojí krásnou, milující a početnou rodinou v Kalifornii na západní hranici států USA.


Jeho krédem je: odpusť - jsi požehnán - pravda osvobozuje - lži jsou otroctví a záhuba - měj víru, naději a jednej srdcem.

Právě tento distingovaný televizní novinář si zakládá na důstojném a jemném chování naprosto se odlišujícím od jiných novinářů, které známe všichni po celém světě s neblahými recenzemi na jejich práci. V případě Williama Wagenera můžeme být klidní, protože tento člověk preferuje vždy pravdu. Korupce, podvody, úplatky a pokřivené charaktery lidí, převážně vysoko postavených, ho nabíjí k boji za spravedlnost a postavení se proti těmto všem negativním věcem.
Víte, co je velmi zvláštní…ale krásné?
William nikdy nebyl fanouškem MJJ, ani jeho osobnosti, ani jeho talentu. Rovněž si nikdy nezakoupil lístek na jeho koncert.

Doslova mi sdělil:
 

"Obdivuji jeho neotřesitelné dárcovství na " HEAL THE WORLD , aby tu bylo to lepší místo ". Mluví o tom na Oxfordské univerzitě, zpívá v písni. Ze všeho nejvíce dělá charitu s jeho vlastními finančními prostředky a osobně se angažuje v nemocnicích s nemocnými dětmi, drží je, povzbuzuje a objímá. Jsem fanouškem jeho charitativní práce. A uznávám, že mnoho, ne-li většina z MJJ fanoušků uznávaných na duchovní úrovni, že Svatý Michael Jackson byl tak blízko Bohu. Ve svém srdci měl Boží lásku a ta láska z Boha vyzařovala z Michaela fyzicky i duchovně. A duchovně jeho "LOVE YOU MORE" zpráva stále vyzařuje a citlivé osoby - praví MJJ fanoušci - pocit, že láska, která přišla od Boha, prostupuje Svatým Michaelem na všechny ty, kteří budou přijímat lásku. My ji všichni potřebujeme tolik v chladném a drsném světě, který směřuje jen k chamtivosti, zlu a nenávisti."


Ještě vysvětlím, proč William nazývá Michaela "Svatý Michael"… ptali se ho fanoušci na Facebooku a William to zdůvodnil slovy, u kterých mi tekly slzy. Věřím, že Vám budou téci také.

Dovolte mi citovat slova Williama:


Konkrétně Michael Jackson dělal jeho první zázrak před námi všemi, ale nepoznal ho "v té době", protože chlapec se uzdravil. Gavin Arvizo byl přesvědčen jeho matkou lhát a tak získat peníze ze Svatého Michaela. Chlapec byl nemocen rakovinou a lékaři v Los Angeles řekli jeho matce, že zemře do 6 měsíců "nebo méně " a nebylo nic, co by se dalo udělat pro Gavina. Svatý Michael se zeptal Gavina a celé jeho rodiny, aby se nastěhovali do Neverlandu [ z chudinských čtvrtí ve východním LA ] a žili tam, kdy měl Gevin pouze 4 měsíce života. To bylo více, než před10 lety. Gavin přišel a řekl Svatému Michaelovi, že MJJ chtěl, aby žil, ne zemřel a zeptal se, jestli by Gavin souhlasil ŽIVÝ a Gavin řekl: ANO! Nyní je Gavin z rakoviny úplně vyléčen a žije, dokončil vysokou školu navzdory jeho hrozným lžím proti samotnému Svatému Michaelovi, který ho zachránil.

To byl první zázrak, když Svatý Michael byl naživu.

Od června 2009 tam byly četné zázraky uzdravení. Dvou zázraků jsem byl svědkem na vnější bráně Neverlandu … jeden africký muž měl křivá kolena stísněná po modlitbě a noční bolesti a žena s rakovinou krve, tak se tam modlila u neverlandské brány a byla uzdravena v r. 2011. To jsou jen dva zázraky. Bylo mi řečeno, že v Evropě v r. 2012 bylo mnoho dalších malých i velkých zázraků. To kvalifikuje Michaela jako světce a to i katolických norem a i přesto, že Michael nikdy nebyl vychován jako katolík.

Nyní máte definici a praktickou realitu Svatého Michaela. Mír a požehnání pro vás. Žili jsme v době tancem, zpěvem světce, který také věnoval 350.000.000 dolarů na dětské nemocnice a oddělení sirotčinců. Jsme všichni požehnáni…jsem velmi požehnán, že jsem ho viděl zblízka a žil v blízkosti Země Nezemě. Viděl jsem celý jeho proces - 5 měsíců vyšetřovací vazby v r. 2005 a cítil téměř elektrický náboj iontů ve vzduchu, když vstoupil do soudní síně. Jsem požehnán jím a to změnilo můj život.

Mnoho lidí si pamatuje na incident v roce 1993 dobře, když poprvé hrozné body obžaloby byly vzneseny proti MJJ - o otázce, která byla vždy spojena s čistotou a dokonalostí pro něj: děti z našeho světa.

Nejhorší zločin, který člověk může myslet, že byl obviněn ze zneužívání dětí v r. 2003, byla podána nová obvinění proti Michaelovi a v r. 2005 byla žaloba podána. Po 5 měsíců studie, Michael byl propuštěn v každém ze 14- ti jednotlivých bodů obžaloby. Jeho fanoušci a každý, kdo ho znali osobně, měli vědět, že je nevinný.

Přesto, že pochybnosti u ostatních fanoušků nikdy nebyly vyřešeny, protože média je stále šíří, téma pro jejich senzacechtivosti. Takže pravda je stále nevyřčená.

William Wagener proto, aby mohl být objektivní, absolvoval všechna soudní jednání v případě již zmiňovaného procesu v r. 2005. Po dobu celého procesu již věděl od samého počátku, že obvinění MJJ bylo nesmyslné, vymyšlené a že je král popu NEVINNÝ. V průběhu procesu uspořádal WW místní TV show "NA DRUHOU STRANU" celkem 12x

Citace dalších slov WW:
 

"Svatý Michael udělal skutečnou práci, cestoval mnohem víc a měl obrovský vliv. Ale musel jsem se dívat a trpět s ním až 5 měsíců smyšlených důkazů den za dnem, protože jsem neměl s ním duchovní spojení v době procesu v r.2005… že praví fanoušci ho již měli. Ale když jsem viděl haraburdí, falešné doklady po celý únor, věděl jsem, že je nevinný a prokurátoři byli špatní lháři, ani nebyli opatrní při budování jejich podvodů a lží. Jako novinář, který byl [trochu naštvaný na MJJ pro rozbití Jackson Five, ] jsem neměl dobré myšlenky o MJJ na začátku, ale snažil se mít otevřenou mysl. Ale brzy zástupci pekla zakopli o své vlastní zlé pasti a byli chyceni ve svých lžích."William chtěl tak pomoci pravdě na světlo. Byl si jistý, že MJJ se nedopustil ničeho špatného a všechna obvinění manipulací důkazů Thoma Sneddona /v té době státního nádvladního/. Jednalo se o spiknutí, dokonce filmovali otisky prstů - tento podvod naštěstí není promlčen a všichni, kdo jsou zapleteni do procesu, by měli být obviněni.
Dlouholetý fanoušek MJJ Dee Pfeiffer, který se také zúčastnil soudu, podpořil myšlenku WW založit neziskovou organizaci dne 10. 1. 2011 MJJIFF INNOCENT FOREVER FOUNDATION v Utahu, kde WW je jejím prezidentem.¨

Úkolem tohoto projektu je:

- korupční soudní proces dotáhnout k pravdě
- očistit MJJ jméno jednou provždy a pro všechny
- podat žalobu proti těm, kteří jsou trestně odpovědni

William Wagener chce docílit vytvoření přesné dokumentace o celé pravdě procesu. Mělo by se to vysílat opakovaně v TV - tohoto úspěchu se může však dosáhnout s pomocí fanoušků MJJ po celém světě.
William Wagner cestoval po celém světě ve jménu MJJ. Navštívil10 národů v r. 2012 v 25-ti městech v 60-ti dnech. Velmi únavné…dále 4 národy v r. 2013 a to Rakousko, Itálii, Německo a Švýcarsko.

Doufá, že se mu podaří jet do Japonska, Číny a Singapuru na Filipínách v r. 2014 a znovu do Německa, Francie, Anglie, Rakouska, Slovenska, Bulharska, Maďarska, Rumunska, Řecka a možná i na Krym, do Ruska a na Ukrajinu, pokud Bůh poskytne financování.


Závěrem bych chtěla napsat, že tento úžasný člověk důkladně a soustavně nehledě na své potřeby, zkoumal, vyhledával a shromažďoval informace o podezřelém jednání veřejných činitelů…a dělá to stále. Vždy se řídí požadavky novinářské etiky, zejména požadavkem nezveřejňovat neověřené údaje, nepřekrucuje skutečnosti a respektuje lidskou důstojnost.
Ano, to je William Wagener - vzácný, pokorný muž a klenot novinářské branže. Mezi jeho zájmy patří hra na trubku, klavír, kytaru a trochu i na lesní roh. Je chovatelem pěti dlouhosrstých morčat. Miluje tanec, ale je velmi zaneprázdněn, jak sám tvrdí, je otrokem komunikace s lidmi.

Tvrdí o sobě, že je nikdo, jen novinář z malého města usilující o odhalení zkorumpované vlády. Je svědkem každodenní nespravedlnosti v USA, kterou nesnáší.

Chtěla bych jménem všech fanoušků krále popu MJJ poděkovat tomuto muži Williamu Wagenerovi za jeho pokoru a obětavost a vyzdvihnout pro celý svět, jaký báječný člověk chce očistit jednou provždy jméno našeho Michaela. Filmem, který vznikne, ukázat světu čistou pravdu o NEVINĚ tohoto hrdiny a geniálního hudebního umělce, jakým je král popu Michael Joseph Jackson navždy.
 
_____________
 

Za tento článek moc a moc děkuji Martě... za svědectví tohoto bezpochyby zajímavého a skvělého člověka, (který dal svolení k uveřejnění tohoto článku o něm), o jehož existenci neměla spousta z nás ani tušení. Věřím, že vás třeba bude zajímat, jak to vypadá aktuálně v Neverlandu a díky p. Williamovi Wagenerovi, budeme mít tu možnost nahlédnout do míst, která tak "důvěrně" známe a díky Michaelovi milujeme a shlédnout, jak je právě v Neverlandu. Chystám pro vás novou rubriku, kde si právě jím pořízené fotografie budete moci prohlédnout...snad vás fotografie potěší. Prozatím vám popřeji příjemné čtení.

 

Zdroj: zuzyjacksonka.blog.cz/1404/bojovnik-za-spravedlnost

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com