6. část

 

Stacy Brown
(svědek obžaloby -
spoluautor knihy "Michael Jackson: The Man Behind the Mask")



Brown porotě pověděl, že se zná s Jonesem už řadu let, že psal příběhy o Michaelu Jacksonovi pro LA Daily News a že má proto dlouhou historii v psaní "Jacksonových" příběhů. Brown byl příjemný, dobře vypadající, plachý a šarmantní muž. Řekl, že řadu let telefonoval Jonesovi kvůli komentářům o osobních záležitostech týkajících se Michaelova života. První rozhovor o nápadu napsat knihu se mezi ním a Jonesem uskutečnil v den, kdy byl v lednu 2004 Michael v Santa Maria obžalován. Brown vypověděl, že s Jonesem spolupracovali prostřednictvím mailů. Afroamerický novinář Stacy Brown tvrdil, že byl dlouholetým přítelem rodiny Jacksonů, ale když mluvil, vědomě se vyhýbal jakémukoliv očnímu kontaktu s Michaelem. Stejně jako Jones byl i Brown svědkem obžaloby. Vypověděl, že si vzpomíná, že mu Jones pověděl o incidentu olizování vlasů Jordieho Chandlera, ačkoliv uvedl, že Jones váhal vypovědět o konkrétních detailech, protože měl jen "neurčité vzpomínky" týkající se tohoto problému. Čím více byl Brown dotazován na údajné olizování vlasů, tím více lidé v soudní síni potřásali hlavami a usmívali se. Bylo to bizardní a lidé zírali na Michaela a doufali, že zachytí jeho reakci na novinářovo svědectví. Ale jeho tvář byla těžce čitelná. Při jeho výpovědi se Michael zdál být v klidu. Pouze jednou nebo dvakrát potřásl hlavou jako by chtěl zdiskreditovat Brownův vztah k němu. A to bylo vše. Když byl Brown dotázán na jeho dohodu ohledně knihy, vypověděl, že Bob Jones byl ve finanční tísni, že byl v té době na mizině a tak navrhl myšlenku napsat Jacksonovo skandální odhalení. Když byl dotázán na peníze, které očekával, že získá, Brown tvrdil, že on ani Jones nepřemýšleli o penězích.
 
Meserau: "Budete souhlasit, že čím skandálnější kniha, tím větší šance vydělat s ní peníze?"
 
Brown: "Samozřejmě. Ale nebylo naším záměrem napsat knihu skandálů, jestliže něco takového naznačujete. Mám v té rodině lidi, které mám moc rád a nechtěl jsem je zklamat.
 
V poslední den soudu těsně před rozsudkem byla tato kniha vydána. Ať už Jones a Brown zamýšleli vytvořit skandál nebo ne, publikovali knihu, která nabízela vnitřní pohled na pomluvy a narážky, které přetrvávaly v Michaelově životě. Mezi věcmi, které kniha předkládala, byla Michaelova "dekadentní falešná manželství", jeho "odporný vztah s rodinou" a jeho "voodoo obřady". Tato kniha byla zlá, byla zvrácená. Ale nakonec snaha dostat ji do rukou čtenářů na celém světě naprosto selhala.


June Chandler
(svědek obžaloby - matka Jordieho Chandlera)



June byla jemně hovořící žena, velmi elegantní dáma. Byla mladší a krásnější, než lidé možná očekávali. Když jí Sneddon kladl otázky, byl k ní příjemný a přátelský. June se při výpovědi zdála být autentická a důvěryhodná, porotci jí věnovali velkou pozornost. Byla bezvadně oblečená a vypadala, jako by vystoupila ze stránek Vogle. Bylo zřetelné, že Sneddon byl zaujatý touto exoticky vypadající ženou. Ale když začala vyprávět detaily o tom, jak byla vdaná a poté rozvedená s prvním manželem Evanem, jak byla vdaná a rozvedená s jejím druhým manželem Davidem Schwartzem, začalo být evidentní, že její život nebyl tak skvělý, jak se zdálo podle jejího zjevu. Když začala vyprávět, jak se ona a její syn setkali s Michaelem prostřednictvím Schwartzovy autopůjčovny Rent-A-Wreck, vypadalo to, jako by její život před setkáním s Michaelem nebyl vůbec skvělý. June pověděla porotě, jak moc obdivovala Michaela, jak ho uprosila, aby pár minut počkal v autopůjčovně, aby se mohl setkat s Jordiem. June řekla, že její první setkání s Michaelem trvalo pouhých pět minut, ale pak popisovala její přátelství, které s ním měli ona a její dvě děti. Vypověděla, že jejich vztah se stal velmi blízkým, že ona a její děti cestovaly s Michaelem do pompézních míst jako Las Pegas, do elegantních letovisek v Evropě. Prožili s Michaelem báječné časy. Vypověděla, že v Neverlandu byla s dětmi ubytovaná v domku pro hosty a popsala Michaela jako normálního chlapíka. Hovořila o Michaelovi jako o někom, kdo se nechoval jako superstar a že byl překvapivě nohama na zemi. Během všech jejich návštěv v Neverlandu s nimi Michael jednal jako s rodinou. Vyprávěla o době, kdy začal Jordie spát s Michaelem v jeho pokoji a nevykazoval žádné známky toho, že by se stalo něco neobvyklého, když byl v Michaelově přítomnosti. Na dotaz na soudní spor June odpověděla, že byla jmenována v synově při, ale chtěla, aby bylo známo, že ona osobně Michaela nežalovala. Řekla, že v tomto sporu zastupoval jejího syna Larry Feldman a zdůraznila, že její syn byl jedinou osobou, která Michaela zažalovala. Přesto musela připustit, že i ona obdržela peněžní kompenzaci z tohoto sporu a řekla, že podepsala dohodu o mlčenlivosti, která jí znemožňovala napsat knihu nebo poskytnout rozhovor o Michaelu Jacksonovi. Při křížovém výslechu k úžasu médií vypověděla, že za posledních 11 let vůbec nemluvila se svým synem. Tom Mesereau se jí vyptával na údajný dluh jejího exmanžela Davida a June potvrdila, že v době konání procesu měl David dluh ve výši miliónu dolarů, ale popřela všechna obvinění ohledně minulých finančních těžkostí. June se snažila zachovat klid, ale s postupujícími otázkami to vzdala. Některým pozorovatelům v soudní síni se June jevila jako kopáč zlata. Jak se kroutila na soudní lavici, začalo být jasné, že tato elegantní žena, oblečená do značkového oblečení, si koupila tento životní styl za peníze Michaela Jacksona. Lidem v soudní síni se zdálo divné, že si June občas nedokázala vzpomenout na určité věci a tak se jim zdál Chandlerův spor surrealistický. Například si nemohla vzpomenout, zda je Michael zažaloval za vydírání. Zdálo se, že June má selektivní paměť. Živě si pamatovala všechny její cesty s Michaelem, z LA na Floridu, do Evropy a zpět, ale nemohla si vzpomenout na žádný detail ohledně Jordieho soudního sporu. Když se jí Mesereau zeptal na její osobní finanční potřeby a přání v roce 1993, vzpomněla si, že její exmanžel Evan jednou žádal Michaela, aby financoval výstavbu křídla jejich domu. Ale přísahala, že nikdy nechtěla od Michaela nic peněžního, přestože od něj obdržela několik drahých darů, mezi nimi i náramek od Cartiera. Když hovořila o přátelství svého syna s Michaelem, dosvědčila, že nikdy neměla podezření, že by se mezi nimi stalo něco nevhodného. Tato odpověď vzbudila pozornost médií, protože každý čekal, že June řekne něco - cokoliv - co by mohlo Michaela postihnout. Místo toho June seděla velice hrdě a hovořila o vztahu jejího syna s Michaelem jako o něčem zvláštním. Řekla porotě, že Jordie chodil oblečený jako Michael, pokoušel se napodobovat Michaela z doby, kdy byl ještě dítě. Připustila, že v roce 1992 a 1993 Evan psal scénář, a kvůli tomu netrávil s Jordiem moc času a proto byla šťastná, že jim byl Michael nablízku. Michael se věnoval Jordiemu a June mu za to byla vděčná. June vypověděla, že Michael strávil přibližně 30 nocí v jejich domě v Santa Monica.a že podporovala přátelství mezi Michaelem a jejím synem. Někteří lidé v soudní síni cítili, že Chandler a jeho rodina Michaela využili, jiní si mysleli, že Michael byl géniem v ututlání.
 
Novináři věděli, že po finančním vyrovnání Jordie odmítl spolupracovat s úřady, což vyvolávalo mezi lidmi různé závěry. Během přestávky novináři nekonečně klábosili o Michaelově přátelství s mladým Jordiem. Mesereau nechtěl nechat neslavný Chandlerův spor smíchat s vážným kriminálním případem, kterému Michael čelil. Nechtěl, aby porota byla zapletená do klevet. Nechtěl, aby se porota nechala ovlivnit spekulacemi a pomluvami. 
 
Prokurátor požádal, aby porotě byly ukázány fotografie Michaelova penisu z roku 1993, ale tento návrh byl zamítnut. Mesereau nechtěl pouze zdiskreditovat všechny negativní pomluvy z předchozí dekády, ale chtěl porotě připomenout, že Peter Pan byl vždy synonymem pro Michaela. Chtěl, aby poroto porozuměla, proč se Michael cítil tak blízký Jordiemu a jeho rodině. June pověděla porotě, že Michael se stal částí jejich malé rodiny a řekla, že když u nich pobýval, večeřel s nimi, pomáhal Jordiemu s domácími úkoly, hrál s ním video hry. June řekla, že Michael byl jako dítě a že to byl právě Jordie, kdo trval na tom, že bude v Neverlandu zůstávat v Michaelově pokoji. June navštívila jeho ložnici mnohokrát a poslala ji jako místnost naplněnou spoustou hraček. Popsala ji jako "chlapecký pokoj, velký chlapecký pokoj". June vypověděla, že Jordie přišel s žádostí, aby mohl spát v Michaelově ložnici během jejich druhé nebo třetí návštěvy v Neverlandu. S Michaelem vždy zůstávala přes noc spousta chlapců a Jordie se jí ptal, proč by nemohl i on. June se v Neverlandu potkala i s Macaulaysem Culkinem a jeho otcem a bratrem. June potvrdila, že jí Michael řekl, že chce, aby s ním jednali jako s normálním člověkem a že pro ně nechce být jako cizinec. Když prohlásila, že nikdy neměla problém s tím, že je Michael v blízkosti jejího syna, pozorovatelé v soudní síni se zdáli být ohromení.
 
Mesereau: "Pamatujete si, že jste řekla prokurátorovi v LA, že když jste mluvila se svým exmanželem Evanem o vztahu Michaela Jacksona s vaší rodinou, Evan řekl, že je to báječný prostředek pro Jordieho, aby si nemusel dělat starosti po zbytek jeho života?"
 
June: "Ano."
 
Mesereau: "A pro vás to také znamenalo, že vás Michael Jackson bude podporovat po zbytek vašeho života, správně?"
 
June: "Ne."
 
Mesereua: "Byl to váš manžel, který to tak myslel, pravda?"
 
Ale Sneddon horlivě vznesl námitku a začal rudnout. Soudce Melville námitku podpořil a použil sarkastický tón, který přiměl některé lidi v soudní síni se nahlas smát. Melville používal sarkastické narážky, aby udržel Sneddona s chladnou hlavou. Ale každý v soudní síni mohl cítit, že Sneddon má vztek. Mesereauovi se povedlo, že June vypadala jako hladová po penězích. Přes Sneddonovu námitku Mesereau chtěl, aby porota pochopila, že Chandlerova rodina chtěla, aby jim Michael zajistil "lístky na jídlo" (aby je zabezpečil). Mesereau každému v soudní síni ukázal, že prostřednictvím Michaela měli Chandlerovi otevřené dveře k lidem jako Elizabeth Taylor, Nelson Mandela a členové královských rodin na celém světě. Čím více se June snažila dohadovat o obrazu jejich rodiny, který Mesereau předložil, tím více vypadalo, že protestuje až příliš moc. Zdálo se, že Michael dal Chandlerovým smysl pro dobrý život, odhalil jim život ve slávě a štěstí a poté, co Chandlerovi poznali Michaelův svět, nebyli ochotní se ho vzdát. Chandlerovi objevili chuť šampaňského a chtěli víc. 
 
Mesereau se ptal June na její setkání se slavným soukromým vyšetřovatelem Antony Pellicanem. Ptal se jí, zda si pamatuje, že Pellicanovi řekla, že "Evan chce peníze". Ptal se, zda mu někdy řekla, že "Evananovi obavy by mohli být jenom o penězích". Ale June si to nepamatovala. Potvrdila, že se s Pellicanem setkala třikrát nebo čtyřikrát, ale nepamatovala si, co se během těchto setkání dělo.
 
Mesereau: "Pamtujete si, že jste Michaelu Jacksonovi řekla ˇJsi jako Peter Pan. Každý chce být s tebou a strávit s tebou celý den´."
 
June: "Ano."
 
Mesereau: "OK. Pamatujete si, že pan Pellicano během vašeho setkání řekl ´To je vydírání´?"
 
Sneddon vznesl námitku, soudce ji podpořil.
 
Mesereau: "Pamatujete si setkání s advokátem Robertem Shapiro?
 
June: "Ano."
 
Mesereau: "Kde se uskutečnilo?"
 
June: "V kanceláři Larryho Feldmana."
 
Mesereau: "Kolikrát jste se setkala s Robertem Shapiro?"
 
June: "Nepamatuji se."
 
Mesereau: "Víte, proč byl na těchto setkáních?"
 
June: "Myslím, že byl členem právního týmu Michaela Jacksona."
 
Mesereau: "Kdo? Robert Shapiro?"
 
June: "Myslím, že ano. Nevzpomínám si."
 
Mesereau: "Dobře, byl tam protože advokát Michaela Jacksona tvrdil, že se jedná o vydírání, správně?"
 
June: "Nevzpomínám si."
 
Mesereau: "Robert Shapiro tam byl proto, že je kriminální obhájce, správně?"

 

Sneddon se snažil vznést námitku, aby zabránil dalším otázkám o Shapirovi, o vydírání, o stížnostech, které v roce 1993 Michael učinil proti Chandlerovým, ale soudce tyto námitky zamítl. Ale June si nevzpomněla na detaily o Michaelově křížové žalobě za vydírání. June tvrdila, že nevěděla, že Robert Shapiro je členem Chandlerova právního týmu, nevěděla, že Shapiro byl poradcem Chandlerovy rodiny jako kriminální advokát, nevěděla, že Shapiro zastupuje dalšího Chandlerova advokáta Barryho Rothmana, který byl obviněn Michaelovým advokátem za neetické chování vůči Michaelovi. Nevěděla o ničem. Mesereau chtěl, aby bylo známo, že Chandlerovi obdrželi právní rady od top kriminálního advokáta, že byli instruováni pro případ, že by je Michel zažaloval z vydírání. Ale June řekla, že má pouze omezenou paměť o setkáních se slavným advokátem O.J. Simpsona. June tvrdila, že nemá žádné konkrétní vzpomínky na žádnou její konverzaci s Robertem Shapiro a hrála, jako by sotva věděla, kdo Shapiro je, což se zdálo přehnané. Přestože se Chandlerovi setkali s Robertem Shapiro v jeho kanceláři a June se s ním potkala v kanceláři Larryho Feldmana, slavný Shapiro na ni nějak neudělal žádný dojem. Z tváří porotců bylo zřejmé, že June Chandler nebyla dobrým svědkem. Zdálo se, že obzvlášť ženy v porotě ji prohlédly.

 

Janet Arvizo (1. část výpovědi)

(svědek obžaloby - matka Gavina)

Janet vypovídala tři dny. První den její výpovědi šla Janet kolem fotografů s tváří zakrytou kapucí. Když vešla do soudní síně, Katherine seděla v první řadě sama bez Joa, bez Tita nebo Jermaina, bez Randyho nebo Jackie, kteří bývali pravidelně v soudní síni. Katherine zavřela oči na dobrých třicet sekund, než Janet došla ke svědecké lavici. Tato třicetišestiletá žena nevypadala jako ta Janet z nápravného videa. Ve videu se objevila jako okouzlující žena s dlouhými vlnitými vlasy, rudě namalovanými rty a s překrásnou postavou. Ale tato osoba byla minulostí, pouhou video vzpomínkou. Nyní vypadala nejen zašle, ale celá její osobnost se zdála změněná. Na svědecké lavici se občas chovala jako dítě a často byla infantilní. Když hovořila, ukazovala různé obrazy a různé osobnosti. Občas vypadala jako ucouraná hospodyně, prezentovala se jako přetížená matka, která byla příliš unavená, aby se starala o vzhled. Při jakémkoliv jiném procesu by tato taktika fungovala a mohla by jí získat sympatie. Každý v soudní síni byl šokován, jak se za dva roky změnil její fyzický vzhled. Lidé klevetili o jejím oblečení, o tom že přibrala a že zapomněla na make-up. Její vlasy byly kratší, tvář širší a byla oblečená jako malé děvče do růžového svetříku a s vlasy sepnutými levnými sponkami se třpytícími se hvězdami. Její výpovědi zřídka dávaly smysl a zřídka odpovídala na přímé otázky přijatelně. Před porotou často plakala, ale její slzy se nezdály pravé. Když začala svědčit, vzlykala a žádala porotu, aby ji neodsuzovali, což nebylo některým porotcům příjemné. Byla to zvláštní žena, která dělala zvláštní věci. Během výpovědi se nejen nedívala na Michaela, ale ani na Rona Zonena, který vedl výslech za prokuraturu. Lidem připadalo bizardní, že si evidentně přála vypovídat jen pro členy poroty. Zdálo se, že si myslela, že může vyhrát tento spor přímými prosbami na porotce, ale soudní systém nefunguje tímto způsobem. Při výpovědi se často zlobila a mířila prstem na porotce. Později někteří členové poroty řekli, že shledali její chování jako ofenzivní a bizardní. Protože byla znovu vdaná za muže jménem Jay Jackson, požadovala, aby ji oslovovali Janet Jackson, ale soudce Melville tento její požadavek zamítl. Řekl, že by to bylo příliš matoucí a že pro účely soudu bude známá jako Janet Ventura Arvizo. Předtím, než se objevila u soudu, tým obhájců argumentoval proti jejímu tvrzení, že má podle Pátého dodatku právo nevypovídat o podvodu se sociálními dávkami. Obhájci řekli, že Janet nemá žádné právo si vybírat, o čem bude vypovídat. Obhajoba zdůrazňovala, že Janet vyplnila formuláře, ve kterých žádala o sociální dávky, poukázky na jídlo, dávky na invaliditu, nezaměstnanost - to vše v době, kdy měla na osobním účtě tisice a tisíce dolarů. Ale její právo na použití Prvního dodatku nevypovídat o této záležitosti před porotou bylo podpořeno. Sneddon samozřejmě doufal, že porotci neuslyší žádné detaily týkající se jejího údajného podvodu s dávkami, ale aby byl soudce Melville nestranný, rozhodl, že to bude on, kdo bude porotu informovat o jejím rozhodnutí využít Pátý dodatek. Rozhodl také, že obhajoba smí prezentovat důkazy o těchto jejích podvodech. Obhajoba později předvolala certifikovaného účetního a také znalce na podvody se sociálními dávkami, aby prokázala, že Janet použila všechny možné státní zdroje, aby obdržela peníze, které jí nenáležely. Poté, co složila přísahu, soudce Melville informoval porotu, že paní Arvizo se hájí Pátým dodatkem ohledně jejích údajných podvodů se sociálními dávkami a křivé přísahy. Ještě předtím, než Janet poprvé před porotou otevřela pusu, byla ve špatné startovní pozici. Porotci se na ni dívali nesouhlasnými pohledy. Bylo to víc, než náznak pohrdání. Protože prokuratura ze Santa Barbary nemohla Janet garantovat imunitu před obviněním z podvodů se sociálními dávkami, rok a půl poté, co skončil Michaelův soud, byla v prosinci 2006 shledána vinnou z ošizení amerických daňových poplatníku falešnými žádostmi o sociální dávky. Janet patrně nikdy nenapadlo, že by za to mohla být trestně odpovědná. Zřejmě se příliš zaměřovala na kriminální rozsudek proti Michaelovi, po kterém by následoval občanský rozsudek v její prospěch. Janet se zdála zaslepená milióny dolarů.


.....
 
Janet Arvizo (2. část výpovědi)

Ron Zonen, který vedl za prokuraturu přímý výslech, se snažil Janet vykreslit pro porotu jako zbožnou ženu, která měla tvrdý život, která trpěla chudobou a která zažila špatné časy. Pokoušel se pro ni získat tolik sympatií, kolik bylo možné. Požádal ji, aby popsala, jaké to je být matkou čtyř dětí, ptal se jí na nedávno narozené osmiměsíční dítě, které měla se svým novým manželem. Požádal ji, aby porotě pověděla o Gavinově rakovině a jeho blízké smrti, která zavedla jejich rodinu do Michaelova domu. Ron Zonen byl nejsilnějším členem tříčlenného týmu prokuratury. Byl dobře připraven a nikdy nebyl vzteklý jako Tom Sneddon, vždy se ovládal. Stál nohama na zemi, na rozdíl od Gordona Auchinclosse, který byl arogantní a sebedůležitý. Ze všech tří byl Zonen nejsympatičtější. Měl vychování, měl důvtip. Když Zonen mluvil, lidé naslouchali.Ale s Janet na svědecké lavici balancoval na velmi ošidném laně. Janet byla klíčovým svědkem obžaloby Michaelova obvinění ze spiknutí. Prokuratura ji povolala vypovídat s pokusem prokázat, že Michael a jeho společníci se spikli, aby Janet a její děti drželi v Neverlandu proti jejich vůli. Janet prohlásila, že její rodina byla v Neverlandu zajatcem během týdnů následujících jejich výlet do Miami - dokud nesouhlasili s natočením nápravného videa jako odpovědi na Bashirův dokument. Janet pověděla, že její "zajetí" začalo, když obdržela telefonát od Michaela, který ji požádal, aby ho její rodina doprovodila do Miami na tiskovou konferenci, která měla být reakcí na Bashirův dokument. Podle Janet to byl Michael osobně, kdo jí volal a oznámil jí, že ona a její rodina může být v nebezpečí. Tvrdila, že to byl Michael, kdo chtěl, aby ho rodina do Miami doprovodila, aby mohli být chráněni před údajnou hrozbou smrti.
 
Janet porotě pověděla, že když přijeli do Miami, Michael se rozhodl, že žádná tisková konference nebude potřeba. Tvrdila, že Michael a jeho lidé jí sledovali, nedovolili jí dívat se na Bashirův dokument, který v té době v USA vysílala stanice ABC.
 
Řekla, že do Miami letěli s Chrisem Tuckerem soukromým tryskáčem. Přijeli do Turnberry Resort v severní Miami, kde se ubytovali a potom se setkali s Michaelem v jeho prezidentském apartmá. Pověděla, že děti byly na masáži v lázních v Turnberry, ale stěžovala si, že většinu času strávili s Michaelem zamčení v jeho apartmá. Tvrdila, že neměla šanci si užít vymožeností elegantního hotelu. Strávila den s Michaelem, Prince, Paris, Frankem Casio a jeho sourozenci Marie Nicole a Aldo (Baby Rubba). Měla četné stížnosti na její pobyt, který jí připadal jako obchodní cesta. Naznačila, že její děti byly šťastné, že jsou Michaelovými hosty, ale nepřímo si porotě stěžovala, že ona a její děti nestrávily žádný čas venku kvůli intenzivnímu zájmu médií. Později byl mezi důlkazy zařazen seznam s výpisem hovorů, které Michael održel během 6.února 2003, tj. během dne, který následoval po odvysílání Bashirova dokumentu ve Velké Británii. Obsahoval příval zpráv od "Extra!", "Entertainment Tonight", "CBS Early Show", "Good Morning America", SkyNews London a také osobní telefonáty od Larryho Kinga a Barbary Walters a spousty dalších. Janet potvrdila, že byla zaplavena žádostmi médii, ale trvala na tom, že neměla žádný zájem získat peníze od bulváru. Tvrdila, že měla nulovou ("zero") konverzaci s novináři a že její kontakt s médii byl dvojnásobně nulový ("double zero"). Prohlásila, že Michael a jeho lidé se rozmýšleli, co udělat s PR noční můrou vytvořenou Bashirovým dokumentem. Tvrdila, že Michaelovi společníci pro ni psali scénář s jejími odpověďmi pro média. Během výpovědi řekla, že všechna její prohlášení v nápravném videu byla falešná a byla prostě jen vytvořena.
 
Mesereau: "Nyní, paní Arvizo, říkala jste, že vy a vaše děti jste byli přehlíženi a že na vás plivali, je to tak?"
 
Janet: "Ano."
 
Mesereau: "Na koho se odvoláváte?"
 
Janet: "Vzali prvky mého života a života mých dětí, které byly pravdivé a začlenili je do jejich scénář. A to se odehrálo na počátečním setkání v Miami. Již na tom pracovali. Trvalo mi jen chvíli, než jsem to zjistila."
 
Mesereau: "Kdo přehlížel vaši rodinu?"
 
Janet: "V tomto scénáři, všechno je napsané."
 
Mesereau: "Když jste říkala, že na vaši rodinu plivali, na koho se odvoláváte?"
 
Janet: "Na tyto nápravné věci, všechno je napsané. Vzali prvky mého života a života mých dětí, které byly pravdivé a začlenili je do jejich scénář."
Mesereu: "Když jste řekla ´Nebydleli jsme na správné adrese, nebyli jsem správná rasa´, na co se odvoláváte?"
 
Janet: "To bylo vše napsané."
 
Janet přísahala, že nikdy neviděla celý Bashirův dokument. Tvrdila, že v době, kdy byl Bashirův dokumen v Neverlandu natáčen, nebyla informovaná o tom, že její děti natočili něco, co bude vysíláno v TV. Řekla, že se dozvěděla, že Gavin a jeho sourozenci natočili něco o Michaelovi a o tom, jak pomohl Gavinovi s rakovinou až poté, co byl dokument odvysílán v Británii. Při dalších otázkách ale připustila, že následovala Michaela v jeho při proti Granada Television kvůli zobrazení jejích dětí bez dovolení.
......
Janet Arvizo (3. část výpovědi)

Zdálo se, že čím víc Janet vypovídala, tím větší díru vykopávala pro prokuraturu. Porota jí vůbec nevěřila. Stejně jako její synové tvrdila, že Michael se Gavina nevhodně dotýkal až po skandálu s Bashirovým dokumentem, ne před ním. Podle Janet se Michael poprvé rozhodl jednat nevhodně cestou z Miami do Kalifornie, přesně po odvysílání Bashirova dokumentu. Byla to její výpověď, že nikdy neviděla Michaela dělat Gavinovi cokoliv sexuálně nevhodného, přesto tvrdila, že ho viděla olizovat jeho vlasy. Při křížové výpovědi její verze Gavinova údajného obtěžování dávala menší a menší smysl. Její tvrzení se zdála být čím dál tím víc neskutečná, obzvlášť její výpověď o jejím údajném uvěznění v Neverlandu. Jestliže zde bylo nějaké spiknutí, zdálo se, že zde spiknutí zaměřené proti Michaelu Jacksonovi. Mesereau dokázal, že zatímco se Janet rozhodovala zda natočí nebo nenatočí nápravné video, byla velmi zaměstnána využíváním všeho, co za ni Michael platil - počínaje Gavinovým zubařským ošetřením až po různé kosmetické služby. Když se Janet a její děti konečně rozhodly udělat nápravné video, bylo natočeno dlouho po jejich návratu z Miami a byl zmeškán termín pro jeho zařazení do vysílání celého nápravného dokumentu "Michael Jackson, The Footage You Were Never Meant to See" (znáte také pod názvem Living with Michael Jackson - Take Two), který odvysílala stanice FOX. Ve svých komentářích ohledně natáčení Janet trvala na tom, že ona a její děti četli vše ze scénáře a že žádný z nich nemyslel doopravdy to, co o Michaelovi říkal. Tvrdila, že byli přinuceni říkat o něm, že se ke Gavinovi choval jako otec. Ale její výpověď se zdála falešná. Janet tvrdila, že četli ze scénáře po celou dobu natáčení videa, přestože porota měla možnost ji vidět, jak dětem říká, aby seděli zpříma, aby se dobře chovaly a spontánně navrhla, že se při natáčení bude držet s Gavinem za ruce. Když se jí Mesereau zeptal, zda i tato část byla podle scénáře, Janet tvrdila, že ano. Čím více na tom trvala, tím více vypadala jako špatný lhář. Při výpovědi občas nebyla schopná kontrolovat své emoce a byla výbušná a nepřátelská. Její emotivní výpověď byla nevyvážená. Když vyprávěla porotě o své spiklenecké teorii, tvrdila, že jednou plánovala utéct z Neverlandu v létacím balóně. Na podporu spiklenecké teorie byl porotě přehrán záznam rozhovoru mezi Janet a Michaelovým přítelem Frankem Casio. V tomto rozhovoru Frank Janet žádal, aby se vrátila s dětmi do Neverlandu a zmínil se o svém zájmu o její bezpečnost. Ale nehovořil o lidech, kteří údajně ohrožovali její život. Frank měl starosti o jejich bezpečnost kvůli paparazzi. Nebyla zde žádná zmínka o smrtelném nebezpečí. Nebyla zde žádná zmínka o zabijácích. Janet Arvizo byla jedinou osobou, která tvrdila, že Bashirův dokument vytvořil životu nebezpečnou situaci. Bylo to tvrzení, které se její dva synové pokusili podpořit, ale neúspěšně. Při svých výpovědích odpřísáhli, že o zabijácích slyšeli něco od své matky. Při křížovém výslechu oba přiznali, že milovali život v Neverlandu, že se zde nikdy necítili ohrožení a že nikdy nechtěli ranč opustit. 

 

Spiklenecká teorie byla nejslabším článkem celého obvinění. Způsobilo to, že mnoho lidí začalo přemýšlet o tom, že prokuratura má záměr uspořádat vendetu proti Michaelovi a že Sneddon se ho snaží zruinovat jakýmkoliv možným způsobem. Sneddon to samozřejmě vehementně popíral. Prokuratura předložila porotě pasy a víza, které ukazovaly že Michaelovi společníci obdrželi tyto věci společně s Janet Arvizo. Prokuratura naznačovala, že Michaelovi lidé plánovali pro Arvizovi permanentní výlet do Brazílie, ale nemohla dokázat, že tento výlet by byl víc než nabídka dovolené. Sneddon nebyl schopen dokázat, že by Michael o plánování tohoto výletu věděl. Čím více bylo výpovědí o výletu do Brazílie, tím více se teorie o spiknutí zdála být jako inscenovaný scénář prokuratury. Zdálo se divné, že prokuratura na tuto teorii klade takový důraz, obzvlášť, když se tento výlet nikdy neuskutečnil. Sneddon tvrdil, že Michael byl naprosto zoufalý po odvysílání Bashirova dokumentu, že jeho celá kariéra a finanční stav byly v sázce - tak potřeboval unést, uvěznit a vydírat rodinu Arvizo, aby si udržel svou image. Pro mnoho lidí toto bylo nejabsurdnější tvrzení celého soudního případu. Pozorovatelé v soudní síni se tomuto názoru posmívali. Lidé si mysleli, že tato spiklenecká teorie je směšná. Sneddon nebyl schopný prokázat, že Michael věděl cokoliv o záměru někam Arvizovi poslat . Žalobci neúspěšně argumentovali, že Michael prostřednictvím svých společníků měl prsty v únosu a uvěznění Arvizových. Tvrdili, že Michael se zapojil do kriminálního spiknutí, aby se zachránil před finančním a profesionálním krachem. Lidé v soudní síni začali přemýšlet, zda to žalobci myslí vážně a zda se nezbláznili.

 

 

Pokračování - 7. část

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com