9. část

 
Stopáž vyřazená z Bashirova dokumentu

Porota sledovala 2,5 hodiny všechnu stopáž, která byla vyřazena z Bashirova dokumentu. Michael měl svého osobního kameramana, který natáčel souběžně s Bashirovým. Tyto záběry vyvolaly ohromný pocit intimity. Byly to upřímné okamžiky, které lidem ukázaly dost na to, aby poznali Michaelovo pravé já. Bylo zvláštní vidět ho sedět na zemi na polštáři - od pasu nahoru vypadal elegantně, od pasu dolů byl oblečen do pohodlných domácích kalhot. Když interview začal, Bashir řekl Michaelovi, že je hudební génius a tvrdil, že jeho dokument ukáže dvě věci: Michaelovu genialitu a jeho charitativní činnost, kterou udělal po celém světě. Bashir nechtěl Michaela přivést do rozpaků přílišnou chválou, ale trval na tom, že svět by měl vědět o jeho úsilí pomáhat dětem. Michael si stěžoval, že média podávají v souvislosti s ním zprávy pouze o negativních věcech a Bashir zareagoval tak, že nazval bulvární novináře spodinou. Bashir trval na tom, že reportáže, které o Michaelovi viděl, jsou nechutné. Michael si stěžoval, byl unavený ze stupidních pomluv. Bashir mu slíbil, že se nechystá produkovat podobný brak. Bashir požádal Michaela, aby řekl něco s anglickým přízvukem, ale ten byl stydlivý. Michael se jen usmíval a díval se mimo kameru a zdvořile odmítl. Bashir se začal ptát na Michaelovu lásku k nevinnosti dětí a potom rychle stočil konverzaci k jeho hudebnímu géniu a ptal se, zda jeho úspěch vyvolává v lidech žárlivost. Michael řekl Bashirovi, že ano a že žárlivostně něco, s čím žije. Něco s čím má stále co do činění. Michael se cítil jako cíl, ale že to přichází s tím, když je člověk superstar. Tvrdil, že s každým dalším úspěchem o něm lidé vytváří více pomluv. Vysvětlil, že jakmile začal lámat rekordy v nejprodávanějších albech všech dob, začal být označován jako výstřední. Zdál se být zraněný, když hovořil o tom, jak ho lidé nazývají "divný" a "blázen", o tom, že lidé spekulují, že je dívka nebo homosexuál. Trval na tom, že tyto pomluvy nejsou pravdivé a že většina toho, co se o něm říká, jsou výmysly. 
 
Jak se Michael začal při rozhovoru cítit pohodlněji, zmínil se o tom, že lidé by byli překvapeni, kdyby viděli, jak normální a jednoduchý je způsob jeho života. Bashir řekl Michaelovi, že je největší žijící hudební umělec a produkuje nejúspěšnější hudbu, kterou svět kdy viděl. Bashir se zeptal, zda Michaelův úspěch může obrátit lidi proti němu. Michael hovořil upřímně o lidech a závisti. Mluvil o umělcích, historicky známých osobnostech a jak lidé okolo nich začali být žárliví. Jako příklad použil Michelangela, kterému patrně jiný umělec zlomil nos, když se dohadovali, kdo je největší umělec. "Lidé mi dělají to samé, jen jiným způsobem," tvrdil Michael. Michael vysvětloval, jak může být názor mocnější než meč a vyjádřil svůj smutek nad tím, že média zachází příliš daleko. Řekl Bashirovi, že je člověk a že ho zraňuje slyšet lži, hlavně proto, že ví, že i děti můžou slyšet tyto pomluvy. Vysvětlil, že často chodí ven v převleku. Řekl, ž někdy kvůli bezpečnosti musí vběhnout do obchodu a vyběhnout ven. Podrobně popsal, že když je v obchodě, najednou je obklopen davem lidí, kteří se strkají a rozbíjí sklo, když se ho snaží dotknout. Vzpomínal na to, že zatímco byl v obchodě, jeden malý chlapec se ho zeptal, "Michael Jackson, je pravda, že užíváš pilulky ženských hormonů, abys měl vyšší hlas?" Vypadalo, že ho tato otázka ranila a že nenávidí pomluvy, které se šíří před dětmi. Michael řekl, že jeho hlas je přírodní tenor, vysvětlil, že jeho dědeček byl tenor a že nejúspěšnější zpěváci jsou tenory. "Nikdy v životě jsem neviděl pilulky s ženskými hormony," řekl Michael. "Ani bych nevěděl, jak vypadají." 
 
Bashir byl zvědavý na Michaelův zájem o Petera Pana a ptal se ho, jak pro něj Peter Pan může být takovou inspirací. Michael vysvětlil, že Peter Pan představuje něco velmi zvláštního v jeho srdci: mládí, dětství, nikdy nevyrůst. Řekl, že miluje myšlenku magie a létání a připustil, že úžas a magie jsou věci, ze kterých nikdy nevyrostl. Bashir se zeptal, zda chce Michael někdy dospět.

Michael: "Ne. Jsem Peter Pan."
 
Bashir: "Jsi Michael Jackson."

Michael: "V mém srdci jsem Peter Pan."

Michael hovořil o hudbě a tanci, které tvoří. Vysvětlil, že to "přichází z toho místa nevinnosti". Vyprávěl Bashirovi o zvláštním stromě v Neverlandu, jeho "dávajícím stromě", který inspiroval mnoho jeho písní, včetně "Heal the World" a "Will You Be There?" Hovořil o něm jako o místě pro meditaci a psaní hudby. Bashir se ptal, proč jsou některé Michaelovy písně "velmi dospělé", když se inspiruje Peterem Panem. "To je pravda, ale moje hudby prostě přichází. Nepřemýšlím o ničem z toho. Je to hudba duševního stavu, opravdu je."
 
 Bashir se ptal na Neverland, který nazval "mimořádným a dech beroucím místem".  Ptal se Michaela, co ho inspirovalo k vytvoření Neverlandu. Michael řekl, že byl inspirován vším, co souvisí s tím, když je člověk dítě. Řekl, že Neverland je místo, kde shromáždil všechny věci, které si přál dělat, když byl dítě. Bashir se ptal, proč vždy, když jsou brány Neverlandu otevřené pro návštěvy, všude tam hraje hudba. Michael hovořil o milovnících stromů a řekl, že lidé jsou zvyklí si dělat legraci z někoho, kdo hovoří se svými rostlinami. Trval na tom, že existuje stále více důkazů o tom, že rostliny reagují na jiné živé bytosti. "Rostliny a tráva a stromy reagují na hudbu. Mají emoce. Cítí. Mají pocity. Když slyší hudbu, rostou krásnější. Kolem poletují motýli a práci." Hovořil o hudbě a její uzdravující síle, o jejím vlivu na lidské bytí, poznamenal, že hudba se hraje v obchodních domech, na jezdících schodech. Věděl, že se zde hraje proto, aby udržela lidi uvolněného, aby každého udržela v dobré náladě. 
 
Bashir změnil téma a zeptal se Michaela na sochu, které byly všude v Neverlandu a ptal se, zda Michael považuje figuríny za své "přátele". Michael se svěřil, že žije s figurínami ve svém pokoji, protože se zdá, že mu pomáhají v jeho obrovské osamělosti. Řekl, že když byl na vrcholu své kariéry, během "Thrilleru", nemohl přijít k někomu cizímu a zeptat se ho, "Budeš mým přítelem?" Přiznal se, že vše co kdy chtěl bylo, aby ho někdo miloval jen kvůli tomu kdo je (ne kvůli tomu kým je). Protože to nikdy nenašel, uzavřel se ve svém pokoji a byl se svými zvířaty a figurínami, což byl pro něj způsob, jak se vyrovnat s izolací. Bashir se zdál zmatený. Nerozuměl, proč Michael tvrdí, že nemá žádné přátele. Michael mu řekl, že většina lidí kolem něj jsou lidé z hudební branže. Vyprávěl o lidech, kteří když vidí Michaela Jacksona, nejsou najednou sami sebou. Zdálo se, že Michael touží po obyčejném každodenním životě. Řekl, že často čte graffiti, aby poznal, co je "normálnost", protože je pro něj tak těžké to zjistit. "Nikdy jsem to neměl." 
 
Mimo kameru Bashir Michaelovi řekl, že je úžasný a opravdově inspirující. Ujistil Michaela, že jeho upřímné interview bude inspirovat lidi na celém světě. Zatímco Karen upravovala Michaelův obličej, Bashir je oba chválil, Michaela i jeho maskérku Karen. Michael byl v rozpacích a změnil předmět hovoru. Zajímalo ho, zda má Bashir rád létání. Bashir tvrdil, že ho nenávidí a řekl, že lidé v letadlech moc pijí, protože tam dostanou alkohol zdarma (tím naznačil, že létá jedině první třídou). Michael řekl, že má rád, když si může povídat stewardy, ale Bashir neshledal toto téma jako hodné rozhovoru. Michael pokračoval a zmínil se, že se mu líbí, jak se tam o něj ženy starají. Ale Bashir toto téma ignoroval.
 
.......
 
Stopáž vyřazená z Bashirova dokumentu (2. část)

Bashir četl slova Michaelovy písně, o které tvrdil, že inspirovala lidi: "Nejsi sama, protože jsem se tebou. Přestože jsme daleko od sebe, navždy jsi v mém srdci." Bashir se ptal Michaela, kde nachází inspiraci k napsání takovému typu básně. Michael byl skromný a žádným způsobem povýšený, když řekl Bashirovi, že si nemůže přivlastnit zásluhu na této konkrétní písni. Vysvětlil Bashirovi, že citoval z písně, kterou napsal R. Kelly. Vysvětlil, že pomohl Kellymu ji dát dohromady, že se ujistil, zda je píseň správně strukturovaná. Bashir Michaela přesvědčoval, že tato píseň je důležitá a posloužila jako inspirace miliónům lidí. Michael mu poděkoval a vyprávěl, jak miluje možnost vidět lidi na celém světě, kteří mají vztah k jeho hudbě. "Od Ruska, po Čínu, Německo, Ameriku mladí lidé jsou všichni stejní - všude na světě." Vysvětlil, že když vystupuje, publikum pláče při stejných místech jeho písní, raduje se při stejných místech. "V show je jeden spot, kdy přijíždí velký tank a já ho zastavím. Je tam malá holčička, která přichází s květinou. Tento tank přijíždí a míří na mě. Celé obecenstvo ožívá. Když holčička přichází s květinou, každý pláče." Michael vyprávěl o "Earth Song," další melodii, na kterou reagovali lidé na celém světě, zapalují pochodně a drží je ve vzduchu. Řekl, že kdykoliv zpívá "Earth Song", celý stadion je osvětlený. "Vědí, o čem ta píseň je - je o zemi, o planetě. Je o konverzaci a záchraně. A oni to chtějí. Chtějí uzdravit svět, opravdu chtějí." 
 
Nejednou se Bashir ptal, zda se Michael někdy cítí osamělý. Michael mu odpověděl, že je často osamělý v hotelech, dokonce i když na ulici skandují tisíce fanoušků. Když fanoušci skandují, že ho milují, rozpláče ho to: "Vše, co je tam venku, je láska. Ale přesto se opravdu cítíš uvězněný a osamělý. Nemůžeš jít ven." Michael vyprávěl o tom, jak šel několikrát ven a jak ho každý kolem něj pozoroval. "Proč si Michael Jackson kupuje tohle? Proč čte tohle?" Zmínil se, jak při jedné vzácné příležitosti šel do klubu, kde DJs vždy hráli jeho hudbu a lidé na něj začali skandovat, aby jim zatancoval, což pro něj v jistém smyslu zase byla práce. Bashir se Michaela opakovaně ptal, zda by někdy chtěl vést normální život, zda by si přál, aby mohl chodit nakupovat do místního obchodu se smíšeným zbožím. Michael řekl, že by rád šel do obchodu, vzal si nákupní vozík a hodil do něj nějaké jídlo a smál se, když vysvětloval, že jednou zkusil nakupovat v takovém obchodě, ale každý se zastavil a chtěl od něj autogram. Bashir chtěl vědět, zda taková izolace nedělá Michaela "posedlého věcmi." Michael vyprávěl o tom, jak je těžké být celou dobu souzen. Lidé se diví, proč Michael navštívil jejich domov, lidé se diví, proč si Michael Jackson vybral určitou rodinu jako přátele. "Chcete být někde. Chcete být s někým. A jste pozorován. A jste souzen. Je to jako ´Nechte mě být. Chci se jen pokusit zapadnout.´ Víš?" 
 
Bashir se zeptal, zda Michael někdy litoval, že je slavný. Michael mu řekl, že čeho lituje nejvíc, jsou všechny lži, které o něm lidé vytváří. Hovořil o lidech, kteří opakují věci, které jsou naprosto nepravdivé a bylo na něm vidět, že ho zraňuje, když vypadá jako někdo, kým není. "Vidíš to v jejich očích. Jsi souzen. Lidé se dívají skrz tebe - ne na tebe, ale skrz tebe. Přemýšlí o všem tom svinstvu. To je tak daleko od pravdy. A to bolí."
 
 Bashir se zeptal, jaké obavy má Michael ohledně vlastní budoucnosti. Michael řekl, že doufám, že po jeho rozhovoru pro tento dokument by lidé mohli otevřít oči. Bylo ironické, že Michael doslovně řekl: "Dokonce i po tomto rozhovoru (s Bashirem) si někteří lidé stále budou myslet věci, které jsou tak daleko od pravdy." Mimo kameru Bashir hovořil s Michaelem a Karen. Bashir řekl Michaelovi, že vše co prozradil je velmi důležité. Řekl mu, že lidé moc chtějí slyšet, co říká. Potom Bashir řekl Karen: "Poslouchejte mě, Karen. Tři týdny předtím, než princezna Diana zemřela, jsem byl pozván na setkání s jedním mezinárodně známým vydavatelem. Nabídl mi více než milion liber za napsání knihy." Bashir popisoval, jak ho vyzvedla limuzína a odvezla do Claridges, fantastického hotelu, kde byla Královna Matka zvyklá snídat. Bashir se svěřil, že když přijel do hotelu, vydavatel ho požádal, aby napsal knihu o Dianě a předložil mu smlouvu a že on byl ohromen sumou, kterou mu vydavatel nabízel. "V té době jsem vydělával jen 50 tisíc dolarů," řekl Bashir Karen. Ale ani Michael ani Karen neodpověděli.

........

Stopáž vyřazená z Bashirova dokumentu (3. část)

Když začala znovu běžet Bashirova kamera, byl zvědavý na Michaelův zvláštní život v izolaci. Také se ptal na násilí Michaelova otce a na tlaku vystupování. Michael vzpomínal na doby, kdy mu bylo okolo jedenácti nebo dvanácti let. V té době měl uzavřenou smlouvu s Motown a musel chodit do nahrávacího studila pracovat na albech a před sebou letní turné. Hovořil o stadionu, který byl přesně naproti studia. Vzpomínal, že slyšel, jak si tam děti hrají. "A někdy jsem tam hrozně moc chtěl jít a chvíli si hrát, nechtěl jsem jít do studia a zpívat. Prostě se pobavit s dětmi. A nemohl jsem. Prostě jsem nemohl." Bashir se ptal, zda to na něj mělo nějaký vliv - nesmět jít a hrát si s dětmi. Michael řekl, že tato zkušenost byla smutná. Řekl, že jako dítě byl zvyklý se schovat v jejich domě nebo na dvorku. Jeho matka ho musela honit, protože nechtěl opustit dům. "Nechtěl jsem jet na turné. Chtěl jsem zůstat doma a prostě být normální." Bashir se Michaela zeptal, co si myslí o svém otci a vyzvídal, zda by byl Michael tak úspěšný, kdyby jeho otec nebyl tak přísný. Michael řekl, že to je pravda, ale zopakoval, že byl vždy rád na pódiu, že miluje vystupování a zpívání. Přesto připustil, že byly doby, kdy nechtěl vystupovat. "Prostě jsem se chtěl bavit, vědět, jaké to je mít kamaráda. Nebo narozeniny, které jsem nikdy neměl. Nebo Vánoce, které jsme nikdy neměli." Bashir začal Michaelovi skládat komplimenty a označil ho za umělce, který "skládá melodie většiny našich životů". Řekl Michaelovi: "Tvá hudba formovala můj romantický vývoj." 
 
Bashir vyzvídal, proč člověk, který přináší tolik radosti a úžasu světu, je ostatními tak moc kritizován. Michael řekl, že nerozumí neustálé kritice. Vysvětlil, že je pro něj bolestné dávat tolik, dávat své srdce - a mít za to jen krutost lidí. Řekl, že nerozumí, proč jsou lidé tak sprostí, obzvlášť když vše co chce je dát lidem blaho a rozptýlení. "Proč zraňují chlapíka, který jim chce přinést trochu slunce do života? Proč? Nerozumím tomu." Bashir se zmínil, že Michael je krutě odsuzován za všechno, včetně věcí jako jsou plastické operace. Bashir poznamenal, že spousta lidí má něco podobného a ptal se, proč začala být plastická chirurgie takovým Michaelovým veřejným problémem.

Michael řekl, že celebrity měly plastické operace vždy a zdál se dotčený, že média ho prezentují jako někoho, kdo je posedlý plastikami. Tvrdil, že nemá tolik operací, kolik lidé říkají. Trval na tom, že nemá operované oči, jeho lícní kosti a rty jsou opravdu jeho vlastní. Bashir se divil, zda může Michael udělat něco, co by se ostatním zdálo správné. Michael řekl, že ať udělá cokoliv, vždy bude někdo, kdo o tom řekne něco negativního. Že bez ohledu na to jak jsou jeho úmysly dobré, vždy se někdo bude snažit ho shodit. 
 
Bashir se ptal na něco, co je "tajemství" - na Michaelovu vizi Mezinárodního svátku dětí, o kterém Michael doufal, že pomůže uskutečnit. Michael hovořil o faktu, že se slaví Den matek a Den otců a že by se měl slavit i Den dětí. Jeho vizí bylo slavit tento svátek na celém světě. Viděl ho jako den, kdy by děti nemusely do školy a jejich rodiče by s nimi strávili den. Vzali by je do parku, na pláž, do obchodů s hračkami a dělali vše, co děti chtějí. "Kdybych měl jeden takový den jako dítě, můj vztah s otcem by byl naprosto odlišný. Nikdy jsem spolu nehráli hry. Kdyby byl přinucen a řekl: ´OK, Michael, je Den dětí, nechceš jít do obchodu s hračkami?´- mé city k němu by byly naprosto odlišné." Michael hovořil o kriminalitě, kterou dnes lidé vidí ve školách a tvrdil, že tato kriminalita je volání o pozornost. Říkal, že děti jsou příliš často přehlížené. Trval na tom, že když je dětem ukázáno více lásky a pozornosti, nebude v nich takový hrozný vztek. Bashir se zmínil, že jednou z věcí, kterou chtějí udělat, je jet do Afriky, do určitého regionu, kde se mnoho dětí kvůli AIDS nedožije jejich pátých narozenin. Chtěl vědět, co by Mezinárodní svátek dětí mohl přinést těmto umírajícím africkým dětem. "Oh, to jim může přinést spoustu radosti, i kdyby měly jen jednu hodinu. Viděl jsem umírající děti odcházet s radostí. Viděl jsem děti, kterým předpovídali pouze týden života. Řekli mi, že mají rakovinu v celém těle. A já jim řekl: ´Dovolte mi starat se o tyto děti, prostě jim jen dopřejte nějaký čas se mnou.´ A tyto děti přijely do Neverlandu."

Jak lidé v soudní síni studovali Michaela ve videu, zdáli se být zhypnotizovaní. Někteří členové poroty vypadali omráčení, když slyšeli Michaela říkat, že viděl některé pacienty s rakovinou, kteří se uzdravili. Michael hovořil o malém chlapci, který se po návštěvě Neverlandu uzdravil a znovu mu narostly vlasy. Pověděl Bashirovi o síle lásky a modliteb. Pak Bashir řekl: "Střih."

Mimo kameru vzal Bashir Michaela za ruku, aby mu poděkoval, že byl tak mimořádný. Slíbil mu, že lidem poví příběh Michaelova života. Chválil ho za to, jak se stará o zanedbávané děti a stále se divil, proč o něm média ukazují pouze negativní věci. Bashir pokračoval, jak je obdivuhodné vidět Michaela, jak povznáší ducha dětí. Michael se Bashira zeptal, jestli se mu líbí žít v Anglii. Bashir řekl, že se mu víc líbí žít v Římě a Michael odpověděl, že miluje Řím, přestože ho tam paparazzi pronásledovali na kolech. Michael se zmínil o papeži Janu Pavlu II. a zajímal se o jeho zdraví. Zmínka o papeži odstartovala jejich rozhovor o historii biskupů a katolické církve:

Michael: "Oni se nežení, že? Jsou ženatí s Bohem?"

Bashir: "Ano. Ale podívej se na vše, co kněží dělají."

Michael: "Ano, s dětmi. Mají potíže."

Bashir: "Mají velké potíže."

Michael: "Ano."

Bashir: "Velké, velké potíže."

Michael: "Znám ženu, řeholnici, které je vdaná za Boha. Muži jsou také."

Bashir: "Vanity Fair nedávno udělalo průzkum a odhadují, že 6 % knězů katolické církve sexuálně zneužilo aspoň jedno dítě. Šest procent, víš co myslím?"

Michael: "Opravdu?"

Bashir: "Krytí církví. Jeden z takových chlapíků byl přemísťován mezi mnoha kostely a biskupové ani nikdo jiný nepřevzali zodpovědnost."

Michael: "Kde se to stalo? V Římě?"

Bashir: "Ne, v Americe. Byl přemístěn do jiné země."

Michael: "To se často stává Mormonům."

Bashir: "Oh, ve velkém stylu."

Potom opět začala běžet Bashirova kamera a rozhovor na toto téma byl ukončen.

........
 
Stopáž vyřazená z Bashirova dokumentu (4. část)

Bashir chtěl mluvit o velmi zvláštním dni v Neverlandu, kdy Michael zadarmo hostil stovku dětí, kterým nebyl dána žádna omezení a které se mohly bavit v Neverlandu celý den. Michael vysvětlil, že dělá charitativní práci pro děti již mnoho let, dokonce i když byl ještě malé dítě. Pověděl, že vždy říkal, že opravdová charita znamená dávat ze srdce a že miluje, když se mu podaří, že se děti usmívají. Řekl, že cítí, že dělá co se od něj očekává a že od každého by se mělo očekávat, že bude pomáhat dětem. Bashir chtěl vědět více o Michaelově zvláštním spojení s dětmi. Michal řekl, že skrz děti vidí Boha. Vysvětlil, že vše co dělá - od vystupování po psaní písní, po vytváření choreografií, po režírování - vše je inspirováno dětmi. "Řekl jsem to předtím, řeknu to znovu: kdyby to nebylo pro děti, vzdal bych to. Opravdu to tak myslím. Kdybych se nemohl starat, cítil bych, že nemám žádný důvod žít. Vše je kvůli nim." Bashir se ptal na Michaelova zvířata, vyptával se, zda také mají na Michaela nějaký vliv. Michael hovořil o jeho lásce k mazlíčkům a Bashir se zeptal, o se stalo s jeho šimpanzem Bubbles. Michael vysvětlil, že mu trenér Bubbles řekl, že by ho měl dát pryč z Neverlandu, když dosáhl určitého věku, protože byl velmi silný a mohl by někoho zranit. Michael řekl, že litoval, že Bubbles musí jít pryč. Při popisování jeho blízkého vztahu k Bubbles se Michael zmínil o jeho myšlence mít "zvířecí party" pro Bubbles. Hovořil o svém plánu pozvat Cheetah, šimpanze z Tarzana a také Benji. Lassie a zvířecí hvězdy z dalších TV show, aby navštívily jeho party pro Bubbles.

Tato idea pořádat zvířecí party později vyvolala mezi lidmi od médií smích. Ale jako zbytek vyřazené stopáže nic z těchto detailů nebylo zveřejněno. Bylo divné, že nikdo neřekl nic o Bashirově taktice, která byla odhalena v soudní místnosti. Žádný z reportérů se nezmínil o Bashirovi a jeho devastujícím vystříhání nahrané stopáže.

Bashir požádal Michaela, aby se vrátili zpět k dětem a tvrdil, že viděl velmi zvláštní spojení mezi Michaelem a jeho vlastními dětmi, uvedl že pro něj bylo privilegium a poučení, když viděl Michaela jako otce. Michael vyprávěl o svém vztahu ke svým dětem, se kterými může mluvit jako se sobě rovnými, protože ho nesoudí. Řekl, že je s dětmi spojen, protože se rády baví a to je něco, čemu rozumí. Řekl, že si jednou začal uvědomovat, o co všechno přišel jako dítě a začala se rozvíjet jeho silná láska k dětem. Bashir se Michaela zeptal, zda objevil tento druh vztahu s dětmi proto, že ho nemohl nalézt s dospělými. Michael připustil že ano, že preferuje děti před dospělými, protože nebyl dětmi zrazený a oklamaný. !Dospělí mě zklamali. Dospělí zklamali svět. Nyní je čas pro děti. Je čas, abychom jim dali šanci. Jak říká Bible, "Dítě má být vůdcem pro všechny.´" Bashir se opakovaně ptal, proč lidé Michaela kritizují. Michael řekl, že lidé, kteří ho kritizují, jsou ignoranti. Řekl, že existují lidé, kteří mají poškozené myšlení a kteří nedokážou pochopit, že může strávit úžasné chvíle s dětmi a že to může být naprosto nevinné. Michael tyto lidi litoval. Bashir chtěl opět vědět, co děti pro Michaela znamenají. "Hvězdy, měsíc, vesmír. Ale to mohou všechny děti, nejen mé. Nejsem teritoriální." Vyprávěl Bashirovi, že vždy cítil jeho zodpovědnost za starost o druhé. Vysvětlil, že když jde na návštěvy do nemocnic, vždy s sebou bere své děti. "Navštívil jsem tolik nemocnic, kolik jsem udělal koncertů, víš? Dělám to už řadu let. Nečekám, že o tom bude psát tisk, ale oni o tom nechtějí psát, víš?"

Mimo kameru Bashir řekl Michaelovi, to co právě řekl o starosti o děti na celém světe je klenot na koruně. Chválil Michaela za to, že se tak překrásně vyjádřil. Připomněl Michaelovi, proč je tak důležité udělat tento dokument a řekl mu: "Lidé jsou verbež a žárlí. Problém je, že nikdo sem nemůže přijít a vidět to. Ale to, co chci předvést, je hudební génius a také to, co jsme včera viděli (v Neverlandu s dětmi). Pásek skončil.

O měsíc později hovořil Bashir s Michaelem naposledy. Oba muži byli v hotelovém pokoji v Miami. Michael pospíchal na pohřeb jedné hudební legendy. Michael se zdál vážný. Nařídil svému kameramanovi, aby natáčel, jak se ho Bashir ptá. Bashir si dělal legraci a řekl, že když bude na fotografii, bude to Michaela stát 5.000 dolarů za každý kus. Bashir se zeptal, zda si Michael pamatuje slova k písni "With a Child´s Heart". Michael řekl, že si úplně nepamatuje na nahrávání této písně. Byl příliš mladý a nahrál mnoho písní. Bashir se ptal, proč si Michael myslí, že je kompetentní k tomu, aby byl vůdcem pro vytvoření Mezinárodního svátku dětí. Michael mu řekl, že svátek dětí je jeho snem už řadu let. Vysvětlil, že zde není žádné volání po právech dětí a že cítí, že rodinné vazby jsou rozbité. Hovořil o věku technologie, naříkal nad faktem, že děti tráví příliš mnoho času hraním videoher a s počítačem. Chtěl, aby Mezinárodní dětský den byl čas, kdy se lidé sejdou a udělají celý den pro děti. Řekl, že si myslí, že je k tomu kompetentní, protože nikdo jiný pro to nic nedělá. "Je to naše budoucnost a já je miluji. Chci za ně bojovat - být hlasem jejich hlasem. 
 
Bashir se zmínil o obviněních, která v roce 1993 proti Michaelovi učinil jeden mladý chlapec. Bashir se divil, že lidé mají stále otázky na to, co se stalo v roce 1993, když slyší Michaela, jak se snaží o ustanovení Mezinárodního dětského dne. "Neznají mě. Všechno to byly lži. Nikdy bych něco takového neudělal. Raději bych si uřízl ruku, než bych ublížil nějakému dítěti. Nemůžeš někoho odsoudit. Jak se mohou lidé podívat na obrázek někoho v novinách a říct, ´Nenávidím ho!´" 
 
Michael hovořil o tom, jaké to je vyrůstat ve světě dospělých a vysvětlil, že když si děti hrály, nebo byly doma v posteli, on byl vzhůru a vystupoval v klubu až do 3 hodin do rána a že hned po nich vystupovaly striptérky. Vyprávěl o tom, že jako dítě neměl přátele a o tom, jak on a jeho bratři pracovali a pracovali a pracovali. Michael věřil, že protože byl vychován jako striktní Svědek Jehovův, vynahrazuje si to, že nikdy neměl Vánoce nebo narozeninové oslavy. Řekl, že Neverland je místo, kde mohou lidé vidět zvířata a všechny druhy zábavných věcí, které jemu byly odepřeny. "Všude jsou sladkosti. Je to zábavné." 
 
Bashir se zmínil o Michaelově bohatství, ale tvrdil, že se mu nikdy nepřipadalo, že by si ho Michael užíval. Michael mu pověděl, že si užívá své bohatství skrz své děti. Řekl, že si může užívat svého bohatství jen za branami Neverlandu. Vysvětlil, že když se pokusí jít ven, vždy se stane to samé. Bashir chtěl vědět, zda Michael považuje své vystupování za práci. Michael řekl, že to není práce, že vždy splyne se svou hudbou a tancem. Vysvětlil, že umělec, který celou dobu "přemýšlí", nepředvede své umění tím nejlepším možným způsobem. Pověděl, že může říct, kdy si tanečník počítá kroky a že počítání a přemýšlení jsou nejhorší přístup k tanci. Vysvětlil, že hudba a tanec jsou o pocitu, o splynutí s hudebními nástroji. "Musíš to cítit. Stát se basou. Stát se bubny. Stát se kytarou, strunami." 
 
Bashir řekl, že po té době, kterou spolu strávili cestováním, cítí, že je Michael opravdu osamělý. Řekl, že si o Michaela dělá starosti a ptal se, zda je někdy šťastný. Michael potvrdil, že mnoho věcí ho dělá smutným a to je důvod proč chce, aby byl Neverland vždy veselým místem. Řekl, že ho zraňuje vidět novinové zprávy o dětech, které se zabíjejí navzájem, o dětech, které používají zbraně, o násilí ve veřejných školách. Řekl, že takové správy nechce vidět, protože nesnese slyšet reportáže o dětech, které byly unesené a zabité. "To mě prostě zabíjí. A proto se pokouším nesledovat noviny. Cítím tu bolest. Cítím to." Bashir naznačil, že vystupování je jediná věc, která může Michaela dělat šťastným. Michael řekl, že miluje vystupování víc než cokoliv jiného. "Je to pravděpodobně proto, že jsem strávil celé své dětství na pódiu." 
 
Bashir poznamenal, že se Michael obklopil "yes" lidmi. Ptal se, za je to správné. Jako příklad uvedl příhodu z Německa, kdy nikdo Michaelovi neřekl, aby nemával svým dítětem z balkónu. "Moje vychovatelky tam byly také. A držel jsem své dítě pevně. Vím to lépe. Michael řekl Bashirovi, že viděl rodiče jak vyhazují své děti do vzduchu a chytají je a trval na tom, že nebylo nic špatného na tom, co udělal. Stěžoval si, že chtěl proste jen pozdravit své německé fanoušky, kteří chtěli vidět jeho nové dítě a že se rozhodl jim Blanketa na chvíli ukázat. Trval na tom, že média tyto záběry zpomalila kvůli dramatickému efektu. "Držel jsem ho pevně. A trvalo to dvě sekundy. Ale když to přišlo do zpráv, zpomalili to. Udělali ze mě excentrického idiota mávajícího svým dítětem z balkónu jako blázen. Neukázali celý příběh." Bashir citoval noviny: "Po tom, co se stalo v Berlíně by se lidé měli zajímat o zdraví Jacksonových dětí." "Neznají mě. Jak můžou říct něco takového, když mě neznají?" Bashir se Michaela sarkasticky zeptal, zda je opravdu šťastný, že mával svým dítětem z balkónu. "Nejsem šťastný, že jsem jím mával z balkónu. Ale jsem šťastný, že jsem nechal své dítě zamávat mým fanouškům. Nevšiml jsem si, že je před zábradlím. Ale držel jsem ho pevně. Nechystal jsem se ho hodit dolů. Nejsem blázen. Jsem velmi chytrý. Nemůžeš být tak úspěšný a být hloupý. Můžeš dělat chyby. Ale toto nebyla chyba." Michale trval na tom, že kdyby něco podobného udělal někdo jiný, kdyby to byla jiná star, nikdo by nic neřekl. Bashir se znovu ptal, co se stalo v Berlíně. Zmínil se, že Michaelovo dítě bylo schované, tak ho fanoušci nemohli opravdu vidět. Michael zvýšil hlas a řekl mu. "Nechci Lindberghovo dítě. Někdo vzal Lindberghovo dítě, dítě Charlese Lindbergha. Vzal ho do lesa a upálil ho. Nechci, aby se to stalo mým dětem a proto je zakrývám. Nechci, aby je lidé viděli. Tisk může být velmi sprostý. Nechci, aby z nich vyrostli psychologičtí blázni kvůli ďábelským věcem, které jim tisk může říkat. 
 
Bashir pokračoval příjemnějším tématem a připomněl Michaelovi, že když byli v hotelu v Berlíně, Michael házel fanouškům polštáře. Michael mu pověděl, že vždy posílá fanouškům polštáře a přikrývky, protože lidé spí venku a je chladno. Řekl, že požádá ochranku, aby koupili deset nebo patnáct pizz a posílá je dolů svým fanouškům, protože má o ně starost. Bashir samozřejmě nechtěl zůstat moc dlouho u tohoto veselého předmětu hovoru. Místo toho se vrátil k Michaelově dospívání a zmínil fotografie, kde byl Michael teenager a na obličeji měl spoustu skvrn (uhrů). "Bylo to o to horší, že jsem stydlivý a vždy jsem byl. Bylo to hrozné. Bylo to jako choroba. Bylo to tak hrozné, že jsem nechtěl chodit ven." Řekl, že v té době nebyl schopný jít na nějakou schůzku, aniž by neplakal za zavřenými dveřmi. Sdělil Bashirovi, že neví, jak přistupovat k lidem na formálních obchodních schůzkách a že se vždy cítí jako ryba bez vody. Bashir tvrdil, že Michael kvůli překonání svého studu a rozpaků ze svého vzhledu změnil svůj zevnějšek. Michael popřel, že by se jeho zevnějšek drasticky změnil a řekl, že to co lidé vidí, je změna, která se nazývá dospívání. "Nazývá se to vyrůstání a měnění se. Nemám žádné plastické operace na mé tváři - jen nos - pomáhá mi to lépe dýchat a tak můžu udržet vyšší tón." Řekl, že média o něm vytváří lži a opakoval, že nemá chirurgicky upravené oči, bradu nebo tváře. Zmínil jiné hvězdy, které také měly upravený nos, mezi nimi Marilyn Monroe a Elvis Presley, a divil se, proč tisk zmiňuje jen jeho, když zde jsou jiní, kteří mají mnohem více operací. "Prostě se zaměřují jen na mě. Cher má spoustu operací - zadek, nos, zuby. Nikdo ji neobtěžuje. Mám ji rád. Jsme zvyklí starat se o naši pleť společně." Bashir nevěřil, že byl Michael upřímný, když řekl, že má pouze jednu operaci. "Ne, ne, ne. Byl jsem vážně popálen a kvůli tomu jsem byl operován. Ale nos mám operovaný jen dvakrát." Bashir se zmínil o Michaelových fotografiích z minulosti a trval na tom, že vypadal velmi odlišně. "Ne, ne, ne. Prostě vypadám jako můj dědeček. Plastická chirurgie není stvořena pro Michaela Jacksona. Každý má nějakou plastickou operaci. Bashir se ptal na Michaelova oční víčka a řekl, že si s nimi nechal udělat něco, co mu dodává více ženský vzhled. "Nikdy jsem si nenechal nic dělat s očima." Vysvětlil, že protože má udělaný nos, protože ho má užší, jeho oči vypadají větší. Bashir se ptal na jeho tváře. "Tyto lícní kosti? Ne. Můj otec má stejné. Máme v sobě indiánskou krev." Bashir se zeptal na Michaelův důlek v bradě. "Můžeme se dostat mimo tento odpad? To jsou bulvární věci. Jsi respektovaný novinář. A teď jsi bulvární. To je hloupé."
 
 Bashir se vrátil k Joe Jacksonovi, připomněl Michaelovi jeho dětství a to, že Michael jednou hovořil o tom, že chtěl utéct pryč od svého otce. "Schovával jsem se, zvykl jsem si schovávat se. Neví to dodnes, ale když jsem vešel do místnosti, kde byl on, šly na mě mdloby." Michael řekl, že si myslí, že jeho otec netuší, jak moc se ho bál a jak moc mu ubližoval. Nazýval svého otce géniem, ale zdálo se, že ho bojí až k smrti. Bashir Michaelovi připomněl, jak ho Joe zranil, když byl dítě. Michael řekl, by asi neměl takovou úroveň citu k dětem, kdyby byl vychováván jinak. Bashir naznačil, že někteří lidé si myslí, že je mužem posedlým svou tváří, možná kvůli svému smutnému dětství. "Vím, co je uvnitř mé hlavy. To je vše." Bashir se zajímal, zda si Michael myslí, že někteří lidé zacházejí s plastikami příliš daleko. Michael řekl, že je dobře, že na to nemá žádný opravdový názor a trval na tom, že prakticky každý v Hollywoodu, prakticky každá star, má plastiku. Bashir se divil, proč si média v souvislosti s plastikami vybrala Michaela. "Barbara Walters si nechala vypnout obličej. Nikdy se o tom nezmínila. Můžeš to vidět, jen se na ni podívej." Michael uvedl, že další lidé mají nedávno udělaný facelifting, včetně Micka Jaggera a Paula McCartneye. Bashir chtěl vědět, proč je Michael tak defenzivní. "Zaměřili se na mě, jako kdybych byl jediný, kdo to dělá."

Během další přestávky Bashir opět slíbil, že udělá tu nejlepší práci, jakou může. Michael mu připomněl interview s Elizabeth Taylor a Bashir se choval, jako kdyby věděl vše o Michaelově vztahu s Liz. Nicméně když se ho Michael zeptal, jestli někdy s Liz mluvil, Bashir připustil, že ví jenom to, co Liz řekla o Michaelovi na veřejnosti. Předtím, než opět začala běžet Bashirova kamera, Bashir slíbil, že si dohodne interview s Liz, ale nikdy k tomu nedošlo.

Bashir požádal Michaela, aby popsal jeho přítelkyni Elizabeth Taylor a naznačil, že je veřejnost vidí jako dva pomatence, kteří jsou skvělými přáteli. "To není hezké. Proč by mladší muž nemohl být milý ke starší dámě? Měli jsme stejné dětství. Máme mnoho společného. Máme stejné životy." Řekl, že je spojen s Liz, protože je uvnitř jako malá holčička a že ji miluje k smrti. Bashir Michaela požádal, aby hovořil o Paris a Princovi a způsobu, jak je vychovává. Michael řekl, že se celé dny smějí a objímají. Řekl, že má báječné děti. Bashir se divil, proč mu Prince jednou řekl, že nemá matku. "Kolik matek má děti bez otce? A zdá se to v pořádku. Otec by měl mít stejnou příležitost." Bashir se zeptal, zda Michael ví, jakou roli chce mít Debbie Rowe v životě jejích dětí. "Nechci prozrazovat vše. Ale Debbie to udělala kvůli mně. Paris je pojmenovaná po Paříži, protože tam byla počata. Prince byl počat v LA. Debbie mi řekla, ´Jsou tvé, vezmi si je.´ Chtěla mi je dát jako dárek. Michael hovořil o tom, jak těžké je pro umělce být ženatý a trval na tom, že jednou se ožení znovu, až se dostane ze dvou rozvodů, kterými prošel. "Jsem ženatý se svými fanoušky. Jsem ženatý s Bohem. Jsem ženatý s dětmi." Bashir ukončil interview a řekl Michaelovi, že když ho viděl s Princem a Paris, přimělo ho to plakat. "Jsem do nich blázen. Zemřel bych pro ně. A samozřejmě bych chtěl mít více dětí."

Osazenstvu soudní síně se zdálo, že promítání potrvá věčně. Bylo zde spousta vystříhaného materiálů, který skončil na podlaze střižny. Porota byla pohnuta Michaelovou otevřeností, jeho upřímností, jeho chováním. Bylo zřejmé, že si myslí, že Martin Bashir byl nespravedlivý. Tím, že vynechal důležité detaily, vložil jeho vlastní zaujaté komentáře k nevinným záběrům, představil Bashir světu Michaelův nevyvážený portrét. Bylo zajímavé, že když byl Michael ve vystřižených záběrech vysoce emocionální, nejméně tři porotci měli slzy v očích. Jedna porotkyně, asi čtyřicetiletá Asiatka, doslova propukla v pláč, když Michael mluvil o tom, jak byl jako dítě bitý. Ale nikdo z lidí od médií se nezdál být dotčen. Nikdo neinformoval o Michaelově příběhu. Média byla netečná. I když mohli prohlédnout Bashirovu taktiku, nikdo z médií o tom nemluvil. Bylo podivné, že ani jeden novinář neodhalil nic o Bashirově nečestné taktice. Ze všech 2.200 akreditovaných novinářů pouze dvoje noviny se zmínily o nespravedlnosti - "USA Today", kde popsali Bashirův styl rozhovoru jako přehnaně dotěrný, a "New York Times", kde ho nazvali jako necitlivého sobce, který se maskoval sympatií.
 

Pokračování - 10. část

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com