Michael Jackson Conspiracy od Aphrodite Jones

1. část

Kdo je kdo
(tento příspěvek budu průběžně doplňovat o další osoby)


Gavin Arvizo: údajně zneužívaný chlapec (v době zneužívání 13 let/v době soudu 15 let)
Star Arvizo: mladší bratr Gavina (12 let/14 let)
Davellin Arvizo: starší sestra Gavina a Stara
Janet Arvizo: matka Gavina, Stara a Davellin
David Arvizo: otec Gavina, Stara a Davellin
Rodney Melville: předsedající soudce Santa Barbara County
Thomas A. Mesereau Jr.: obhájce; 25.4.2004 nahradil původní obhájce Marka Geragose a Benjamina Brafmana; T. Mesereau se specializuje na kriminální obhajobu a civilní soudy.
Mark Geragos: obhájce M. Jacksona do 25.4.2004
Tom Sneddon: okresní návladní
Suzan Yu: právní partnerka T. Mesereaua
Robert Sanger: právní partner T. Mesereaua
Benjamin Brafman: obhájce M. Jacksona do 25.4.2004

Aphrodite Jones se účastnila celého procesu jako reportérka FOX News. V té době byla na stejné straně jako většina ostatních reportérů, tzn. že podávala zprávy proti Michaelovi a vedla čtenáře k závěru, že Michael je vinen. Poté, co udělala poslední komentář k případu si uvědomila, že lidé od novin neměli pravdu, když předpovídali výsledek soudu a věřili, že Michael je vinen. Přiznala si, že patřila mezi reportéry, kteří byli proti Michaelovi zaujatí. Poté, co četla verdikt "nevinen" ve všech novinách, cítila se zahanbena, že byla součástí mašinérie, která se snažila Michaela zničit. Proto kontaktovala předsedu poroty Paula Rodrigeze, který jí potvrdil, že Michael byl cílem a že byl skutečně nevinen ve všech bodech obžaloby. Řekl, že Michael byl médii obětován. Procesu se účastnilo 220 akreditovaných novinářů, ale pouze hrst z nich připustila jejich záměrné pokusy zobrazit Michaela jako viníka. V průběhu procesu si Aphrodite uvědomila, že veškerý mediální svět je proti Michaelovi. Po nějaké době kontaktovala soudce Rodneye Melvilla, který jí vystavil soudní příkaz, opravňující ji přezkoumat a okopírovat všechna svědectví a důkazy tohoto kriminálního soudu… to vše pod dohledem soudní úřednice.

Předmluva Thomase Mesereaua
(neuvádím jeho přímou řeč, ale jen zkrácený přepis)

T. Mesereau zpočátku nechtěl mít nic společného s Aphrodite, protože si ji spojoval s mediálním kolosem, který hodně investoval do toho, aby viděl Michaela odsouzeného a zničeného. Doslovně se k jejich prvnímu setkání vyjádřil: "Kdyby pohledy mohly zabíjet, byla by mrtvá." Znovu se setkali přibližně po roce od skončení procesu a Thomas získal dojem, že Aphrodite bude pravdomluvná, odvážná a profesionální ve své snaze uvést věci okolo procesu na pravou míru. Proto souhlasil s napsáním předmluvy ke knize.

V listopadu 2003 oslovili Thomase Michaelovi asistenti a žádali ho, zda by nemohl být jeho obhájcem. Thomas odmítl, protože v té době pracoval na případu herce Roberta Blaka, který byl obviněn z vraždy své ženy, a věděl, že mu tento případ bude zabírat veškerý volný čas. V předvečer Blackova soudu se spolu vážně nepohodli a Thomas odstoupil od jeho obhajoby. Pár týdnů poté mu volal Randy Jackson, se kterým se znali už několik let, a znovu ho žádal, aby zastupoval Michaela. Thomas nabídku přijal.

Thomas byl zděšený vystupováním Michaleovy obhajoby, proto některé z jejich členů vyměnil, lidem, kterým úplně nevěřil zakázal přístup na klíčová jednání a k důležitým informacím. Obhajoba se musela vypořádat se 3 základními problémy: prokuratura, média a legie průměrných poradců, kteří obklopovali zranitelného a nevinného Michaela. Všechny tři problémy se obhajobě podařilo vyřešit.

Prokuratura utratila víc peněz a strávila na snaze usvědčit Michaela víc času, než jakákoliv jiná prokuratura v historii. Na začátku 90. let inicioval Tom Sneddon svolání 2 velkých porot, Santa Barbara a Los Angeles, za účelem vyšetřování a obžaloby Michaela Jacksona. Obě poroty odmítly Michaela obžalovat z jakéhokoliv trestného činu. V polovině 90. let cestoval Sneddon osobně nejméně do dvou zemí a hledal další údajné Michaelovy oběti. Nikoho nenašel. Sneddon zřídil webové stránky Santa Barbara sheriff dept. s informacemi o Michaleovi a najal PR firmu.

V roce 2004 byla sestavena třetí velká porota a Michael byl obviněn. Prokuratura měla 9 expertů na otisky prstů - více, než se používá v případech, u kterých hrozí trest smrti. Bezhlavě najali všechny možné experty na všechny možné oblasti - např. rekonstrukce nehod, počítačová grafika, DNA, soudní účetnictví, finance, kriminalistika, telefony, akustika, ochranné systémy, zneužívání dětí, psychologie, patologie, soudní poradenství. Nikdo se nedozví, kolik peněz a času prokuratura vynaložila… to vše z peněz daňových poplatníků ze Santa Barbary. Proces s Michaelem byl jeden z největších v historii USA. Na proces bylo akreditováno více novinářů z celého světa, než na procesy s O. J. Simpsonem a Scottem Petersonem dohromady. Ještě nikdy nebyl proces pokryt v takovém rozsahu a pravděpodobně ani nikdy znovu nebude. 

 

 

Časová osa

06/2000:
Gavin onemocněl rakovinou. V té době žila celá rodina (včetně otce) v jednopokojovém apartmá. Během nemoci se Gavin toužil setkat s Michaelem, Chrisem Tuckerem a Jimem Carreyem. Gavin, Star i Davellin navštěvovali herecký kurz, který vedl Jamie Masada. Ten zprostředkoval Gavinovo seznámení s Michaelem, který Gavinovi telefonoval do nemocnice a poté i do domu jeho prarodičů, když mu jeho zdravotní stav dovolil nemocnici opustit. Gavin byl vážně nemocný téměř celý rok, musel absolvovat chemoterapii i ozařování. Lékaři mu nedávali žádnou naději na přežití.

08/2000
První návštěva celé rodiny Arvizo v Neverlandu (včetně Davida). Rodina byla ubytována v domku pro hosty. Gavin dostal od Michaela pc a spostu DVD. Druhý večer jejich pobytu požádal Michael Gavina, aby se zeptal rodičů, zda může spát v Michaelově ložnici. Gavin požádal Stara, aby ho následoval, poté se zeptali rodičů a ti k tomu dali souhlas. Toho večera byli v Michaelově ložnici přítomni i Prince, Paris, Frank Tyson. Gavin zde měl svůj pc a Michaela a Franka prý napadlo prohlížet si pornografické stránky. Michael u toho měl mít nevhodné poznámky. Tuto noc strávili Gavin a Star v posteli s Paris a Princem. Michael a Frank spali na zemi vedle postele. Druhý den ráno rodina Arvizo opustila Neverland. Gavin, Star a jejich otec přijeli do Neverlandu znovu několik týdnů poté, ale Michael nebyl přítomen. Během následujícího období navštívili Neverland několikrát, vždy jen v doprovodu otce, asi 2x zde byli s Chrisem Tuckerem.

09/2002
Michael pozval Gavina, Stara a Davellin do Neverlandu. V té době probíhalo natáčení dokumentu M. Bashira. Zůstali v Neverlandu přes noc, ale Michael nebyl přítomen.

02/2003
Bashirův dokument vysílán v Anglii.

začátkem 02/2003
Michael telefonoval Janet Arvizo a pozval je na tiskovou konferenci do Miami.

5.2.2003
Rodina Arvizo letěla do Miami s Chrisem Tuckerem jeho soukromým letadlem.

6.2.2003
Bashirův dokument vysílán v USA, ale nikdo z rodiny Arvizo se na něj nesměl dívat.

7.2.2003
Návrat z Miami do Santa Barbary. Arvizo se vraceli v letadle s Michaelem.

12.2.2003
Janet s dětmi opouští Neverland, Jesus Sales je odváží do LA.

15.2.2009
Janet s dětmi se vrací do Neverlandu. Ještě týž den Janet opouští Neverland a vrací se domů... bez dětí.

17.2.2003
Janet obdržela telefonát z DCFS (Department of Child and Family Services)

19.2.2003
Vinnie odváží Janet do Hamidova domu. Děti tam přiváží Hamid. Probíhá natáčení videa, které má očistit Michaela z podezření, která se objevila po Bashirově dokumentu.

20.2.2003
DCFS přichází na interview s rodinou Arvizo. Azja Pryor poté odváží děti do Neverlandu.
20.-21.2.2003
Janet Arvizo je odvezena pro rodné listy kvůli získání pasů a víz.

21.2.2003
Janet se setkává s pracovnicí DCFS, aby jí podepsala dokumenty týkající se předchozího interview. Vinnie odváží Janet zpět do Neverlandu.

25.2.2003
Arvizovi a několik Michaelových lidí zůstávají v Calabasas kvůli pasům a vízům pro rodinu Arvizo.

2.3.2003
Všichni se vracejí do Neverlandu.

6.3.2003
Vinnie Amen vyzvedává Gavina a Stara ze školy.

10.3.2003
Vinnie veze Janet a Gavina k doktorovi na Gavinovu pravidelnou lékařskou prohlídku. Janet volá ze salónu krásy svému příteli jménem Jay Jackson (s Michaelem jen shoda jmen), Jay tam za ní přichází. Gavin se vrací s Vinnie do Neverlandu, Janet zůstává v LA.

11.3.2003
Janet má soudní slyšení ohledně svěření dětí do péče (rozvádí se s Davidem).

12.3.2003
Všichni z rodiny Arvizo opouští natrvalo Neverland.

28.2.2005 začal soud.

Nejprve soudce Rodney Melville přečetl deset bodů obžaloby. Michale byl obviněn z tohoto:
4 body: obtěžování dítěte
4 body: podávání alkoholu mladistvým za účelem spáchání zločinu
1 bod: pokusu o obtěžování
1 bod: spiknutí

Poté přišly na řadu úvodní řeči obžaloby a obhajoby. Prokuratura nazývala Michaela sexuálním predátorem. Snažila se ho vykreslit jako ďábla, jehož veškeré konání s Arvizovými dětmi bylo za účelem skrytí sexuálního jednání. Sneddon se snažil prezentovat Michaela jako pedofila, který organizoval propracované spiknutí, ke kterému chytře využíval svou slávu. Obhajoba argumentovala, že Michael byl snadná kořist. Chtěla ukázat Michaela jako oběť všech lidí, kteří kolem něj byli a že měl ve své blízkosti jen pár lidí, kterým mohl věřit. Obžaloba tvrdila, že Bashirův dokument podnítil Michaela a jeho asistenty plánovat uvěznění Gavina a jeho rodiny v Neverlandu a že je nutili natočit vyvracející video jako odpověď na Bashirův dokument, že součástí spiknutí bylo odvezení rodiny do Miami a že plánovali odvézt celou rodinu do Brazílie. 

 

Toto bylo v rozporu s výpovědí Gavina a Stara, kteří vypověděli, že údajné obtěžování se odehrálo až PO odvysílání Bashirova dokumentu v USA a až PO návratu z Miami, to znamená v době, kdy Michaelovi PR spustili kampaň na očištění Michaelova obrazu poté, co ho Bashir tak nepravdivě vyobrazil. Thomas Mesereau slíbil porotě vykreslit, jak Gavinova matka už dříve lhala pod přísahou o sexuálním obtěžování (spor s J. C. Penney), podvodně vylákala peníze ze zdravotního fondu tím, že jim zatajila, že obdržela přes 150 tisíc dolarů při vyrovnání s J. C. Penney a zapomněla oznámit velkou sumu peněz na léčebné výlohy jejího syna, kterou obdržela po svém vyžádání od různých celebrit, jako např. Adam Sander, Michael Tyson a Jim Carrey, přestože věděla, že veškeré náklady na léčbu pokrývá pojištění jejího manžela Davida. Meserau řekl: Prokážeme, že se nejznámější a nejzranitelnější celebrita, Michael Jackson, stal cílem. Obvinění z obtěžování začala poté, co rodina Arvizo nedostala žádné peníze za Bashirův dokument nebo vyvracející video, ve kterém Michaela chválili. 

 

Meserau řekl, že Janet nutila své děti, aby se obrátili na Michaela jako na člověka, který jim můžu pomoct realizovat jejich sny. Upozornil, že se jim líbila dovolená u Michaela, jeho dary, oblečení, které jim dával, platil veškeré jejich výdaje. K tomu, aby si zajistili jeho přítomnost ve svých životech, nazývaly ho "tatínek Michael". Při první návštěvě Neverlandu napsal Star Michaelovi poděkování za jeho čas, Davellin mu napsala dopis: "Velice jsi pomohl mému bratrovi. Nevím, kde bychom bez tebe byli. Jsi tak starostlivý a milující. Miluji tě z celého srdce." Během úvodní řeči se porota dozvěděla, že Michael daroval rodině Arvizo automobil, počítač a další různé dary, které jim usnadnily život. Umožnil jim navštěvovat Neverland i v době, kdy nebyl přítomen, aby vykouzlil úsměv na tváři nemocného Gavina. Michael se také snažil opatřit Gavinovi krevní destičky a dělal vše pro to, aby pomohl Gavinovi v jeho nemoci. Byl to právě Michael, který otevřel svůj domov a srdce této rodině během kritického období jejich života.


Gavin napsal do knihy hostů: "Drahý Micheali. Děkuji, že jsi mi dodal kuráž sundat klobouk před lidmi. Miluji tě. S láskou Gavin." Michael dal Gavinovi a jeho rodině naději, kterou potřebovali. Povzbuzoval Gavina, aby našel sílu překonat nemoc. Michael je vzal z východního LA do nádhery Neverlandu. Nyní byly všechny jeho dobré skutky překrouceny médii a použity proti němu prostřednictvím jedné rodiny toužící po penězích.29.2.2005 pokračoval Thomas Mesereau ve své řeči.
 
Pověděl porotcům, že prostřednictvím svědectví zaměstnanců a hostů Neverlandu prokáže, že děti Arvizo rodiny se dostaly mimo kontrolu, když pobývaly na ranči. Poukazoval na to, že DA tvrdí, že Michael jim dával alkohol z důvodu sexuálního obtěžování Gavina. Meserau řekl, že děti se vloupaly do Michaelova vinného sklípku a byly přistiženy při pití alkoholu, když u toho Michael nebyl a nevěděl o tom.Také byly přistiženy při vloupání se do ledničky a pití alkoholu v kuchyni a kradení alkoholu z kuchyňského příborníku. Slíbil, že předvolá svědka, který dosvědčí, že Michael objednal v kuchyni pro své hosty nějaký alkohol a děti ho ukradly. Děti byly přistiženy opilé a s lahví alkoholu, když Michael nebyl poblíž. Dále popsal chování Arvizových dětí v Neverlandu. Ze začátku se zdály dobře vychované, ale časem se jejich chování změnilo. Jeden zaměstnanec, který měl na starosti zábavní park, byl šokován, když je viděl jet samotné na Ferris wheel (??ruské kolo??), přestože to bylo zakázané a dále byly viděny, jak hází nějaké věci na slony a lidi. Nedodržovaly stanovená pravidla ani v domě. Byly přistiženy, jak se potulují po domě, i když byl Michael pryč, dokonce byl v té době mimo město. Byly přistiženy i v jeho pokoji. Mesereau se vyjádřil i k časopisům s nahými ženami, které byly nalezeny v Michaelově domě. Michael přiznal, že si občas nechával kupovat časopisy Playboy a Hustler, ale popřel, že by je někdy ukazoval dětem. Tyto časopisy měl zamčené v kufříku, který byl schovaný ve skříni. Michael našel Arvizovy děti, jak si tyto časopisy prohlíží, vzal jim je a zamkl je do svého kufříku. K dokumentu M. Bashira Meserau řekl, že za jeho natočení nechtěl Michael žádné peníze. Původní dohoda mezi Bashirem a Michaelem byla, že veškerý zisk z tohoto projektu půjde na charitu v Anglii. Tato dohoda byla důvodem Michaelova souhlasu s tímto projektem.

V tento den začaly první svědecké výpovědi.
 
-------------------
 
Martin Bashir (svědecká výpověď)

Bashir potvrdil, že jeho dokument byl poprvé vysílán v únoru 2003. Dokument byl zahrnut mezi důkazy, ale předtím soudce upozornil porotce, že toto DVD nenabízí pravdu. Poté byl dokument promítán v soudní síni. Během promítání seděl Bashir mezi ostatními diváky a zdálo se, že se pošklebuje ostatním médiím. Působil nadřazeným a samolibým dojmem. Z dokumentu bylo zřejmé, že se Bashir Michaleovi vlichotil, aby si k němu zajistil přístup a aby mohl být všude, kde byl Michael. Tento přístup zneužil k tomu, že Michaela zesměšnil. (Dále je popisován děj dokumentu, ale ten všichni znáte.) 
 
Tom Sneddon neměl na svědka žádné otázky, tak následoval křížový výslech ze strany Thomase Mesereaua. Vyšlo najevo, že už dříve byl Bashir pokutován ze strany Broadcasting Complaints Commision. Byly proti němu vzneseny 3 stížnosti za neférovost a porušení dohody. Dvě byly zamítnuty, jedna byla přijata. Stížnost uváděla, že Bashir byl ve své reportáži nevyvážený, nereprezentoval celistvě daný subjekt - to samé obvinění, které by mohl proti němu později učinit i Michael. Bashira zastupoval právník Theodore Boutrous, který zastupoval ABC News (Bashirův zaměstnavatel). Ten neustále vznášel námitky k Thomasovým otázkám. Často se odvolával na California Shield Law, zákon, který zaručije reportérům, že nemusí svědčit o věcech, které se dozvěděli během jejich práce na nějakém příběhu. (ABC News také odvysílal Bahirův dokument v USA dne poté, co byl uveden v Anglii.) Boutrous se při svých námitkách také často odvolával na První dodatek ústavy. (Nevím jeho znění, znám jen název z US filmů.) Mesereau věděl, že Bashir nechce v procesu vypovídat. Pár týdnů před zahájením soudu žádal Bahsir soudce Melvilla, aby zamítl požadavek prokuratury, aby přišel svědčit. Soudce Melvill jeho žádost zamítl. 
 
Bashir se chtěl vyhnout setkání s Michaelem. Během své výpovědi mu nebyl schopen pohlédnout do očí. Bashir odmítl odpovědět skoro na všechny otázky. Neodpověděl ani na dotazy typu: 
 
Mesereau: "Řekl jste panu Jacksonovi, že je nedoceněný?" 
 
Boutrous: "Námitka." 
 
Mesereau: "Požádal jste asistenta pana Jacksona, že byste ho rád natočil s velkou skupinou dětí, jak se s ním vítají a jsou s ním v jeho domově, protože to může obohatit jejich život?" 
 
Boutrous: "Námitka." 
 
Mesereau: "Požádal jste pana Jacksona, aby pozval Macauleye Culkina, abyste ho mohl nafilmovat v Neverlandu?" 
 
Boutrous: "Námitka. Shiled Law, První dodatek." 
 
Mesereau: "Řekl jste panu Jacksonovi, že věříte v jeho ideu Mezinárodního svátku dětí?" 
 
Boutrous: "Námitka." soudce Melville: "Chcete odpovědět na tuto otázku?" 
 
Bashir: "Nechci, Vaše ctihodnosti." 
 
(A tak to pokračovalo po celou dobu výpovědi Bashira. Ale na závěr procesu se promítal i dokument "Living with Michale Jackson, Take Two", takže porotci i diváci mohli slyšet odpovědi přímo z tohoto dokumentu.)

Během odpolední pauzy se média ptala Michaela, jak se cítí. Odpověděl: "Zlobím se." To bylo naposledy během trvání soudního procesu, co odpověděl někomu z médií.

 

--------------------

 


Ann Marie Kite
(svědek obžaloby - pracovala v Michaelově PR týmu poté, co byl odvysílán Bahsirův dokument)Ann Marie měla potvrdit tvrzení prokuratury, že Michale a jeho společníci plánovali držet rodinu Arvizo pod kontrolou v Neverlandu, že byli drženi v zajetí Michaelem a jeho lidmi a donuceni natočit nápravné video. Ann Marie se stala členem týmu 9.2.2003. Jejím úkolem bylo zachránit Michaelovu kariéru po odvysílání Bashirova dokumentu, přestože neměla žádné zkušenosti s PR a do týmu se dostala proto, že v té době byla přítelkyní jednoho z Michaelových právníků, Davida LeGranda. Byla propuštěna po 6 dnech. 
 
Během její výpovědi vyšlo najevo, že Michael nebyl nijak zapojen do řešení tohoto problému, naopak se zdálo, že si nedělal žádné starosti s touto PR noční můrou, ačkoliv by měl. Nechal ostatní, aby dělali, co uznají za vhodné. Ann Kite potvrdila, že měla bojovat proti negativním zprávám spuštěným Bashirem vytvořením pozitivního PR o Michaelovi. Potvrdila, že podávala zprávy přímo Michaelovu týmu - Ronald Konitzer, Marc Shaffel a Mark Geragos - kteří údajně dělali rozhodnutí o dalších Michaleových PR krocích. Vypověděla, že chtěla vytvořit "plán útoku" proti všem negativním novinovým zprávám. Pověděla, že se snažila bojovat s médií, která atakovala Michalea osobně. Ann Marie cítila, že Michael by měl být víc proaktivní v jeho PR záležitostech. Cítila, že by měl osobně učinit veřejné prohlášení. Ale Michael neměl žádná záměr to udělat a místo toho najmul Fire Mountain Corporation a Marca Shaffela, aby vytvořili nápravné video, které mělo být odvysíláno prostřednictvím stanice FOX. Ale Ann Marie cítila, že toto video není dostatečné. 
 
13.2.2003 jí volal Marc Shaffel a řekl jí, že Janet a děti opustili Neverland. Později jí volal znovu a řekl jí, že záležitost je vyřešená. To jí přinutilo dělat si starosti o rodinu Arvizo. Dále vypověděla, že jí LeGrand řekl, že jejich plánem je zničit jméno Janet Arvizo. Mark Geragos po ní chtěl podepsat důvěrný dokument, o kterém si myslela, že jí má zavřít pusu a tak odmítla. Později byla prostřednictvím mailu propuštěna. Během křížového výslechu potvrdila, že nebyla najata přímo Michaelem, že se s ním nikdy nesetkala ani s ním nehovořila. Nemluvila ani s rodinou Arvizo. Podle zápisu výslechu na policii vypověděla, že Mark Geragos byl člověk, který měl v celé záležitosti poslední slovo. Zároveň vypověděla, že si není vědoma, že by Michael byl do záležitosti nějak zasvěcený.
 
===========
 
POZNÁMKA PŘEKLADATELKY:
Podle její výpovědi se zdá, že Michael o ničem nevěděl a dal svému týmu naprosto volnou ruku … jako vždy. Je možné, že opravdu existovaly pokusy držet rodinu Arvizo v Neverlandu, ale spíš než o jejich uvěznění se jednalo o snahu udržet je stranou od médií, protože panovala obava, že by mohli prodat nějaké nesmyslné zprávy bulváru ... tomu aspoň nasvědčují další informace, které jsem se dočetla.
 
==========
 
Třetí den procesu:
Tohle sice není výpověď žádného ze svědků, ale musím to napsat. Michael se k soudu dostavil s krabicí převázanou červenou stuhou a během přestávky s ní přišel za Katherine. Lidé, kteří se na něj dívali, se nemohli ubránit dojmu, že je stále "mama´s boy" (česky asi nejlepší překlad "mamánek") :D ;) Miloval Katherine a chtěl, aby na něj byla pyšná.


-----------


Albert Lafferty
(svědek obžaloby - šerif, člen Santa Barbara County Sheriff´s Office, který se účastnil prohlídky Neverlandu 18.11.2003)

Lafferty natáčel prohlídku na video, které se promítalo v soudní síni. Na obrazovce se objevily Michaelovy nejsoukromější místnosti a veškerý jeho osobní majetek. Všechna média měla možnost poznat jeho soukromý život. Každý mohl vidět jeho pokoje s hračkami, jeho skladiště odpadu, koupelny, ložnice. Musela to pro něj být noční můra. Lafferty také vše fotografoval, než začala prohlídka. Porotcům pomohl identifikovat všechny budovy na mapě Neverlandu. Každý mohl vidět, že Michaelovo bohatství je úžasné. Michael byl nejbohatším občanem Los Olivos. Prokuratura vyslala na prohlídku Neverlandu víc než 70 lidí. To je mnohem víc, než se kdy použilo při vyšetřování sériových vrahů v celé historii USA. V době prohlídky nebyl Michael přítomen v Neverlandu.


==========


POZNÁMKA PŘEKLADATELKY:
Následuje popis Michaelova domu a jeho vybavení, takže jen stručně… všude spousta soch (včetně Spidermana, Batmana, Supermana apod.), obrazů, fotek, hraček, videokazet, DVD a různých dalších krámů… Michael byl pěkný vetešník. Pro děti musel být králem. Spodní část Michaelovy ložnice se zdála jako ten největší dětský pokoj na celém světě. U postele fotka Marilyn Monroe a kniha o papeži Janu Pavlovi II. V ložnici nad postelí obraz Poslední večeře, na místě Ježíše vyobrazen Michael, vedle něj Abe Lincoln, JFK, Thomas Edison, Albert Einstein. Všude obrázky Petera Pana. Plakáty Čaroděj ze země Oz, Pinocchio, Charlie Chaplin, Star Wars, Bambi, Indiana Jones, Macaulay Culkin v Home Alone. Ale žádná fotka Michaela. 

 

==========


Davellin Arvizo
Při výpovědi se zdála být nervózní. Odmítala se podívat přímo na Michaela.

Na pokyn Toma Sneddona popsala jejich obydlí v době, kdy se poznali s Michalem. Celá rodina (2 dospělí + 3 děti) bydleli v jednopokojovém apartmá o velikosti méně než 500 čtverečných stop. (Nevíte někdo, kolik je to metrů čtverečných?) Vyprávěla, jakým způsobem se seznámili s Jamie Masadou, majitelem Laugh Faktory (herecký kurz), kde je vyučovali např. Paul Rodriguez, Shawn Wayans a George Lopez. V roce 2000, když bylo Gaminovi 10 let, mu byla diagnostikována rakovina. V té době sepsala Janet seznam známých osobností, se kterými se chtěl Gavin setkat, a předala ho J. Masadovi. Gavinovým přáním bylo se setkat s Chrisem Tuckerem, Adamem Sandlerem a Michaelem Jacksonem. Prostřednictvím kontaktů J. Masady se rodina Arvizo seznámila s Chrisem Tuckerem a Michaelem. Setkal se také s Kobe Bryantem (basketbalová superstar).

 

 Davellin vypověděla, že Michael opakovaně Gavinovi telefonoval, aby mu dal naději a povzbudil ho, aby byl silný. Říkal mu: "Sněz všechny rakovinné buňky jako Packman." Učil ho technikám představivosti, učil ho si představovat, jak používá zdravé buňky k tomu, aby požíraly nemocné buňky. Chtěl, aby se chlapec cítil dobře a tak ho pozval do Neverlandu.

 

Jejich první návštěva Neverlandu byl plně placený výlet, začátek luxusu, který Michael vždy rád poskytoval. Limuzína je odvezla do Neverlandu., kde je nejdříve přivítali Michaelovi zaměstnanci a potom i sám Michael, který se zdál být extrémně skromný. Rodina byla ubytována v domku pro hosty a poté se jela Davellin a její bratři projet golfovými vozíky po Neverlandu. Během pobytu se Janet a David dostali do prudké hádky. David evidentně žárlil, že Janet je ráda ve společnosti Michaela a ve vzteku na ni hodil plechovku se sodou. Davellin potvrdila, že už dříve často viděla jejich otce bít matku. Celá rodina večeřela s Michaelem a během večeře se Gavin zeptal rodičů, zda může se Starem zůstat s Michalem v hlavním domě, v jeho ložnici. Rodiče souhlasili. 

 

Další dva výlety do Neverlandu, kterých se účastnila, byly s Chrisem Tuckerem. Poprvé nebyl Michael přítomen, podruhé probíhalo natáčení Bashirova dokumentu. Mezitím byli její bratři v Neverlandu několikrát s jejich otcem. Koncem roku 2000 se její rodiče odloučili. Po Davidově odchodu bylo pro Janet složité dostat Gavina na lékařské prohlídky, protože neměla auto. A tak požádali Michaela o pomoc. Ten jim věnoval automobil.

 

Postupně se otázky Sneddona začaly zabývat jejím svědectvím, týkajícím se tvrzení, že Michael a jaho 5 společníků začali plánovat jejich únos, uvěznění a vydírali rodinu Arvizo v únoru a březnu 2003 - poté, co byl v Anglii odvysílán Bashirův dokument. V tuto dobu odletěla se svými bratry a matkou soukromým letadlem Chrise Tuckera za Michaelem do Miami. Davellin vypověděla, že jim bylo v Miami zakázáno dívat se na Bashirův dokument, který se v té době vysílal v USA. Cítila, že jsou zajatci v Michaelově hotelovém pokoji, který nesměli opustit, přestože měli své vlastní pokoje. Při letu zpět do Neverlandu viděla Gavina a Michaela, jak si šeptají a předávají si navzájem plechovku od dietní coly. Nemohla říct, co bylo v plechovce, ale myslí si, že to bylo víno. Na palubě letadla dal Michael Gavinovi hodinky v hodnotě 75 tisíc dolarů a také žaket s rýnskými kameny.

 

Po návratu do Neverlandu se tam ona i její rodina necítila dobře kvůli Michaelovým společníkům. Zdálo se jí, že monitorují celou rodinu a tvrdili jim, že rodina Arvizo je ve smrtelném nebezpečí. Po návratu do Neverlandu dostala celá rodina seznam s tím, co mají říkat o Michaelovi pro vyvracející video. Opakovaně potvrdila, že se cítila v Neverlandu jako zajatec a že se tam bála. Davellin tvrdila, že nikdy dříve nepila alkohol, dokud jí ho Michael osobně nenabídl. Vyprávěla i o matčině novém příteli, majoru Jay Jacksonovi, se kterým celá rodina zůstala po Bashirově dokumentu.

 

==========
Součástí procesu byla i nahrávka rozhovoru, který vedl s rodinou Arvizo Brad Miller, privátní očko pracující pro právníka Marka Geragose. Tento rozhovor se odehrál v apartmá Jaye Jacksona v LA 16.2.2003

Nahrávka interview:


Celá rodina nadšeně hovořila o Michaelovi, nazývala ho otcem, říkali, že Michael je nesobecký a milý a ukazuje bezpodmínečnou lásku. Tato nahrávka vůbec nesouhlasila s tím, co Davellin předtím vypověděla. Z pásky bylo patrné, že všichni poskytli toto interview velice ochotně. Janet zde hovořila o Gavinově nemoci, o tom, jak tým 12 lékařů nebyl schopen určit typ rakoviny, kterou Gavin trpěl. Popisovala, jak Gavin přišel o ledvinu, levou nadledvinku, část slinivky a několik lymfatických uzlin. Doktoři mu vyoperovali šestnáctilibrový nádor a v plicích měl nádor čtvrtého stupně. Dostal několik krevních transfůzí, červené i bílé krevní destičky. 

 

Gavin vyprávěl o svém přátelství s Michaelem, který mu řekl: "Pospěš si, dokonči svou chemoterapii, abys mohl brzy přijet do Neverlandu." Potvrdil, že v nemocnici vždy myslel na výlety do Neverlandu a setkání s Michaelem, protože ten vždy uměl vykouzlit na jeho tváři úsměv. Gavin cítil, že Michael je jeho skvělý přítel a řekl Bradovi: "Vždy jsem mu mohl zatelefonovat a hovořit s ním." 

 

Všichni z rodiny Arvizo nazývali Michaela otcem. Janet řekla, že Michael věděl, že ho potřebují. Celá rodina také vyprávěla o Davidovi (otci dětí), který je všechny bil, tloukl s nimi o zeď, trhal Janet chomáče vlasů, týral i jejich psa. Janet Bradovi vyprávěla, že David měl své představy o tom, kdo se bude přátelit s Michaelem. David jí zakázal jezdit do Neverlandu, protože se bál, že mu poví o všem, čím musí děti procházet. Janet tvrdila, že si přála, aby je Michael před ním chránil. Všichni Bradovi potvrdili, že jim poskytoval bezpečí, lásku a snažil se je udělat šťastnými, protože nechtěl, aby se Gavinova rakovina vrátila. 

 

Gavin vyprávěl o svých návštěvách Neverlandu s otcem a Starem, kdy zůstávali přes noc. Někdy spal s otcem v domě pro hosty, ale cítil se bezpečněji s Michaelem a preferoval možnost zůstat přes noc v Michaelově ložnici. Někdy spal Michael na podlaze, jindy v jedné posteli s Gavinem a Starem. Gavin trval na tom, že se Michael nikdy nechoval nevhodně a opakoval, že myslel na Michaela jako na svého otce. Podle Gavina se chtěl Michael ujistit, že jeho nemoc je pryč a už se nikdy nevrátí. Michael dělal vše pro to, aby se Gavin necítil nešťastný a aby se nestresoval.

 

Janet Bradovi pověděla, že neznali nic jiného než přehlížení a odmítání, dokud nepotkali Michaela. Řekl jim: "Záleží mi na vás. Ostatním lidem na vás možná nezáleží, ale mně ano." Janet vyprávěla o novinářích bušících na její dveře od okamžiku odvysílání Bashirova dokumentu, o telefonátech z novin z celého světa a z TV stanic z celého světa. Řekla Bradovi, že nemá žádný příběh, který by mohla prodat médiím a že to, co od ní chtějí média koupit, prostě neexistuje. Řekla, že vztah mezi Michaelem a jejími dětmi je čistý a nevinný. Vyprávěla, že Michael se s nimi modlí, hovoří s nimi o Bohu. Byla rozmrzelá, že po odvysílání Bashirova dokumentu je vše překrouceno lidmi z médií, kteří bombardují její apartmán, dům jejích rodičů, nabízejí jim auta, peníze. Gavin byl nešťastný, že si z něj dělají legraci ve škole a v sousedství kvůli tomu, že spí s Michaelem v jedné posteli a nazývají ho homosexuálem. Obviňují ho, že si vymyslel i svou nemoc. Gavin litoval toho, co mu média dělají a že to samé dělají i Michaelovi. Janet řekla, že žádné peníze je nemůžou přimět prodat nějaký příběh, protože nejdůležitější je pro ně láska.


Pod přísahou všichni vypověděli, že to, co řekli při rozhovoru s Bradem Millerem, byla pravda.

 

----------------

 

Star Arvizo

Nejzajímavější na Starově výpovědi byly jeho reakce při křížovém výslechu. Star pověděl porotě o své výpovědi, kterou učinil před několika lety při civilním soudu proti J.C.Penny Corporation. Star připustil, že lhal před porotou, ale když po něm Mesereau chtěl, aby si vzpomenul na údajné zneužití, které se podle jeho výpovědi mělo odehrát v roce 1998 na parkovišti J.C.Penny, Star si nemohl vzpomenout. Mesereau se ho ptal, jaký druh zneužití se stal jeho matce, ale Star nebyl schopný odpovědět.¨ Nakonec se porota dozvěděla, že celá záležitost se odehrála v roce 1998 poté, co Gavin ukradl oblečení v obchodě J.C.Penny. (Gavinovi v té době bylo 8 let!!!) Ochranka obchodu ho následovala na parkoviště a Star pak dosvědčil, že viděl muže z ochranky, jak zaútočili na jeho matku a také se jí nevhodně dotýkali. Pod přísahou Star tvrdil, že jeho bratr nikdy nic neukradl. Star tvrdil, že nikdy nepoužil F-slovo ("fuck"), ale že ho slyšel říkat od ochranky na jejich adresu. Podle Stara muži z ochranky údajně zbila Janet a také se jí dotýkali na intimních partiích. Star vypověděl, že dříve učinil pod přísahou falešné svědectví, když tvrdil, že nikdy neviděl, jak se jeho rodiče bijí. Přiznal, že lhal, když tvrdil, že ho otec nikdy neuhodil. Star k tomu všemu řekl jen: "Stalo se to před dlouhou dobou." Den předtím, při přímém výslechu od Toma Sneddona, Star prohlásil, že dvakrát viděl, jak Michael obtěžuje jeho bratra. Star také dosvědčil, že jim Michael ukazoval pornografické časopisy, dával jim pít víno a simuloval před nimi sex s figurínou. Při křížovém výslechu Star připustil, že nikdy neřekl policii o pornu, alkoholu a obtěžování - dokud se jeho rodina nesetkala s právníkem Larry Feldmanem, právníkem, který zastupoval Jordieho Chandlera a jeho rodinu. Star dosvědčil, že to byl Larry Feldman, kdo navrhl, aby navštívili poradce kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování. Potvrdil, že se to stalo někdy v březnu 2003, poté, co s nimi Michael přerušil kontakt. Rodina Arvizo byla doporučena Dr. Stanley Katzovi - stejnému lékaři, který vyšetřoval i Jordieho Chandlera. Mesereau upozornil porotu na to, že Star a Gavin sdělili svá obvinění policii až poté, co hovořili s Feldmanem a Katzem. Poté přišel na řadu popis údajného obtěžování.


Mesereau: "Řekl jsi Dr. Katzovi, že jsi viděla Michaela Jacksona s jeho levou rukou na Gavinově rozkroku, je to tak?"
 

Star: "Ano."


Mesereau: "Nikdy jsi jim neřekl, že Michael Jackson masturboval Gavina?"


Star: "Nemasturboval ho, jen se ho dotýkal."


Mesereau: "Jen se ho dotýkal?"


Star: "Ano."


Mesereau: "Pamatuješ si, že jsi včera porotě řekl, že ho masturboval?"


Star: "Ne, řekl jsem, že Michael se dotýkal mého bratra, zatímco masturboval."


Mesereau: "OK. Řekl jsi včera porotě, že Michael masturboval tvého bratra?"


Star: " Ne."


Mesereau: "Řekl jsi to vůbec někdy někomu?"


Star: "Ne."


Ale Star, den předtím porotě naznačoval, že viděl Michaela, jak masturbuje jeho bratra.


Mesereau: "Pamatuješ si, když jsi Dr. Katzovi popisoval, když jsi podruhé šel nahoru po schodech do Michaelovy ložnice a viděl ho, jak se dotýká tvého bratra?"


Star: "Ano."


Mesereau: "Řekl jsi Dr. Katzovi, že Michael měl jeho ruku na rozkroku tvého bratra?"


Star: "Ano."
Mesereau: "Ale to není vše, co jsi mu řekl, že?"


Star: "O čem hovoříte?"


Mesereau: "Řekl jsi Dr. Katzovi, že Michael se třel penisem o Gavinův zadek, je to tak?"


Star: "Ne."

 

Mesereau: "Osvěží ti paměť, když ti ukážu zápis tvé výpovědi?" Ale Star ho nechtěl vidět. Popřel, že Katzovi pověděl cokoliv o Gavinově zadku.

 


Mesereau: "Řekl jsi Dr. Kaztovi, že jsi cítil marihuanu?"
 
Star: "Ne."

 

Mesereau: "Osvěží ti paměť, když ti ukážu zápis tvé výpovědi?" Ale Star ho nechtěl vidět. Popřel, že Katzovi pověděl cokoliv o Gavinově zadku.

 


Mesereau: "Řekl jsi Dr. Kaztovi, že jsi cítil marihuanu?"
 
Star: "Ne."
 
Mesereau: "Osvěží ti paměť, když ti ukážu výpověď Dr. Katze?"
 
Star: "Ne."

 

Pokračování - 2. část

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com