10. část

 

Mark Geragos
(svědek obhajoby - bývalý Michaelův právník)

 

Soudce Melville pohrozil vydáním příkazu k zatčení, když se advokát Mark Geragos rozhodl, že se nemůže dostavit k soudu, aby vypovídal. Michaelův původní advokát Geragos byl předvolán na pátek 13. května, ale protože měl na tento den dohodnuté jiné záležitosti, poslal den předtím svého společníka, aby požádal o odložení své výpovědi. Ale Melville oznámil, "Neexistují žádné zvláštní výjimky pro právníky. Platí pro ně to samé co pro jakéhokoliv jiného občana, který byl předvolán. Není žádný rozdíl mezi šerifem, mechanikem nebo dětskou obětí. Obdržel předvolání. Toto předvolání říká, že se má dostavit v pátek. A já ho zde chci mít v pátek v 8:30 hodin." Geragos zastupoval Michaela od února 2003 do dubna 2004. Michael se zřekl práva advokát-klient (klient může odmítnout dát souhlas, aby jeho právník vypovídal) a tak mohl Geragos dosvědčit, že neexistovalo žádné spiknutí. Očekávalo se, že Geragos poví porotě, že najal soukromého detektiva Brada Millera, aby potvrdil podezření, že rodině Arvizo, hlavně matce, jde o peníze. Když tento věhlasný právník přijel v pátek ráno do Santa Maria, měl na sobě své tradiční sluneční brýle a hovořil do svého mobilního telefonu, média ho pozorovala jak se pyšně nese do soudní síně. Osazenstvo soudní síně se dychtivě snažilo zaslechnout, co "Pan Hollywood" říká. Geragos si řadu let vytvářel vztah s TV reportéry, vztah, který mu měl pomoci ke slávě. Média věděla, že Geragos je rád ve světle reflektorů. Když odpovídal na otázky Toma Mesereaua, pronesl několik sebekritických komentářů. Dělal si legraci ze svého právnického vzdělání a každý v soudní síni se tomu smál. Lidé ho znali, protože po řadu let byla Americká veřejnost zaplavena jeho fotografiemi, když zastupoval Susan McDougal, političku zapojenou do Clintonova skandálu, herečku Winonu Ryder, usvědčenou z krádeže v obchodě v Beverly Hills, a Scotta Petersona, usvědčeného ze zabití své manželky a nenarozeného dítěte. Díky neslavnému případu Scotta Petersona, který plnil stránky amerického bulváru i zprávy kabelových TV, se Geragos stal hvězdou. Lidé ho žádali o autogram. Někteří ho přirovnávali ke Clarence Darrow. Ale pokud zde byl někdo, kdo měl být přirovnáván k Darrowovi - jednomu z největších soudních právníků všech dob - měl to být Tom Mesereau, jehož míra úspěšnosti byla vysoká a ani nejlepší trestní právníci se s ním nemohli srovnávat. Na rozdíl od Mesereaua Geragos miloval pozornost. Byl pravidelným hostem show "Larry King Live" na CNN. Měl rád, když o něm psal časopis People. Mediální pozornost mi přinášela klienty z řad celebrit a Geragos miloval slávu. Lidé od médií věděli, že Geragos učinil pokus, aby měl svou vlastní show na CNN, ale tento pokus se nezdařil poté, co prohrál případ Scotta Petersona. Geragos měl též dobré styky s FOX News.
 
Mesereau: "Slyšel jste někdy jméno Janet Arvizo?
 
Geragos: "V samém začátku. Pravděpodobně předtím, než jsem slyšel jméno Gavin. Nejdříve jsem slyšel o Arvizových. A také mi řekli, že nejdůležitější věcí je natočení dokumentu ´60 minut´, kdy jsem měl dohlížet na to, aby Michael neučinil žádné prohlášení a aby nebyly otázky pokládány nevhodně."
 
Mesereau: "To bylo v Neverlandu?"
 
Geragos: "Ano."
 
Mesereau: "Viděl jste ten den Janet Arvizo?"
 
Geragos: "Pamatuji si, že jsem ten den v Neverlandu viděl Gavina. A během té doby, trvalo to asi dvanáct hodin, jsem na ranči také dostal informace od různých lidí."
 
Mesereau: "Jaká byla vaše úloha, když jste v této záležitosti zastupoval pana Jacksona?"
 
Geragos: "Myslím, že prostě chtěli, abych byl přítomen interview. A po tom, co jsem tam dvanáct hodin seděl, jsem se zeptal, jestli se do toho nemám zapojit. Nechtěl jsem, aby dělal to interview."
 
Mesereau: "Interview ´60 minut´se neuskutečnilo, správně?"
 
Geragos: "Při této příležitosti v únoru 2003 ne. Řekl jsem, že by to nebylo šťastné řešení a požádal jsem pana Bradleye a dalšího tvůrce, že by to nebylo šťastné řešení."
 
Mesereau: "Pane Geragos, věděl jste, zda se má nebo nemá Janet Arvizo a její děti objevit v dokumentu ´60 minut´?
 
Geragos: "Ano."
 
Mesereau: "Hovořil jste ten den s Janet Arvizo?"
 
Geragos: "Vím, že jsem s ní nemluvil. Viděl jsem, jak hovoří s panem Radotsky, který byl tvůrcem a věřím, že i s panem Bradleyem.
 

Geragos řekl porotě, že byl pozván do Neverlandu 7. února 2003, aby dohlížel na natáčení dokumentu "60 minut". Potvrdil, že tam byli i Arvizovi, ale trval na tom, že jim nedal žádnou radu a že vůbec nemluvil s Gavinem. Geragos řekl, z CBS přijelo do Neverlandu brzy ráno asi 30 až 40 lidí s veškerým vybavením. Vypověděl, že po debaklu "60 minut" a poté, co odjel Ed Bradley, zaměřil svou pozornost na Bashirův dokument a na různá obvinění, která Bashir proti Michaelovi učinil. V této době se šířily zprávy, že Tom Sneddon začal vyšetřovat Michaela, ale zatím nebylo nic oznámeno oficiálně. Geragos vysvětlil, že se rozhodl spustit vlastní vyšetřování rodiny Arvizo kvůli informacím, které o nich do té doby získal. Prostudoval si spis J. C. Penny a protože znal média, byl znepokojen, že by Arvizovi mohli využít situace k manipulaci s Michaelem.

Mesereau: "Jaká byla vaše reakce na to, co jste se dozvěděl o tomto případu?"
 
Geragos: "Byl jsem vážně znepokojen."
 
Mesereau: "Proč?"
 

Geragos: "Získal jsem informace, že se pokoušeli, říkalo se, že se pokoušeli…."

 

Porota chtěla slyšet, co Geragos řekne, ale ten nedopověděl, protože prokurátor vznesl námitku.

 

 

Mesereau: "Pokračovalo vyšetřování Arvizových?"
 
Geragos: "Ano, požádal jsem Brada Millera, aby zjistil kde jsou a co dělají, s kým se setkávají a zda se dokonce nepokouší prodat nějaký příběh bulváru, nebo se nestkají s právníky."
 
Geragos řekl, že měl starosti, aby se Arvizovi nepokusili Michaela vydírat. Při křížovém výslechu potvrdil, že požádal Brada Millera, aby natočil rozhovor s Arvizovými. Když byl dotázán na nápravné video, potvrdil, že mu není známo, že by existoval nějaký scénář. Informoval porotu, že požádal o kopii rozhovoru s Arvizovými, ale Michaelův kameraman mu ji nikdy nepředal.
 
======
 

Larry King

Larry King se dostavil do soudní síně v doprovodu svého producenta a tří právníků, z nichž jeden byl hollywoodská legenda Bert Fields. Kinga povolala obhajoba a vypovídal bez přítomnosti poroty, protože jeden z jeho právníků předložil krátký protokol odvolávající se na Shield Law. Mesereau se Kinga zeptal, zda zná právníka Larryho Feldmana. King odpověděl, že ho zná asi deset let a dodal, že Feldman byl hostem jeho TV show. Vypověděl, že asi měsíc před začátkem Michaelova procesu si dohodl s Feldmanem schůzku v jedné restauraci v Beverly Hills.
 
Mesereau: "Projevil pan Feldman nějaký zájem vystoupit ve vaší show?"
 
King: "Velmi velký."
 
Mesereau: "Jak dlouho tato vaše schůzka trvala?"
 
King: "Asi 45 minut."
 
Mesereau: "Řekl vám pan Feldman něco o případu Michaela Jacksona?"
 
King: "Řekl."
 
Mesereau: "Co řekl?"
 
King: "Řekl, že případ, kdy před deseti lety zastupoval jinou osobu a kde byla učiněna dohoda, byl jednoznačně dobrý případ. Ale že si myslí, že žena v tomto případu, že matka (Janet Arvizo) je blázen. A že si myslí, že to dělá kvůli penězům. Setkal se s ní. Nechtěl ji zastupovat a doporučil jí jiného právníka a informoval úřady. Neřekl mi jaké úřady."
 
Mesereau: "Řekl vám, že tato žena chce peníze?"
 
King: "Ne, řekl, že si myslí, že chce peníze."
 
Mesereau: "Řekl vám, proč si to myslí?"
 
King: "Ne."
 
Mesereau: "Zeptal jste se ho?"
 
King. "Ne. Prostě řekl, že je blázen. Řekl "blázen" několikrát. A řekl, ´Dělá to kvůli penězům.´"
 
Mesereau: "OK. Řekl něco dalšího o Janet Arvizo?"
 
King: "Myslel si, že to dělá kvůli penězům a že je trochu nevyzpytatelná , nebo bláznivá. A že ji nechce zastupovat."
 
Mesereau: "Pamatujete si, zda řekl něco dalšího o případu Michaela Jacksona?"
 
King: "Mimo jiného že by rád byl pravidelně v naší show."
 
Podle Larryho Kinga jeho producent, který se také účastnil tohoto setkání, řekl Feldmanovi, že mu zavolají, aby si dohodli datum kdy se objeví v Larryho show a souhlasil s tím, že by Feldman mohl být pravidelným účastníkem diskuze během Michaelova případu. King řekl, že když asi za týden jeden z jeho producentů volal Feldmanovi, ale ten neodpovídal. O několik týdnů později potkal King Feldmana v jiné restauraci v LA. Zeptal se ho, jak se má. Ten mu odpověděl, že se něco přihodilo. King vypověděl, že po tomto stručném rozhovoru už nikdy nedostal od Feldmana zprávu. Za nějakou dobu později se King v novinách dočetl, že Larry Feldman se rozhodl zastupovat Janet Arvizo. Soudce Melville rozhodl, že nepovolí svědectví Kinga před porotou. Toto rozhodnutí bylo darem pro prokuraturu, protože Kingovo svědectví mohlo zničit jejich případ. Dříve před porotou Feldman odpřísáhl, že nemluvil o Janet Arvio v přítomnosti Larryho Kinga. Ale porotě nebylo dovoleno slyšet jeho svědectví. Médiím se nezdálo být důležité, že měl King informace, ale nevypovídal před porotou. Když soudce jednal ve prospěch prokuratury, nikdo z lidí od médií o tom neinformoval. Místo toho média znevážila jeho svědectví, ignorovala jeho komentáře jako klepy. To, že Larry Feldman údajně popsal žalobcovu matku jako "blázna", který je bez peněz, se stalo v soudní síni vtipem.
 
======
 
Jay Leno

(svědek obhajoby - komik; hvězda TV pořadu "The Tonight Show")

Jay Leno dlouhodobě podporoval dětskou charitu. Spolupracoval s různými dětskými organizacemi, např. "Phone Friend" a "Make-A-Wish". Mesereau ho požádal, aby popsal, jaké druhy telefonátů dostával od nemocných dětí a Leno popsal rozhovory s dětmi, které žádaly o jednoduché věci, ptaly se ho na Britney Spears a ostatní hvězdy, které vystupovali v jeho TV pořadu "The Tonight Show". Leno vysvětlil, že nebylo nutné dodržovat žádný postup. Když obdržel požadavek od legitimní organizace, vypracoval si seznam dětí, které chtěly, aby jim zavolal. Každý víkend uskutečnil asi 18 až 20 hovoru s dětmi, které ho chtěly slyšet. Řekl porotě, že si telefonoval s dětmi z celé země a po telefonátech jim obvykle posílal dary - klobouky, fotky a další věci ze své show.

 

Mesereau: "Jak dlouho spolupracujete s podobným typem organizací, které jste nyní popsal?"
 
Leno: "The Tonight Show dělám asi 13 let - přibližně stejně dlouho. A předtím více neoficiálně."
 
Mesereau: "Vaše práce s dětmi zahrnovala pouze telefonování s nimi, nebo jste je také navštěvoval, nebo něco podobného?"
 
Leno: "Všechno z toho. Při spolupráci s "Make-A-Wish" někdy nastala situace, obzvlášť smutná situace, kdy se jednalo o smrtelně nemocné dítě. Řekli mi, ´Tomuto chlapci je patnáct let a vždy se chtěl projet v lamborghini,´ nebo něco podobného."
 
Leno popsal, co udělal pro děti - požádání aukcí k získání peněz, kde se prodávaly věci podepsané celebritami, předávání darů charitám, rozdávání lístků na svou show. Někdy pozval děti do své garáže, aby si prohlédli jeho sbírku aut, někdy vzal děti s sebou do zákulisí, umožnil jim, aby vystupovali jako hosté jeho show. Řekl, že to bylo individuální a že nejčastěji s dětmi telefonoval. Zdálo se, že většinu dětí to potěšilo.
 
Mesereau: "Odmítl jste někdy nějaký požadavek rodičů nebo dětí?"
 

Leno: "Nevím, jestli ´odmítl´je to správné slovo. Pokud to bylo prostřednictvím legálních organizací, neodmítl jsem. Ale někdy jsem dostal divné žádosti, ´Jsem farmář. Naše úroda byla špatná, naše traktory jsou rozbité, naše pole špatně rodí´ a na žádosti byla uvedena zpáteční adresa v Brooklynu v New Yorku."

Mesereau se ho zeptal, zda těžké je zastihnout přímo jeho v NBC. Leno odpověděl, že lidé mu můžou zavolat do show a potom stráví deset minut tím, že je snaží přesvědčit, že je to skutečně on. Čím více hovořil o tom, jak je pro lidi snadné mu přímo volat, tím více se lidé v soudní síni smáli.
 

Mesereau: "Volají do studia, aby vás mohli mluvit přímo s vámi?"

 

 

Leno: "A po tomto svědectví obdržím pravděpodobně ještě víc telefonátů. Můj telefon bude zítra vyzvánět. Děkuji vám za to."
 
Mesereau: "Když volají do studia, můžou se dovolat přímo vám?"
 
Leno: "Někdy ano. Ano, můžou. Až do včerejška se mohli dovolat přímo mně. Až do doby před několika minutami mě mohli sehnat docela snadno."
 
Lidé v soudní síni se mohli potrhat smíchy. Ale Mesereau a Michael se nezajímali o vtipy. Michael se vůbec nesmál. Michael chtěl, aby porota slyšela o telefonních rozhovorech, které obdržel Leno od Gavina Arvizo. Chtěl, aby se Mesereau Lena zeptal na jeho spojení s majitelem Laugh Factory, Jamie Masadou. Byl to Masada, kdo řekl Lenovi o malém umírajícím chlapci, který mě zvláštní formu rakoviny.
 
Mesereau: "Pamatujete si, jak jste před několika lety obdržel telefonát od dítěte jménem Gavin?"
 
Leno: "Ano.
 
Mesereau: "Kdy přibližně se to stalo?"
 

Leno: "Hádám, že v roce 2000."

 

Mesereau: "Věděl jste, že má Gavin rakovinu?"
 
Leno: "Ano."
 
Mesereau: "Jak jste se dozvěděl o Gavinovi?"
 
Leno: "Měl jsem od něj spoustu vzkazů na záznamníku."
 
Mesereau: "Řekl jste, že si myslíte, že jste hovořil i s Gavinovou matkou, je to tak?"
 
Leno: "Ano, myslím si to."
 
Mesereau: "A pamatujete si, zda vám volala ona, nebo vy jí?"
 
Leno: "Já jsem volal. Volal jsem do nemocnice. Měl jsem zprávu na záznamníku od jednoho dítěte a tak jsem mu zavolal do nemocnice."
 
Mesereau: "Pamatujete si, co vám Gavin řekl?"
 
Leno: "Když jsem mu volal do nemocnice, nebo co bylo na záznamníku?"
 
Mesereau: "Začněme s hlasovými zprávami."
 
Leno: "Zpráva, kterou jsem dostal, byla, ´Jsem váš velký fanoušek. Jste ten nejlepší.´ Byl až příliš přemrštěný na dvanáctileté dítě."
 
Mesereau: "Když říkáte příliš přemrštěný, co tím myslíte?"
 
Leno: "Řekl, ´Jay Leno, jste ten nejlepší. Myslím, že jste úžasný. Jste můj hrdiny.´a podobné věci. Jak pro něj komik ve věku kolem 45 let pro něj může tohle znamenat? Nejsem Barman. Chápete, co myslím? Zdálo se to být trochu neobvyklé."
 
Leno pověděl, že když s Gavinem mluvil, ten toho většinou moc neříkal a že bylo těžké z něj po telefonu dostat něco smysluplného. Připadalo mu divné, že zprávy od Gavina zněly, jako by pocházely od někoho dospělého.
 
Leno: "Bylo to - znělo to - jako dospělá konverzace. Zaujalo mě to."
 
Leno řekl, že od Gavina obdržel tři nebo čtyři podobné zprávy, že mu zavolal do nemocnice a že když s Gavinem hovořil, ten byl v té době trochu omámený. Vypověděl, že hovořil i s jeho matkou. Řekl jim, aby přišli do jeho show, až bude Gavinovi lépe. Leno vypověděl, že matka mu byla velmi vděčná za telefonát. Potvrdil, že hovořil také s Louisou Palanker, komičkou z Laugh Factory, která se také zajímala o Arvizovi. Ta mu řekla, že Gavin a jeho rodina byli velmi nadšení, že ho mohli slyšet.
 
Mesereau: "Stěžoval jste si někdy Louise Palanker na zprávy, které jste dostával od Gavina?"
 
Leno: "Nebyla to vlastně stížnost. Prostě jsem jí řekl, "Co se děje? Nezní to jako dvanáctiletý chlapec. Zní to jako dospělá osoba.´ Myslím, že jsem použil slova, ´Jeho projev byl jako podle nějakého scénáře.´"
 
Leno řekl, že se mu Louise Palanker pokoušela vysvětlit, že to tak zní proto,že by Gavin chtěl být komikem a že si předtím, než mu volal, vše napsal a potom to četl. Lenovi se zdálo, že toto vysvětlení je smysluplné a tak o tom přestal přemýšlet.
 
Mesereau: "Zeptal jste se Louisy Palanker, kdo to Gavinovi napsal?"
 
Leno: "Ne, myslím, že jsem se neptal. Myslím, že jsem řekl jen to, že to opravu znělo jako podle scénáře. Znělo to jako - neznělo to jako dítě. A ona řekla, ´Gavin je velmi zralý a chce být komikem, proto si dává pozor na to, co říká.´ A já jsem řekl, ´Oh, OK.´"
 
Mesereau: "Zdálo se vám to neobvyklé?"
 
Leno. "Bylo to neobvyklé, aby mě dítě přímo samo kontaktovalo, protože v posledních letech mi volali rodiče, lékaři, sestry, učitelé, "Phone Friends", "Make-A-Wish". Tito lidé mi volali a říkali, ´Obdržíte telefonát od tohoto chlapce nebo od této dívky.´ Obdržet zčista jasně telefonát přímo od dítěte bylo neobvyklé."
 
Mesereau: "Když jste řekl ´podle scénáře´, měl jste na mysli ´natrénované´?" Ale prokuratura vznesla námitku.
 
Mesereau: "Požádal jste někdy Gavina, aby vám přestal telefonovat?"
 
Leno: "Požádal jsem Louisu. Řekl jsem jí ´Obdržel jsem spoustu těchto telefonátů.´ A ona odpověděla, že to zařídí, abych si nedělal starosti."
 
Mesereau: "Když jste to Louise řekl, přál jste si, aby tyto telefonáty přestaly?"
 
Leno: "Ano."
 
Mesereau: "Proč?"
 
Leno: "Protože to byly stále ty samé telefonáty, stále znovu a znovu."
 
Mesereau: "Zdálo se vám, že toto dítě vám telefonuje víc než většina ostatních dětí?"
 
Leno: "Většina dětí mi nevolá. Já volám jim."
 
Mesereau: "Pamatujete si, zda jste při hovorech s Gavinem slyšel v pozadí jeho matku?"
 
Leno: "Pamatuji si, že jsem někoho slyšel, ale nemůžu říct, zda to byla matka. Mohla to být zdravotní sestra. Pamatuji si, že jsem slyšel někoho hovořit, když mi volal."
 

Leno znovu zopakoval, že jeho rozhovory s Gavinem byly velmi stručné. Pamatoval si, že si ho ptal, jak se cítí a že mu řekl, aby neztrácel naději. Když porotci poslouchali výpověď Jaye Lena, všichni měli na svých tvářích udivený výraz. Bylo zřejmé, že si každý z nich pamatuje, jak Gavin při své výpovědi tvrdil, že s Jayem Leno nikdy nehovořil.

 

Pokračování - 11.část

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com