Oficiální dokument o nepodloženosti případu (r. 2003)

Oddělení pro děti a rodinu

26. listopadu 2003

Komu: Dr. Charlesovi Sophymu, vedoucímu kanceláře

Od: Jennifer Holtenroth, asistentky oblastního správce

 

CITLIVÝ PŘÍPAD

Na vaši žádost zasílám stručné shrnutí vyšetřování zneužívání dítěte, které bylo sestaveno oddělením pro citlivé případy mezi 14.2.03 a 27.2.2003:

14.2.03 bylo školským úředníkem LAUSD na horkou linku nahlášeno zneužití dítěte. Obvinění byla za všeobecné zanedbávání matkou a sexuální zneužívání "umělcem". Tyto děti jsou ....(13 let) a .... (12 let). Volání na tísňovou linku bylo následkem "20-20" televizního vysílání, kde děti uvedly, že s umělcem sdíleli postel.

Vyšetřování oddělení pro citlivé případy ,jak LAPD-Wilshire Division tak pobočka, uzavřelo obvinění ze zanedbávání a sexuálního zneužití jako neopodstatněné. Matka dětí uvedla, že věří, že média všechno vytrhla z kontextu. Řekla, že dítě .... mělo 4. stádium rakoviny a podstoupilo roční chemoterapii, přičemž mu byla odstraněna slezina a ledvina. Matka uvedla, že "umělec" byl pro děti jako otec a byl součástí její rodiny. Ta s ním poprvé přišla do kontaktu prostřednictvím jiného umělce v Laugh Factory, který zjistil, že .... se s ním chtěl setkat. On pak .... navštívil v nemocnici.

Co se týče sexuálnímu zneužívání, matka řekla, že její děti s umělcem nikdy nebyly samy. Dále uvedla, že její syn spal s umělcem ve stejném pokoji, ale nesdíleli postel. Umělec spal na zemi.

Dítě, .... , bylo na obvinění tázáno sociální pracovníkem pro děti a popřelo jakoukoliv formu sexuálního zneužití. Dokonce popřelo, že by spalo ve stejné posteli jako umělec. Obě děti vyjádřily svou náklonnost k umělci a uvedly, že se jim líbily návštěvy jeho domova, kde často mohly jezdit v parku, hrát videohry a sledovat filmy. Nejstarší sourozenec, .... (16 let), byla také tázána sociálním pracovníkem pro děti. Uvedla, že doprovázela bratry při přespávání v umělcově domě a nikdy mezi jejími bratry a umělcem neviděla nic sexuálně nevhodného.

Tato rodina už byla jednou, v říjnu 2001, vyšetřována naším oddělením kvůli násilí na dětech, které bylo následkem obvinění z domácího násilí mezi matkou a otcem. Tato obvinění se ukázala být opodstatněná. Děti a matka přiznaly fyzické násilí spáchané otcem. Otec byl zatčen a matka na něj měla soudní zákaz. Tento případ byl následně v listopadu 2001 uzavřen.

Pokud budete potřebovat nějaké další informace, dejte mi vědět. Jsem na telefonu ..................

 

  

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com