7. část

 

Janet Arvizo (4. část výpovědi)


Jelikož Janet nakonec souhlasila, že bude vypovídat bez imunity, nejvíce zničující věcí, o které podala svědectví, byla její předchozí občanská žaloba proti J.C.Penny Corporation a finanční vypořádání za to, že byla údajně na parkovišti fyzicky a sexuálně obtěžována ochrankou J.C.Penny. Mezi věcmi, které Janet tvrdila, bylo i to, že jí jeden z mužů ochranky 25x kroutil bradavkami.

 

Mesereau: "Prosím, řekněte porotě, jak jste byla sexuálně napadena na veřejném parkovišti."


Janet: "Ležela jsem na zemi a zatímco mě bili, jeden z mužů - mimochodem, to může být ověřeno. Myslím, že byl vyhozen, protože dělal to samé jiným lidem. A tento muž, zatímco jsem ležela na zemi a bili mě, mi položil ruku na moje ňadro a na mé intimní partie."


Mesereau: "Pamatujete si, že jste vypověděla, že 10x až 25x zakroutil vaší bradavkou?"


Janet: "Ano. Chtěl mě ponížit."


Mesereau: "Svědčila jste proto, abyste dostala peníze, pravda?"


Janet: "Ano, byl to občanský soudní proces."


Janet byla přinucena připustit, že v její výpovědi proti J.C.Penny byly "nepřesnosti". Trvala na tom, že se snažila, aby její právník provedl v její výpovědi opravy ještě předtím, než bylo dosaženo dohody o finančním vypořádání. Čím více připouštěla nepřesnosti, čím více uváděla, že části její výpovědi proti J.C.Penny byly nepravdivé, tím méně jí lidé naslouchali. Mesereau upozornil na to, že obvinění, které Janet učinila proti ochrance J.C.Penny, byla podpořena jejím syny Gavinem a Starem, kteří oba pod přísahou vypověděli, že byli svědky napadení své matky na parkovišti J.C.Penny. Mesereau uvedl, že Star ve věku devíti let řekl právníkům, že po údajném kroucení bradavkou muž z ochranky dal matčino ňadro zpět do podprsenky. Star Arvizo, který tvrdil, že byl svědkem Michaelova nevhodného dotýkání se jeho bratra, v minulosti svědčil, že viděl, jak se muž z ochranky J.C.Penny dotýká intimních partií jeho matky. Mesereau naznačil, že při této dřívější výpovědi byly děti instruovány svou matkou jak mají vypovídat. Mesereau předložil reálné pochyby o údajném útoky ochranky a porota byla na pochybách.


Mesereau: "V případě J.C.Penny jste tvrdila pod přísahou, že vás na parkovišti praštili zaťatou pěstí, správně?"


Janet: "Ano."


Mesereau: "Tvrdila jste pod přísahou, že vás bili pouty, jako kdyby měli boxer (zbraň)?"


Janet: "Pamatuji si, že jsem viděla ženu, která měla prsty uvnitř pout takto." - ukázala gesto porotě.


Mesereau: "Řekla jste, že jste si myslela, že můžete zemřít a že to bylo, jako byste byla zavalena v tunelu. Pamatujete si to?"

 


Janet: "Ano, cítila jsem se tak."
 
Mesereau: "Řekla jste, že ochranka bila Gavina a Stara, správně?"
 
Janet: "Můžete mi to prosím přečíst, ukázat mi, kde se to říká?"
 
Mesereau ukázal Janet citát.
 
Janet: "Oh, ano, protože můj syn, oba mí synové byli zraněni."
 
Jak Janet odpovídala na nepříjemné otázky, začala být vysoce nervózní. Potvrdila, že v den incidentu byla i s manželem uvězněna ve městském vězení, vzali jim mobilní telefony a další jejich věci, sejmuli jim otisky a vyfotografovali je, oba složili kauci ve výši 250 dolarů a během několika hodin byli propuštěni. Policie ve West Covina zapsala informace o tomto incidentu s datem 27. srpna 1998, kde bylo uvedeno, že Janet nemá žádné viditelné zranění a nepotřebuje speciální lékařské ošetření. Ale po nějaké době se Janet ukázala v advokátní kanceláři a tvrdila, že byla fyzicky a sexuálně napadena ochrankou J.C.Penny. Nabídla půl tuctu barevných fotografií jejích modřin jako "důkaz". Jak Mesereau pokračoval v dotazování Janet o jejím předchozím občanském sporu, dal porotě příležitost vidět vzorec, který Janet a její rodina zavedla před mnoha lety. Arvizovi a jejich děti byli zvyklí používat právníky. Ve velmi raném věku se Gavin naučil, jak žalovat lidi kvůli odškodnění. Ze začátku se Janet snažila popřít, že se k ní a dětem David choval násilnicky, ale později vypověděla, že v její rodiny byly další obvinění ze zneužívání a že jejímu manželovi byly uděleny několikanásobné omezující příkazy.
 
Mesereau: "V 90. letech jste byla vyšetřována DCFS (Department of Children and Family Services), když vás Gavin obvinil ze zneužívání. Pamatujete si to?"
 
Janet: "Ano, pamatuji."
 
Mesereau: "Měla jste v té době s DCFS dobrý vztah?"
 
Janet: "Ano, měla."
 
Mesereau: "Gavin vás obvinil ze zneužívání a potom změnil názor, je to tak?"
 
Janet: "Ne, to je nepřesné."
 
Janet se pokusila vysvětlit vyšetřování v 90. letech, snažila se zlehčovat důležitost dřívějšího Gavinova obvinění, ale její vysvětlení nedávala smysl. Řekla porotě, že když Gavin chodil do školky, přišel za učitelkou a řekl jí, že nechce jít domů, protože se nechce dostat do potíží. Janet nemluvila moc jasně, incident si pamatovala jen nejasně. Ale nakonec připustila, že Gavin si stěžoval učitelce a někdo z DCFS přišel k ní domů zkontrolovat, zda Gavin žije v bezpečném prostředí. Ačkoliv nazývala tuto návštěvu DCFS jako "další pozitivní zkušenost", nikomu v porotě se to nezdálo jako pozitivní věc.
 
Mesereau: "Gavin vás obvinil ze zneužívání a potom svůj příběh změnil, že ano?"
 
Janet: "Ne, to co říkáte je nepřesné."
 
Mesereau: "Právě jste řekla porotě, že vás obvinil ze zneužívání, je to tak?"
 
Janet: "To je správně. To bylo ve školce. A učitelka to oznámila DCFS, tak to bylo. To je správně."
 
Jak hovořila, její věty se stávaly nesrozumitelné. Jak se snažila spěšně dohadovat s Mesereauem, osazenstvo soudní síně slyšelo o dalších obviněních ze zneužívání od dalšího člena rodiny. Například Davellin vypověděla, že byla jednou sexuálně obtěžována svým otcem. Čím více Janet vyprávěla porotě různé verze pravdy, tím více lidé viděli, že Janet žije ve světě nepravdivých obvinění a sexuálních narážek. Při zjištění, že Janet Arvizo nebyla schopná dát na nic přímé odpovědi, bylo na soudních pozorovatelích vidět opovržení. Janet vypověděla, že nikdy nebyla svědkem Gavinova obtěžování ze strany Michaela a tvrdila, že se o Gavinových obviněních dozvěděla poté, co rodina navštívila Dr. Katze. O nevhodném dotýkání Janet vypověděla, že si "myslela" že viděla Michaela olizovat hlavu jejího syna na palubě letadla, ale prý si tím nebyla jistá. Zdálo se nepravděpodobné, že by Michael olizoval něčí hlavu před personálem Extrajet a před ostatními pasažéry letadla. 
 
Potom Mesereau změnil téma a ptal se Janet na ukrývání před médii. Chtěl porotě ukázat, že Janet jela do Miami, aby se dostala pryč od novinářů z LA. Ale Janet to popřela. Řekla, že se pouze bála mysteriózních zabijáků, kteří představovali smrtelnou hrozbu a tvrdila, že nebyla znepokojená lidmi od médií, kteří se rojili kolem jejího domova ve východním LA. Během dalšího výslechu nakonec přiznala, že si na média stěžovala a že se chtěla dostat pryč od tlačenice reportérů, kteří ji naháněli v LA. Ale její přiznání následovalo až poté, co Mesereau porotcům přehrál kus jejího nahraného rozhovoru, kde si na média stěžovala Franku Casio. Za účelem získání pravdy byl Mesereau nucen odvolávat se tuto nahrávku rozhovoru, která se často lišila od toho, co chvíli předtím vypověděla.
 
Mesereau: "V nahrávce říkáte ´Víte, že jste moje rodina, Franku. Já, vy, moje děti jsme rodina. Vy, Marie Nicole, moje děti, Baby Rubba jste rodina. Michael, Marie Nicole, vy, já jsme rodina. A moji rodiče. To je vše co mám.´ Řekla jste to tak?"
 
Janet souhlasila, zatímco si četla přepis její konverzace s Frankem.
 
Mesereau: "Tento rozhovor se odehrál poté, co jste řekla, že jste utekla z Neverlandu s pomocí Jesuse Salase, pravda?"
 
Janet: "Správně."
 
Mesereau: "A stále jste nazývala Michaela vaší rodinou, správně?"
 
Janet: "Správně."
 
Mesereau: "Váš odjezd z Neverlandu s panem Salasem nebyl útěk, že ano?"
 
Janet: "Oh, ano, byl."
 
Mesereau: "Kolikrát jste se vrátila do Neverlandu po vašem prvním útěku?"
 
Janet: "Poté, co mě Frank při telefonickém rozhovoru přesvědčil, že oni jsou dobří lidé, vrátila jsem se ihned zpátky. Vrátila jsem se v ten samý den, Vinnie mě odvezl zpět.
 
Mesereau: "Dobře. Dohromady to byly tři útěky, že?"
 
Janet: "Započítáváte i ten poslední, kdy jsme natrvalo opustili Neverland a už se nevrátili zpět?"
 
Mesereau: "Ano. A možná to byly čtyři útěky. Kolikrát jste utekla z Neverlandu?"
 
Ale Janet nemohla odpovědět. Snažila se buď vyhnout odpovědi, nebo byly její odpovědi zmatené. Janet žádala Mesereaua, aby jí on odpověděl, pokud jde o její "útěky" z Neverlandu. Všichni v soudní síni byli omráčeni. Osazenstvo soudní síně o Janet zuřivě klevetilo během přestávky a divilo se, proč vůbec prokuratura předvolala tohoto svědka. Janet se stala předmětem vtipů a lidé si mysleli, že tato žena nebyla při smyslech. Lidé komentovali, že Janet Arvizo se zdála být mimo realitu. Lidé od médií se smáli, že Janet vypovídala s větší jistotou o depilaci svých nohou, intimních partií a obočí, než o Michaelu Jacksonvi, jeho společnících a údajném uvěznění její rodiny. Novináři si dělali legraci z toho, že budou všichni psát o její depilaci intimních partií. Na chvíli se Janet stala hvězdou procesu, lidé ji sledovali s úžasem a čekali na další bláznivé věci, které řekne.

 


......
 
Janet Arvizo (5. část výpovědi)

 

Janet pokračovala ve své výpovědi. Vyprávěla porotě o Michaelových společnících, které nazývala "Němci", ale nevěděla, v jakém spojení jsou Deiter Weisner a Ronald Konitzer s Michaelem. Trvala na tom, že tito "Němci" ji kontrolovali a že jí způsobovali problémy, ale když byla požádána o upřesnění, mohla žíct jen to, že nebyla ráda v jejich přítomnosti. Říkala, že z nich měla strach a tvrdila, že jí jednou řekli, že ji můžou nechat zmizet. Na dotaz proč nikdy neučinila oznámení na policii, když se cítila ohrožena, se vyhnula odpovědi. Mesereau se ptal, proč zůstávala v Neverlandu, když se tam bála o svůj život, ale Janet neodpověděla.

 

Mesereau: "Stále tvrdíte, že vše hezké, co jste řekla o Michaelovi v nápravném videu bylo napsané ve scénáři?"

 

Janet: "Ano. Vše od začátku až do konce, včetně toho, co bylo nahráno předtím, než jsme začali odpovídat na otázky." (To, co bylo nahráno předtím, než začalo natáčení nápravného vídea a Arvizovi nevěděli, že už se to nahrává.)

 

Mesereau: "Paní Arvizo, to, co jste řekla o Michaleovi, že byl vůči vám otcovský, byla to pravda?"

 

Janet: "Všechno bylo choreografie Deitera a Ronalda. A vše bylo hrané."

 

Mesereau: "Slova, která jste říkala, byla pravda nebo lež?"

 

Janet: "Slova, která jsem říkala, byla součástí scénáře."


Mesereau: "Říkala jste pravdu, nebo lež?"


Janet: "Bylo to hrané."


Mesereau: "Věřila jste tomu, že i Gavin při natáčení hraje?"


Janet: "Ano, protože jsem viděla Deitera, jak pracuje s mými dětmi předtím, než nás Jesus odvezl k mým rodičům. Deiter pracoval se mnou i mými dětmi."


Mesereau: "Věřila jste, že to, co Gavin řekl, byla pravda nebo ne?"


Janet: "Věřím, že to, co řekl, bylo ze scénáře."


Mesereau se ptal na Michaela jako a jeho otcovský vztah k rodině a kupodivu Janet potvrdila, že dokonce i během jejích údajných pokusů o útěk z Neverlandu považovala Michaela za součást rodiny. Její výpověď byla extrémně protichůdná. Lidé v soudní síni si začali říkat, že tato žena žije ve světě paranoi. Po nějaké době se vše, co vypověděla, zdálo být neplatné a lidé se na ni dívali s kroutícíma očima. Při jejím tvrzení, že Michael byl organizátorem spiknutí, se na ni lidé dívali, jako by měla šest hlav. Janet Arvizo byla pro prokuraturu katastrofou. Mesereau byl schopný prokázat, že Janet využila Michaela k opatření krevních destiček a peněžních sbírek pro Gavina a našla další způsoby jak ho využít, aby jim přinesl peníze. Mesereau porotě připomněl, že Michael otevřel rodině Arvizo svůj dům a dovolil jim zůstat v Neverlandu, když byl Gavin plešatý a vychrtlý chlapec na kolečkovém křesle. To neudělala žádná jiná celebrita. Janet se snažila ze všech sil popřít, že Michael pomohl Gavinovi v uzdravení. Ale faktem bylo, že Michael věnoval Gavinovi spoustu času a podpory a že s jeho pomocí se jeho nemoc zlepšila. Bylo bez pochyb, že Michael hrál důležitou roli v jeho zázračném uzdravení.

 

Michael nemusel dělat nic zvláštního, aby přitahoval fanoušky. Už jen jeho pouhá přítomnost způsobila rozruch, který se přenesl do rytmů. Kdekoliv se objevil, lidé začali nahlas hrát jeho hudbu. Někteří zpívali a imitovali ho. Michael vytvářel napětí ve vzduchu, které nutilo každého cítit vzrušení a toto vzrušení bylo přenášeno na šerifovy zástupce a ty, kteří ho neměli rádi, ať to přiznali nebo ne. Bez ohledu na to, jak byla napjatá média, bez ohledu na to, jak hluční byli fanoušci, Michael působil dobře, pohyboval se pomalým tempem. Byl si vědomý zkoumání ze strany médií, byl si vědomý svého image. Dokonce i když čelil několika kriminálním obviněním, bojoval, aby vydržel. Jeho energie byla nepopiratelná a působila na lidi tak moc, že mnoho jeho fanoušků nedokázalo kontrolovat své výbuchy citů. I v jeho nejtěžších hodinách se ho jeho fanoušci nemohli nabažit a nedokázali mu odolat. Nicméně Tom Mesereau nechtěl, aby Michaela cokoliv rozptylovalo. Proto ho každý den vítal venku před soudní budovou a rychle zaháněl pryč od kamer a fanfár, které ho denně doprovázely. Předchozí advokáti udělali chybu, když mu dovolili pořádat četné párty a tiskové konference v LA, že mu dovolili cestovat soukromým letadlem tam a zpět do Santa Maria, že mu dovolili stanout na střeše svého SUV. 

 

Mesereau věděl, že média si z toho všeho dělala legraci a popisovala Michaela jako někoho, kdo je mimo realitu, překroutila jeho incident s vylezením na střechu jeho SUV v něco, co nebylo, tvrdila, že se Michael snažil před soudní budovou na střeše auta vystupovat. Mesereau také věděl, že Michalovi předchozí advokáti silně toužili dostat své obličeje před kamery. Od Randyho Jacksona Mesereau věděl o příhodě, kdy Michaelův bývalý advokát Mark Geragos krátce po prvním čtení obžaloby odstrčil Randyho z cesty, aby se dostal blízko k Michaelovi a mohl být vyfotografován. Lidé nevěděli, že Michael nebyl spokojený s "hollywoodskými" advokáty. Nevěděli, že Mesereau se spojil s Michaelem proto, že Michael a Randy osobně zavolali Johnniemu Cochranovi do nemocnice a požádali ho o radu. Byl to Johnnie Cochran, kdo jim pověděl, že Tom Mesereau je muž, který "udělá svou práci". Krátce poté, když Mesereau převzal případ, zastavil všechny fámy, eliminoval jakékoliv "hollywoodské okamžiky" a eliminoval všechny lidi, kteří by mohli být potravou pro spekulace médií. To zahrnovalo i lidi z Nation of Islam, kteří se k Michaelovi připojili jako část jeho stále vzrůstajícího doprovodu. Mesereau neviděl, jak by mohly párty a tiskové konference v Hollywoodu Michaelovi pomoct vyhrát před porotou v Santa Maria, neviděl ani, jak by Nation of Islam mohl pomoct vyhrát kriminální soud. Více než cokoliv jiného Mesereau nechtěl, aby se soud stal ještě větší atrakcí, než už byl. Pečlivě se snažil držet stranou rasovou otázku a jakýkoliv typ politiky. Od okamžiku, kdy podepsal zastupování, přiměl Michaela porozumět, že je zde proto, aby vyhrál. Mesereau se nezajímal o tisk, o mediální přátele, o "podporující" strany, nebo jakýkoliv jiný nesmysl. Byl zde proto, aby bojoval o Michaelův život. Celým srdcem věřil, že Michael je obětí falešného obvinění. Věřil, že pokud Michaela polidští, stáhne pryč z Hollywoodu a jeho prostředí, porota v Santa Maria sama uvidí pravdu. Mesereau podporoval nařízení soudce Melvilla, které zabezpečilo, že tisk neměl žádný přímý přístup ke svědkům a klíčovým hráčům. Uvnitř soudní síně Mesereau trhal klíčové svědky, přinášel detaily, které diskreditovaly důležité části teorií prokuratury. Mesereau byl schopný upozornit na obrovské rozpory ve výpovědích takzvaných "očitých svědků", které vytvořily pochybnosti o procesu proti Michaelovi. Zdálo se, že čím déle proces trval, tím více se porota spojovala s Thomasem a Michaelem. Proces proti Michelovi byl v potížích už velmi brzy, ale většina médií, která se případem zabývala, si toho nevšimla. Média byla přesvědčena o znění rozsudku. Toto přesvědčení vyjadřovali hlavně právní analytici, kteří se zdáli být zcela zaujatí proti Michaelovi. Místo toho, aby byli nestranní, mnoho právních učenců hovořilo o strategii žalobců. Zdálo se, že si myslí, že prokuratura dělá dobrou práci. Soudní pozorovatelé pochopili nedostatečnou důvěryhodnost žalobce a jeho rodiny, ale přesto bylo mnoho reportérů chyceno vší tou senzacechtivostí, kterou vytváří negativní tisk. Média, která se účastnila procesu, chtěla dávat veřejnosti "špínu" a často ignorovala prostá fakta, která byla prezentována v soudní síni.

 

========
 

Brian Baron

(místní policista a zároveň bývalý zaměstnanec ochranky Neverlandu)

 

Úkolem Briana Barona bylo zajišťovat v Neverlandu bezpečnost pro děti a dohlížet na Michaelovy mladé hosty. Rozpory mezi výpovědí Janet Arvizo a skutečnými událostmi v Neverlandu začaly být naprosto jasné poté, kdy Baron usedl na svědeckou lavici a popsal třítýdenní období na začátku roku 2003, byli Arvizovi Michaelovými hosty. Janet například tvrdila, že byla držena stranou v domu pro hosty, ale Baron porotě řekl, že Janet byla viděna při procházkách po celém pozemku, že po mnoho nocí spala společně s dětmi v jednom z tanečních studií a že pravidelně chodila na jídlo do hlavního domu. Baron vypověděl, že ve stejné době bylo v Neverlandu nejméně 30 dalších hostů, např. Nikko Brandon (syn herecké legendy Marlona Brandona), Aldo Casio, Marie Nicole Casio (sourozenci Michaelova přítele Franka Casio). Seznam hostů byl dlouhý. Baron trval na tom, že v Neverlanu nikdy neviděl nic nepřístojného a ujistil porotu, že kdyby cokoliv viděl, informoval by o tom. Podle něj byl Neverland místem zábavy, kde mohly děti dělat cokoliv si přály a kde s nimi bylo naprosto dobře zacházeno. Když Baron porotě pověděl, že nikdy nedostal žádné náznaky toho, že by se Arvizovi pokusili utéct z ranče, jeho výpověď byla zničující pro Michaelovo obvinění ze spiknutí. Baron byl požádán, aby se podíval do knihy, do které se zapisovaly příchody do a odchody z Neverlandu. Baron si byl naprosto jistý o příjezdech a odjezdech Arvizových. V záznamech bylo uvedeno, že 12.února 2003 odvážel Jesus Salas Michaelovým Rolls Royce Janet i děti pryč. Baron potvrdil, že se jednalo o normální odjezd, neodehrál se žádný incident, nejednalo se o žádný "tajný útěk" Arvizových. Když Baron pověděl, že přes ulici naproti Neverlandu jsou dvě soukromé školy, lidé začali být zvědaví, proč Janet nepřeběhla ulici a nepožádala zde o pomoc, pokud se cítila v Neverlandu v takovém nebezpečí. Baron potvrdil, že na Figueroa Mountain Road (zřejmě ulice před Neverlandem) se odehrávalo mnoho aktivit, viděl tam rodiče, učitele a správce, kteří přijížděli a odjížděli každý den - ve stejné době, kdy byl Michael údajně zapojen do spiknutí držet Arvizovi jako vězně. Podstatou Baronovy výpovědi bylo: nikdy neslyšel žádnou stížnost, nikdy neslyšel nikoho volat o pomoc. Nikdo z Arvizových se nechoval tak, jako by byl v Neverlandu nějaký problém. Zdáli se být šťastní a spokojení. Arvizovy děti si mohly celý den hrát a potulovat se po celém areálu a Janet se líbil životní styl, který zahrnoval pravidelné peněžní výdaje na její kosmetická ošetření a další příjemnosti. Porotci se zdáli být šokovaní, když Baron dosvědčil, že Janet a její děti podnikaly krátké výlety do okolních měst a ukazoval jim zápisy v knize příjezdů a odjezdů, které to potvrzovaly. Když byl porotě předložen dokument, který ukazoval 2 stránky výdajů pro Janet, tisíce dolarů za účty, které všechny platil Michael, bylo nemožné věřit, že se Janet někdy skutečně pokoušela z Neverlandu utéct. Pozorovatelé v soudní síni pochopili, že obvinění ze spiknutí je neopodstatněné. Několik lidí od médií podalo zprávu o jejich pochybách o případu, ale těchto lidí byla menšina. Za scénou někteří lidé spekulovali, že tým prokuratury se chytá stébla, ale žádný reportér neměl odvahu říci to ve zprávách. Čím více byla evidentní nesmyslnost Michaelova obvinění ze spiknutí, tím více začala být sporná také obvinění z obtěžování dětí. Přestože se média zaměřovala na výstřednosti Michaelova osobního života, přestože prokuratura byla odhodlána poslat ho do vězení - příběhy a scénáře, které byly prezentovány porotě, nebyly neprůstřelné. Prokuratura se snažila prezentovat Janet Arvizo jako prostou matku, která byla zaslepena Michaelovou slávou. Chtěli, aby porota považovala Janet za oběť, ale neviděli, že díky jejímu neustálému lhaní prokuratura vypadá, jako kdyby byla v "never never land".

 

========

 

Brian Oxman byl Michaelův dlouhodobý rodinný právní poradce, který byl během soudu často viděn se zavřenýma očima a který ve skutečnosti nepřinesl nic pro strategii obhajoby. Nepůsobilo dobře, že vypadal polovinu času znuděně a bez zájmu. Mesereau mu 21.dubna 2005 poslal "oznámení o odloučení" (vyhodil ho). Na parkovišti u soudní budovy novináři zachytili scénu, kdy Mesereau na Oxmana mířil prstem a káral ho. Poté, co Oxman převzal toto oznámení, napochodoval do soudní síně a byl odtamtud vyveden soudním zřízencem, když se chtěl posadit za stůl obhajoby. Oxman měl v celém procesu pouze omezenou roli. Výslechu svědků se exkluzivně ujímal Tom Mesereau a Bob Sanger. Byl to Mesereau, který měl na svých bedrech převážnou část práce za podpory své spolupracovnice Susan Yu. Bulvár udělal velký problém z veřejného vyhození Briana Oxmana, ale Tom Mesereau později potvrdil, že se pokoušel vyhnout jakýmkoliv veřejným potížím pro Oxmana, který byl dlouholetým rodinným advokátem rodiny Jacksonů. Mesereau trval n tom, že Oxmanovi řekl, aby se držel mimo soudní budovu. Oxman se mohl vyhnout bulvárním pomluvám, ale cítil, že je jeho právo být středem pozornosti. Ale Oxman nebyl trestní advokát a pro obhajobu byl přítěží. Po jejich výměně názorů si Oxman a Mesereau podali ruce a šli každý svou cestou. Toto byla první reorganizace v týmu obhajoby. Předtím, než soud skončil, byl propuštěn i Ramone Bain, Michaelův tiskový úředník. Nikdo nemohl potvrdit, co se stalo, ale lidé si dali jedna a jedna dohromady, když viděli, že jeho odchod byl ve zdánlivém spojení s vypuzením reverenda Jesse Jacksona, který přijel do Santa Maria, aby hovořil o Michaelově stavu mysli a o tom, že Michael je obětí příliš horlivého týmu obžaloby. Mesereau chtěl, aby se média držela faktů a nestál o žádné postranní názory. Bylo zvláštní, že když reverend Jackson opouštěl Santa Maria, udělal to v tichosti, bez spekulací médií. Tým obhajoby byl šťastný, že odstranil jakékoliv zmínky o občanských právech nebo rasové diskriminaci. Přesto se zdálo, že byly kolem Michaela "problémy", které se stále objevovaly. Například stewardka Extrajet Cindy Monthomery byla zpočátku diskvalifikovaná jako potenciální svědek, protože plánovala uplatňovat její právo podle Pátého dodatku na záležitosti týkající se jejího tajného natáčení Michaela v letadle. Měla svého vlastního advokáta, který tvrdil, že vše, co by mohla říct, by mohlo být potenciálně usvědčující proti ní. Cindy vypovídala a nebyla nikdy formálně obviněna z ničeho nezákonného. Ale několik měsíců potom, co Michaelův soud skončil, další dvě osoby, které byly zapojeny do tajného natáčení Michaela v letadle, byly zažalovány, usvědčeny a odsouzeny za spiknutí s cílem narušit Michaelovo soukromí. Takový byl svět superstar.

 

========

 

Debbie Rowe
(svědek obžaloby)

Když Debbie usedla na svědeckou lavici, aby svědčila ve prospěch žalobců, nacházela se v těžké emocionální situaci. Očekávalo se, že Debbie potvrdí, že dostala scénář s tím, jak má odpovídat při natáčení nápravného videa. Očekávalo se, že řekne, že Michael není dobrý otec a že si bude stěžovat na svá návštěvní práva. Ve dnech před její výpovědí byly přiživovány všechny druhy pomluv, obzvlášť od té doby, kdy veřejně bojovala s Michaelem ve sporu o péči o Prince Michaela I. (8 let) a Paris (7 let). Debbie byla za Michaela provdaná v letech 1996 až 1999. Po rozvodu se vzdala svých rodičovských práv, ale pak změnila svůj názor na péči o Prince a Paris a v roce 2004 učinila nabídku, že se na ní také chce podílet - právě poté, co ji Michael odstřihl od každoroční výplaty 1 mil. dolarů. Média slintala nad potenciálními bombami, které by mohla Debbie ve své výpovědi nabídnout. Doufali, že řekne skandální věci ve snaze získat děti do péče. Ale když byla dotazována prokurátorovým asistentem Ronem Zonenem, zachovávala klid. Hovořila o natáčení nápravného videa pro Michaela, které trvalo skoro devět hodin. Řekla, že její advokát byl celému natáčení přítomen. Když byla dotázána, zda používala scénář, Debbie rezolutně odpověděla: "Ne." Debbie řekla porotě, že Ian Drew, který vedl rozhovor při natáčení, měl obrovské množství otázek a trvala na tom, že její odpovědi byly pravdivé, spontánní a čestné. Připustila, že sama sebe mylně považovala za součást Michaelovy rodiny. Energicky popisovala její úsilí podílet se na nápravném videu jako na něčem, co si užívala a z čeho byla nadšená. Vypověděla, že souhlasila s tímto rozhovorem částečně i proto, že doufala, že bude smět vidět své děti, které neviděla po dobu dvou let. Debbie řekla, že také doufala v možnost obnovit vztah s Michaelem. Vypověděla, že jí byl slíben výlet do Neverlandu, který se nikdy neuskutečnil, a vysvětlila, že po devíti měsících telefonických rozhovorů se rozhodla obrátit na rodinný soud, kde chtěla obnovit svá rodičovská práva.

 

Při křížovém výslechu Mesereau chtěl, aby trochu víc upřesnila její spor s Michaelem u rodinného soudu, ale Debbie to nechtěla nazývat sporem. Nechtěla rozhněvat Michaela a dívala se na něj se zamlženýma očima způsobem, že se zdálo, že lituje. Debbie připustila, že souhlasila spolupracovat se šerify ze Santa Barbary a telefonovala Michaelovým lidem, zatímco šerifům dovolila tyto hovory tajně nahrávat. Pamatovala si, že udělala asi půl tuctu telefonních hovorů, hlavně s Marcem Shaffelem, Ianem Drewem a Deiterem Weisnerem, kteří se všichni podíleli na vytvoření nápravného videa. Ale raději než aby jí dovolil zranit obhajobu, Mesereau byl schopný se zaměřit na její reakci na vyšetřování spiknutí a prozkoumat její názor na "neobviněné spoluspiklence", kteří obklopovali Michaela. Nemusel ji moc pobízet, aby připustila, že opravdu nevěřila žádnému Michaelovu společníkovi. Tyto nahrávané telefonáty očividně nepomohly složkám činným v trestním řízení potvrdit, že Michael byl přímo zapojen do jakéhokoliv rozhovoru, který se vedl kvůli nápravnému dokumentu. Při jejím křížovém výslechu získali porotci dojem, že Michaelovi lidé jednali bez jeho vědomí.

 

Mesereau: "Řekla jste šerifům, že podle vašeho názoru se Marc Shaffel neustále pokoušel Michaela Jacksona využívat, pravda?"

 

Debbie: "Správně."

 

Mesereau: "Myslela jste, že Michaelem Jacksonem manipuluje, aby získal spoustu peněz, správně?"

 

Debbie: "Ano."

 

Mesereau: "Také jste učinila prohlášení, že si myslíte, že Deiter Waisner a Ronald Konitzer Michaelem Jacksonem manipulují, správně?"

 

Debbie: "Ano."

 

Mesereau: "Měla jste na základě vašeho pozorování Shaffela, Weisnera a Konitzera dojem, že tito tři pracují společně?"

 

Debbie: "Ano."

 

Debbie potvrdila, že podle toho co věděla, tito tři muži plánovali pro Michaela akce v Americe a Evropě. Debbie řekla, že je přesvědčená, že Michael nebyl seznámen se všemi jejich snahami a vysvětlila, že už dříve viděla v Michaelově životě tento druh manipulátorů.

 

Mesereau: "A v jednu chvíli jste řekla šerifům, že si myslíte, že Michael Jackson nějakým způsobem odstraněn z toho, co tito chlápci dělali, je to tak?"

 

Debbie: "Podle mé zkušenosti z minulosti, byl odstraněn těmito manipulátory, lidmi, kteří se starali o obchody. Oni dělali rozhodnutí a často je s ním ani nekonzultovali."

 

Mesereau: "A vy jste si myslela, že tito tři muži, Shaffel, Weisner a Konitzer dělali přesně to samé, že ano?"

 

Debbie: "Přesně tak."

 

Ke svému svolení natáčet video Debbie vysvětlila, že spolupracovala svobodně a bezplatně, protože slyšela o negativních a překroucených Bashirových záběrech, které byly vysílány v Anglii. Debbie při své výpovědi Michaela jen chválila. Mezi tím, co o něm řekla, bylo: Michael je dobrý otec. Michael je rodinný muž. Michael je člověk, na kterém jí stále záleží. Trvala na tom, že Michaela stále považuje za svého přítele. Během výpovědi nemohla odtrhnout oči z Michaela, ale ten její prosebné pohledy ignoroval. Bylo jasné, že ho ranila její zrada. Debbie byla svědkem obžaloby. Žádné její pozitivní komentáře, žádná její výpověď ve prospěch Michaela nemohla změnit fakt, že spolupracovala s policií, že souhlasila napomáhat složkám činným v trestním řízení ve stíhání svého exmanžela. Debbie pověděla, že si dělala starosti kvůli osobám, které obklopovaly Michaela na začátku roku 2003, že byla varována, aby byla opatrná před určitými lidmi. Zmínila se o svém bývalém šéfovi Dr. Arnoldu Kleinovi, kterého oslovila s nadějí, že získá přímý kontakt na Michaela - bezvýsledně. Debbie ho kontaktovala proto, že nevěřila Michaelovým společníkům a naznačila, že cítila, že byla využita jako zboží.

 

Mesereau: "Jak jste se dozvěděla, že pan Shaffel se zkouší vydělat milióny dolarů na záběrech vašeho interview?"

 

Debbie: "Pověděl mi, že za to dostal zaplaceno. Pověděl mi, že část peněz, které za to dostal, byly splátkou dluhu pana Jacksona."

 

Mesereau: "Požádal vás někdy pan Shaffel, abyste mu pomohla s obchody s panem Jacksonem?"

 

Debbie: "Ne. Prostě se jen chlubil, jak využil příležitosti. Mluvil o tom, jak to udělá, aby se ujistil, že Michaelova kariéra je zachráněna a o podobných věcech."

 

Mesereau: "OK. A měla jste někdy dojem, že Shaffel nedával Michaelu Jacksonovi všechny informace o tom, co má v plánu?"

 

Debbie: "Byl jako každý jiný kolem pana Jacksona. Neříkal mu vše."

 

Když osazenstvo v soudní síni poslouchalo Debbie, když slyšeli, jak všechny Michaelovi společníky nazývá lháři, její zlost vůči lidem, kteří obklopovali Michaela, se stala jasná. Prostřednictvím Debbie se lidé v soudní síni dozvěděli, že Michael má málo lidí, kterým může věřit. Dokonce se zdálo, že i jeho nejbližší poradci, lidé, kteří se ho pokoušeli "zachránit", doufali, že vydělají peníze na jeho jméně.

 

Mesereau: "Řekl vám Shaffel, že on, Weisner a Konitzer se chystají vydělat spoustu peněz na problému, který vyvolal Bashirův dokument?"

 

Debbie: "Řekli, že se chystají vyřešit ten problém a chlubili se, že vydělají peníze."

 

Mesereau: "A to vás rozrušilo, že ano?"

 

Debbie: "Ano."

 

Debbie nazvala Michaelovy společníky "supy, kteří využívají příležitost". Potvrdila, že Shaffel se jí chlubil, že on osobně vydělá více než 7 miliónů dolarů na natáčení nápravného videa. Lidé slyšeli, jak sebou nechal Michael snadno manipulovat. Nějakým způsobem se v průběhu let stal kompletně zranitelným.

 

 

Pokračování - 8. část

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com