O uzdravování světa

"Můžete cítit to nutkání, potřebu která z něj vychází. Je to tak čistý a opravdový člověk. Je to mé nejhlubší, nejupřímnější přesvědčení, že Michael Jackson je dobrý člověk, jemný mladý muž s neuvěřitelnou zátěží – odpovědností – kterou nese na svých ramenech."

Marcel Marceau, mim

 

 

 

"Jeho snem bylo vyléčit všechny nemocné děti na světě. Když jsem namítl: ´Není to nemožné?´ rozplakal se."

Brett Ratner

 

 

Michael Jackson v pražském dětském domově (1996):

 

 

"Snažila jsem se Michaela učit o světě prostřednictvím dokumentů. Jednoho dne jsme já a Michael sledovali film o dětech v Africe. Podmínky, ve kterých ty děti žily, nás přivedly k slzám. Michael s nimi již tehdy, ve věku 14 let, velmi soucítil. Otočil se ke mně a řekl: "Mami, jednoho dne s tím něco udělám". 

 

O mnoho let později to splnil. Michael si pro mě během výletu do New Yorku připravil překvapení. Zavedl mě do letištního hangáru, kde jsem byla svědkem nakládání krabic s potravinami, zásobami a další nezbytnou pomocí do několika letadel seřazených na dráze. Byla jsem hrdá na to, že můj syn dostál svému slibu.“

 

 

Katherine Jackson, Michaelova matka

"Snažila jsem se Michaela učit o světě prostřednictvím dokumentů. Jednoho dne jsme já a Michael sledovali film o dětech v Africe. Podmínky, ve kterých ty děti žily, nás přivedly k slzám. Michael s nimi již tehdy, ve věku 14 let, velmi soucítil. Otočil se ke mně a řekl: "Mami, jednoho dne s tím něco udělám". 
O mnoho let později to splnil. Michael si pro mě během výletu do New Yorku připravil překvapení. Zavedl mě do letištního hangáru, kde jsem byla svědkem nakládání krabic s potravinami, zásobami a další nezbytnou pomocí do několika letadel seřazených na dráze. Byla jsem hrdá na to, že můj syn dostál svému slibu.“

 

Katherine Jackson

 

 

 

"Byli jsme v Evropě, dělali jsme turné Bad. V každé městě, do kterého jsme zavítali, jsme šli do dětské nemocnice a kupovali jim věci. Ne jednou za turné, ale v každém městě. Byl tam chlapec, který umíral a chtěl se setkat s Michaelem. A.... Michael byl úžasný. Já stál v rohu a brečel jsem. Opravdu jsem to nemohl unést. A Michael ke mně přišel, položil na mě ruku a řekl: ´Musíš to pochopit, Franku. Tohle je naše práce. Ne na pódiu. Tohle je naše práce. Udělat někoho šťastným.´ On tomu věřil. Naprosto tomu věřil."

 

Frank Dileo, Michaelův manažer

 

 

 

Lisa Marie a Michael s malým Belou Farkasem v budapešťské nemocnici:

 

"Vzpomínám na výlet do Budapešti v roce  1994. Michael spolu s Lisou Marií Presleyovou navštívil nemocnici, kde předal dětem dárky a hračky. Měl jsem to štěstí, že jsem byl jediným zástupcem tisku, kterému bylo dovoleno doprovázet je do nemocnic, a měl jsem to potěšení pomoci při rozdávání dárků několika nemocným dětem. Nicméně, v tisku se objevily názory, že celý výlet (část Michaelovy kampaně ´Heal the World´) byla jen reklama. O čem ale média nemluvila, byla dojemná chvíle, když Michael vykouzlil úsměv na tváři umírající dívky, která zde ležela nehybně a bez hlesu. Její matka, která u ní neustále bděla, se zhroutila v slzách, když se její dcera natáhla a dotkla se Michaelovy ruky. Zní to jako zázrak, ale já to viděl na vlastní oči. Tak proč se lidé neustále vysmívali člověku, který se upřímně staral o druhé a který byl nadto také jedním z největších umělců na světě?

 

Adrian Grant v doslovu své knihy "Michael Jackson - Obrazová encyklopedie", červenec 2009

 

 

 

"Michael šel občas v noci ven a dával stovky dolarů bezdomovcům, které povzbuzoval. Peněz si vážil mnohem méně než svého cíle změnit životy lidí a touhy změnit svět k lepšímu."

"Michael je duchovní. Vždycky byl tiché, milující dítě. A on prostě miloval lidi, miloval děti. A my jsme spolu sedávali, jen jsme seděli a plakali, když jsme viděli...protože je to velmi smutné a já věděla, víš... a on mi vždycky říkával: ´Ja vím, že nemůžu vyléčit svět mami, ale můžu alespoň... můžu začít.´"

 Kathrine Jackson, Michaelova matka

 

"Musíme uzdravit svět. Chaos, beznaděj a nesmyslné ničení nás obklopují a jsou následkem odcizení, které lidé cítí mezi sebou a vůči svému prostředí. Toto odcizení má často kořeny v citově ochuzeném dětství. Děti byly o své dětství okradeny. Dětská mysl potřebuje záhady, kouzla, divy a vzrušení. Chci, aby má práce pomohla lidem objevit dítě, které se v nich skrývá."

Michael Jackson

 

"Snažím se napodobit Ježíše v té skutečnosti, jak řekl: ´Buďte jako děti, milujte děti, buďte čistí a nevinní jako děti, abyste viděli svět s úžasem a obdivem.´ Celá ta magická vlastnost toho... to miluju."

Michael Jackson  

 

"Ve tvém srdci je místo a já vím, že to je láska 

A to místo může zářit mnohem víc než včera

A když to opravdu zkusíš, zjistíš, že není důvod plakat

V tom místě ucítíš, že neexistuje zranění nebo smutek

Jsou cesty, jak se tam dostat

Jestliže se staráš o to, co žije

Vytváříš malý prostor, vytváříš lepší místo

Uzdrav svět

Udělej z něj lepší místo

Pro mě, pro tebe a pro všechny lidi...

Sen, ve kterém jsme byli počati,

Odhalí radostnou tvář

A svět, ve který jsme kdysi věřili,

znovu zazáří v radostné milosti

Proč tedy stále dusíme život,

Zraňujeme tuhle Zemi

Křižujeme její duši

Ačkoliv je zřejmé, že tenhle svět je nebeský.

Můžeme být božím světlem

Mohli bychom letět tak vysoko

Nenechme naše duše nikdy zemřít

Ve svém srdci cítím, že jste všichni mí bratři

Vytvořme svět, kde není strach

Společně můžeme plakat slzy štěstí...”


Michael Jackson v písni Heal the World

 

Na pódiu při písni Heal The World:

 

"Opravdu věřím, že můžeme uzdravit náš svět, který je dokonce i dnes prolezlý válkou a genocidou? A skutečně si myslím, že můžeme uzdravit naše děti, ty samé děti, které chodí do školy se zbraněmi a nenávistí a pak zabíjejí své spolužáky, tak jako se to stalo například v Kolumbinské škole? Nebo děti, které jsou schopné ubít malé nemluvně k smrti, jak ukazuje tragický příběh Jamieho Bulgera? Ano věřím.

...Ve světě naplněném nenávistí se musíme odvážit doufat. Ve světě naplněném hněvem si musíme troufat utěšovat. Ve světě naplněném zoufalstvím se musíme odvážit snít. A ve světě naplněném nedůvěrou, si musíme troufat věřit."

Michael Jackson, z proslovu na Oxfordské Univerzitě v roce 2001

 

 

"Tohle je také moje filozofie: ´Pokud chceš udělat svět lepším místem, podívej se na sebe a potom udělej změnu´. Lidé se na sebe nedívají poctivě. Nepodívají se na sebe a neukážou na sebe prstem, vždycky je to chyba někoho jiného. Měli byste změnit sebe. Podívat se na sebe, udělat lepšími sami sebe... Já nejsem nikdy úplně spokojený, vždycky jsem si přál, aby mohl být svět lepším místem. Snad to dělám svou hudbou a přináším lidem štěstí a radost a trochu pokoje do jejich životů.“

Michael Jackson, Ebony/JET TV interview (1987)

 

 

 

Michael Jackson: Utajená poselství - Tohle vám média neukáží! 

 

 

"Dnes se více než kdy jindy soustřeďujeme na vzájemnou lásku a dávání. Nedělejme to pouze jeden den v roce, dělejme to po 365 dní. Milujme se navzájem. Zapomeňme na nenávist a obraťme se k těm, kteří trpí; nejen dnes, ale každý den. Připojte se ke mně při léčené světa a jeho přeměně v lepší místo." 

 

Vánoční vzkaz Michaela Jacksona z roku 1992

 

 

 

"Spojte ruce a dosáhněte na nebe. Nedělejte to proto, že vás o to žádám, ale proto, že je správná věc to udělat. Teď vás žádám o moment ticha a lásky... A dnes v noci stojíme všichni sjednoceni a ptáme se What More Can I Give – Co víc můžu dát a až odsud dnes odejdeme, ať si tuto lásku vezmeme a dáme jí lidem v každém koutu Země... Rodinám obětí 11. září, které tady jsou s námi – You Are Not Alone - Nejste sami. Jste v našich srdcích, jste v našich myšlenkách, jste v našich modlitbách."

 

Michael Jackson

 

"Je smutné, že žijeme ve strachu. Každý den slyšíme ze zpráv v televizi, rádiu a novinách o válkách, neustále války. Slyšíme o národech, které si navzájem ubližují, o sousedech, kteří ubližují jeden druhému a dětech, které se mezi sebou zabíjí.

Musíme se naučit žít a milovat jeden druhého, nežli bude příliš pozdě. Musíme zastavit! Musíme zastavit předsudky, musíme zastavit nenávist, musíme přestat žít ve strachu z našich vlastních sousedů.

Chtěl bych, abyste se teď všichni chytili za ruce s osobou, která je nalevo a napravo. Myslím to vážně! Právě teď! Nestyďte se! Udělejte to. Začíná to teď. K osobě vedle vás. Nalevo a napravo. Myslím to vážně. Právě teď. No tak! Nestyďte se. Udělejte to! Udělejte to! Teď... řekněte osobě vedle vás, že vás zajímá. Řekněte jí, že se staráte, že jí milujete. Řekněte jí, že jí milujete. To je to, co dělá rozdíl.
Společně... (Michael se směje)... (publikum křičí)... společně můžeme změnit svět. Společně můžeme pomoci zastavit rasizmus. Společně můžeme zastavit předsudky. Můžeme pomoci světu, aby žil beze strachu. Je to naše jediná naděje, bez naděje jsme ztracení."

 
Michael Jackson, z proslovu na fotbalovém stadionu v anglickém Exeteru (2002)

 

 

"Jediné řešení pro mír
je zvýšení tvé spirituality.
Jsme odděleni od lásky,
nerespektujeme jeden druhého.
Cokoliv se stalo se vzájemnou ochranou
otrávilo to tvé tělo a duši kvůli chvilce potěšení,
ale škoda, kterou jsi udělal, bude trvat věčně.
Děti se už rodí závislé na drogách a postižené,
rodinné hodnoty si odporují.
Popel k popelu, písek k písku,
tlak narůstá a já mám dost.
Chci křičet, rozhodit rukama a křičet:
Co má tohle šílenství znamenat?
Jak můžeme napomínat (kázat),
Když všechno, co děláme,
Je živoucí peklo ničící naši mysl?!
Všichni se musíme spojit,
Abychom přeměnili temnotu na světlo
A láska v našich srdcích zasvítí.”

 

Michael Jackson v písni Shout 

 

 

 

"Už od doby, co jsem byl malý, jsem si uvědomoval, že mám v sobě spoustu lásky, kterou mohu ze své duše sdílet. Černá tradice je tradicí duše (publikum křičí) ...taky vás miluju.....která je darem lásky a radosti. Duše je nejcennější dar, který můžete sdílet, protože tak šíříte kus sebe a svět ten dar teď potřebuje víc než kdy jindy. V ghettu na vás čeká dítě s AIDS společně s hladovějícími lidmi v Africe a kdokoliv jiný, kdo potřebuje uzdravit. Udělejte svět hezčím - díky tomu, že se společně se mnou rozdělíte o váš krásný pocit, který budete mít, když je vaše duše pozvednuta, aby stala čistou láskou. Tuto cenu přijímám jménem dětí z celého světa které jsou mojí inspirací a mou nadějí, děkuji..."

 

Michael Jackson při převzení ceny za humanitární činnost na Soul Train Awards (1993)
 

 

 

Sněme o zítřku, kdy jsou naše děti vychovávány a ochraňovány a živeny.

Sněme o míru a harmonii a smíchu.

Sněme o radosti a extázi.

Sněme o tančení kosmického tance.

Obnovme znovu sny o slibu, který jsme kdysi udělali.

Kde můžeme držet naše hlavy vztyčené a naše ruce natáhnout k dokonalosti.

Sněme o zítřku, kdy skutečně můžeme z duše milovat

a poznat lásku jako základní pravdu v srdcích všech stvoření. 
 

Michael Jackson

 

Michael a děti zaměstnanců v Neverlandu:

 

"Matka Země chce, abychom byli šťastni a milovali ji, když se staráme o to, co potřebuje. Potřebuje na své straně nebojácné lidi, kteří jsou její částí jako batolata, dost odvážná na to, aby chodila, protože matka má roztažené paže na jejich záchranu. Když ten v zrcadle bude plný lásky ke mně i k sobě, nezůstane prostor pro strach. Když se bojíme a panikaříme, přestali jsme milovat náš život a tuto Zemi. Ztratili jsme spojení. A jak může někdo běžet na pomoc Zemi, když s ní necítí? Možná nám Země říká, co chce a tím, že jí nenasloucháme, propadáme svému vlastnímu strachu a panice.

Jednu věc však vím – necítím se nikdy sám, když jsem dítětem Země. Nemusím lpět na vlastním přežití, uvědomím-li si, že veškerý život je ve mně. Děti a jejich bolest, děti a jejich radost. Oceán vlnící se pod sluncem, oceán naříkající pod černou ropou. Zvířata pronásledovaná ve strachu, zvířata plná čiré radosti z toho, že žijí. Tento význam ´světa ve mně´ chci vždy cítit..."

Michael Jackson ve své knize Dancing the Dream

 

V Neverlandu: Zastavil jsi se někdy, aby sis všimnul veškeré té krve, která byla prolita?

Zastavil jsi se někdy, aby sis všimnul plačící Země, slzících pobřeží?

Sníval jsem, dívával jsem se za hvězdy.

Teď nevím, kde jsme,

I když vím, že jsme se dostali daleko
 

Michael Jackson v písni Eart Song 

 

Michael spojuje svět a lidi všech kultur 

- píseň "Heal The World", HIStory tour:


 

"...Podívejte se, nemůžeme ovládat zemi, může se třást. Nemůžeme ovládat moře, mohou se v nich utvářet tsunami. Nemůžeme ovládat nebe, na kterém jsou bouřky. Jsme všichni v božích rukách. Myslím, že člověk to musí mít na zřeteli."

Michael Jackson v rozhovoru pro Ebony Magazine, 2007

 


 "Vážně cítím, že se příroda snaží kompenzovat špatnou vládu člověka na naší planetě. Planeta je nemocná, jako by měla horečku. Jestliže s tím teď něco neuděláme, dostaneme se do bodu, z něhož není návratu. Tohle je naše poslední šance spravit tenhle problém, jinak odjede vlak. Čas nastal. Tohle je ono. Lidé vždycky říkají: ´Ale oni se o to postarají. Vláda to udělá. Oni. Kdo oni? Začíná to u nás. S námi. Jinak se to nikdy neuskuteční.´”

Michael Jackson, 2009

  

 

"Musíme se spojit k uzdravování světa, abychom mohli sdílet tuhle krásnou planetu v radosti a lásce."

 

Michael Jackson (1995)

 

 

Píseň "Jam"
 

Od jednoho národa ke druhému
Celý svět se musí sjednotit
Čelit problémům, které vidíme
Potom to možná nějak můžeme zvládnout
 
Požádal jsem svou sousedku o laskavost
Řekla, že později
Co se to s lidmi stalo?
Copak jsem ztratili lásku
O které to všechno je?

Musím najít svůj mír,
Protože, zdá se, nikdo mě nenechá být
Falešní proroci vykřikují zkázu

Jaké máme možnosti? Řekl jsem svému bratrovi,
Že nastanou problémy
Čas strachu a slz
Ale musíme žít každý den tak,
Jako by byl náš poslední
 
Svět se mění
Přeuspořádává mysli a myšlenky
Objevují se předpovědi zkázy
Rozkvět dětí vyšel z módy
Budeme na tom pracovat
 
Řekl jsem svému bratrovi
Nežádej po mně laskavosti
Jsem svázán systémem

Nenapomínej mě
Nekřič a nevolej

Modlí se k Bohu, k Buddhovi
Pak zpívá písně Talmudu
Zmatek je v rozporu se sebou samým
Poznáme správné od nesprávného?

Chci jen, abys připustil,
Že jsem chrám
Nemůžeš mi ublížit,
Nalezl jsem vnitřní mír...

 

 Michael Jackson 

 

"Pro mě bylo výjimečné mít někoho, jako je Michael, který má největší posluchačskou základnu na světě. A to, jak se lidé chtějí stát lepšími díky jeho poselství. To se mi na celé té věci líbí úplně nejvíc."

Darryl Phinnessee, zpěvák

 

Píseň "Man in the Mirror" (Člověk v zrcadle) 
(napsala Siedah Garret):

 

Ten v zrcadle

 
Chtěl jsem změnit svět, tak jsem jednoho rána vstal a podíval se do zrcadla. Ten, jenž se díval zpět, pravil: ,,Nezbývá moc času. Země je zcela zničena bolestí. Děti hladovějí. Národy zůstávají rozděleny nedůvěrou a nenávistí. Vzduch a voda jsou všude znečištěny, že jim téměř není pomoci. Udělej něco!‘‘

Ten v zrcadle se cítil velice rozzlobený a zoufalý. Všechno vypadalo jako zmatek., tragédie a pohroma. Usoudil jsem, že musí mít pravdu. Cítil jsem se z toho také tak hrozně jako on. Planeta byla využita a odhozena. Představa života na zemi jen o jednu generaci později ve mně vyvolala pocit paniky.
Nebylo obtížné nalézt dobré lidi, kteří chtěli problémy Země vyřešit. Když jsem naslouchal jejich návrhům, myslel jsem si: ,,Mají tolik dobré vůle, tolik účasti.‘‘ 
 
Večer, než jsem si šel lehnout, se na mne ten v zrcadle vážně podíval. ,,Teď se někam dostaneme,‘‘ prohlásil. ,,Pokud každý udělá svůj díl.‘‘
Každý však svůj díl neudělal. Někteří ano, ale zastavili příliv? Jsou bolest, hlad, nenávist a  znečištění blízko řešení? Přání samo nepomůže – to jsem věděl. Když jsem se ráno probudil, ten v zrcadle vypadal zmateně. ,,Možná je to beznadějné,‘‘ zašeptal. Potom se mu v očích objevil lstivý výraz a pokrčil rameny. ,,Ale ty a já přežijeme. Alespoň nám se vede dobře.‘‘
 
Cítil jsem se divně, když to řekl. Bylo tam něco velmi špatného. Vyvolalo to ve mně podezření, které nikdy předtím nebylo tak jasné. Co když ten v zrcadle nejsem já? On myslí jinak. Vidí problémy k řešení ,,tam venku‘‘. Možná budou vyřešeny, možná ne. Jemu se bude dařit. Ale já se tak necítím – tyto problémy nejsou ,,tam venku‘‘. Cítím je uvnitř v sobě. Dítě, které pláče v Etiopii, mořský racek bojující zoufale v ropné skvrně, horská gorila, kterou nemilosrdně pronásledují, mladičký voják třesoucí se hrůzou, když slyší přelétat letadla, neprobíhají tyto události ve mně, když je vidím a slyším o nich?
 
Když jsem se podíval do zrcadla příště, ten, jenž se díval zpět, začínal mizet. Byl to konec konců jen obraz. Ukazoval mi jen samotářskou osobu uzavřenou v úhledném balíčku kůže a kostí. ,,Myslel jsem si kdysi, že ty jsi byl mnou?‘‘ začal jsem se ptát. Nejsem tak osamocený a bázlivý. Bolest života se mne dotýká , ale radost života je mnohem silnější. A ta sama bude léčit. Život je léčitel života a to nejlepší, co mohu udělat pro Zemi, je být jejím milujícím dítětem.

Ten v zrcadle se svíjel a kroutil. Nemyslel tolik na lásku. Vidět ,,problémy‘‘ vylo mnohem snazší, protože láska vyžaduje úplnou čestnost vůči sobě. Ach!
,,Ale, příteli,‘‘ zašeptal jsem mu, ,,myslíš si, že něco může vyřešit problémy bez lásky?‘‘ Ten v zrcadle si nebyl jist. Protože byl tak dlouho sám, nevěřil druhým a ti nevěřili jemu, měl sklon oddělit se od životní skutečnosti. ,,Je láska skutečnější než bolest?‘‘ zeptal se.

,,Nemohu tvrdit, že je. Ale mohla by být. Pojďme to zjistit,‘‘ pravil jsem. Zazubil jsem se do zrcadla. ,,Nebuďme už osamělí. Chceš být mým partnerem? Slyším, že začíná tanec. Pojď.‘‘ Ten v zrcadle se plaše usmál. Uvědomil si, že bychom mohli být nejlepší přátelé. Mohli bychom vůči sobě každým dnem mírumilovnější, láskyplnější, čestnější.
 
Změnilo by to svět? Myslím si, že ano, protože Matka Země chce, abychom byli šťastni a milovali ji, když se staráme o to, co potřebuje. Potřebuje na své straně nebojácné lidi, které jsou částí jako batolata, dost odvážná, aby chodila, protože matka má roztažené paže na jejich záchranu. Když ten v zrcadle bude plný lásky ke mně i k sobě, nezůstane prostor pro strach. Když se bojíme a panikaříme, přestali jsme milovat náš život a tuto Zemi. Ztratili jsme spojení. A jak může někdo běžet na pomoc Zemi, když s ní necítí? Možná nám Země říká, co chce, a tím, že jí nenasloucháme, propadáme svému vlastnímu strachu a panice. 
 
Jednu věc však vím: Necítím se nikdy sám, když jsem dítětem Země. Nemusím lpět na vlastním přežití, uvědomím-li si, že veškerý život je ve mně. Děti a jejich bolest, děti a jejich radost. Oceán vlnící se pod sluncem, oceán naříkající pod černou ropou. Zvířatat pronásledovaná ve strachu, zvířata plná čiré radosti z toho, že žijí.
 
Tento význam "světa ve mně" chci vždy cítit. Ten v zrcadle má někdy pochybnosti. Proto jsem k němu laskavý. Každé ráno se dotknu zrcadla a zašeptám: "Ach, příteli, slyším tanec. Chceš být mým partnerem? Pojď."
 
Michael Jackson ve své knize Dancing the Dream/Tanec jako sen
 
 
Píseň "Cry" (napsal R. Kelly):

 
 
"Michael Jackson byl jedním z nejmilejších, nejhodnějších lidí, které jsem kdy potkal. Chtěl skutečně dělat víc, než být jenom hudebním géniem. Chtěl uzdravoval a měnit svět skrze lásku, skrze laskavost, skrze umění a skrze hudbu. Věřím, že svět je lepším místem, protože tu byl s námi. Byl velmi jemný, velmi laskavý.
 
Byl tu někdo, koho byl nejspíš nazval univerzálním Michaelem, a Michael jako jedinec. Ten univerzální Michael chtěl změnit zeměkouli. Chtěl, aby se celý svět zaměřil na děti. Cítil, že pokud jsou děti skutečně milovány a opečovávány, významně by to mohlo snížit násilí na světě, podlost, chudobu, a všechny podstatné problémy světa. Měl pocit, že způsob, jak toho dosáhnout, je zaměřit se na děti ve světě. Tohle je tedy ten univerzální Michael, který si myslel, že může uzdravit svět skrze hudbu, lásku a humanitární činnost. Byl to jeden z největších humanitářů v historii. Dokonce je Guinessově knize rekordů jako jeden z největších přispěvatelů na pomoc dětem, na což se média nerada zaměřují.
 
Byl tu také individuální Michael, s kterým jsem měl co do činění, a který miloval, když se dítě usmálo. Neverland postavil proto, aby viděl děti šťastné. Byl jedním z nejbohatších lidí na světě. Mohl všechny ty peníze sobecky utratit. Namísto toho měl ZOO, zábavní park, divadlo a sochy, které byli zasvěceny dětem z celého světa. Když jste se podívali na umění v jeho domě, hodně bylo zaměřeno na děti, na jejich radost ,a respektovalo je takové, jaké byly. Jejich rasu, náboženství, část světa, ze které pochází, to, jaké mají původní tradice.

Byl to někdo, kdo měl jako osoba rád, když se dítě usmálo. Měl rád, když viděl děti z měst, které vyrůstaly v bídě a násilí, přijet do Neverlandu, podívat se na žirafu a usmát se, podívat se na slona a usmát se, dostat zmrzlinu a prostě být šťastný. Pro Michaela to znamenalo mnoho, protože to prostě byl velice dobrý člověk.
 
Bohužel, pokud jste takovýto génius a zároveň takhle bohatý, půjdou po vás žraloci. A když se to zkombinuje s určitou mírou naivity, člověk, který nechtěl, je najednou zavalen finančními a nebo právními záležitostmi.
Chtěl dělat kreativní věci a humanitární věci. To z něj prostě dělá cíl triviálních soudních sporů a povrchních tvrzení. 
 
Thomas Mesereau, právník (2005)

 

 

Píseň "Heal the World" (Uzdrav Svět)

 

Uzdravme svět

Společně

To je můj sen

S láskou Michael Jackson

 

Dokument s českými titulky: 

Humanitarian - The Real Michael Jackson

 

 

„V podstatě, když jsme vyrůstali, můj otec vždy mluvil a ukazoval nám, co dělá, aby pomohl dětem a pomohl světu. Naučil mě, co to je být mužem. Ukázal mi, co to je být otcem. Rozdávat je něco, co můj táta dělal, a co do mně a mých sourozenců vštěpoval. Myslím, že je to způsob, jak jsem byl vychován… upřímně.“

„Vánoční vzpomínka s tátou: Nevím, jestli koupil všechny hračky, ale byla tam spousta hraček. Přivezl je na dvou saních. A když vešel , tak se všechny děti… celý pokoj se rozzářil. Všichni byli šťastní. Byla tam hudba, fotil se s dětmi a vtipkoval s nimi. Byli jsme tam dlouho.“
„Naše generace se zaměřuje na triviální věci, jako kdo má co na sobě, co dělá, kdo jede na dovolenou a kam. Ve světě existují reálné problémy, kterým mohou pomáhat ne mocní lidé, ale obyčejní lidé, kteří přijdou věnovat svůj čas. Mám velký pocit loajality a oddanosti své rodině. Inspirují mě a doufám, že já inspiruji je.“
Prince Jackson v prosinci 2016

 

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com