O Bohu, tvoření, vědomí a jednotě

 

"Je podivné, že Bohu nevadí, když Ho/Jí popisují ve všech náboženstvích, zatímco lidé stále lpí na představě, že jejich cesta je ta jediná správná. Cokoliv se pokusíte o Bohu říci, vždycky se najde někdo, kdo nebude souhlasit, a to i tehdy, pokud řeknete, že každá láska k Bohu je správná.

Pro mě není nejdůležitější věcí podoba, kterou na sebe Bůh bere. To nejdůležitější je podstata. Mé písně a tance jsou obrysy, vyzývající Ho ke vstupu a naplnění. Já udržuji formu, Ona do ní dává sladkost.

Díval jsem se na noční oblohu a spatřil hvězdy tak důvěrně blízko, jako kdyby je pro mě vyrobila moje babička. ´Jak jsou bohaté, jak jsou přepychové´, pomyslel jsem si. V ten moment jsem spatřil Boha při Jeho tvoření. Stejně tak snadno jsem Ji mohl vidět v kráse duhy, ladnosti jelena poskakujícího údolím, opravdovosti otcova polibku. Ale pro mě nemá nejsladší styk s Bohem žádný tvar. Zavřu oči a vstoupím do hlubokého měkkého mlčení. Nekonečnost Božího tvoření mě obejme. Jedno jsme."

Michael Jackson ve své knize Dancing the Dream (Tanec jako sen) 

 

 

"Vím, jak sa cítí strom, když přes něj fouká vítr. Přesně tak se cítím, když zpívám. Je to nádherné."

Michael Jackson, Ebony/Jet interview (2002) 

 

 

"Smysl života je obsažen v každém jednotlivém projevu života. Je přítomen v nekonečnu forem a jevů, které existují v celém stvoření."
Michael Jackson

 

 

"Ty a já jsme nikdy nebyli odděleni.

To je jen iluze, vytvořená z magického optického klamu.

Je zde jen jedna celistvost, pouze jedna mysl.

Jsme jako vlnky v nekonečném oceánu vědomí.


 Pojďte, tančeme tanec stvoření,

Oslavujme radost života.


 Ptáci, včely, nekonečné galaxie,

Řeky, hory, mraky a údolí

Jsou pulzující vzor,

Žijící, dýchající

Oživený kosmickou energií.


 Plný radosti a života

Můj vesmíre,

neměj strach.


 Abys jsi věděl, kdo jsi

- Jsi mnohem víc, nežli sis kdy dokázal představit.


 Jsi slunce, jsi měsíc

Jsi kvetoucí divoká květina

Jsi tep života,

Který pulzuje, tančí

Od smítka prachu až po nejvzdálenější hvězdu.


 Ty a já jsme nikdy nebyli odděleni.

To je jen iluze, vytvořená z magického optického klamu.

Je zde jen jedna celistvost, pouze jedna mysl.

Jsme jako vlnky v nekonečném oceánu vědomí.


 Pojďte, tančeme tanec stvoření,

Oslavujme radost života.


 Vracejíce se sami k sobě

Tvoříme znovu a znovu

Nekonečné cykly příchodů a odchodů

Užíváme si v nekonečnosti času.


 Nikdy nebyl čas,

Kdybych nebyl

nebo kdy ty bys nebyl.

Nidky nebude čas,

kdy přestaneme být.


 Nekoneční, bez hranic

V oceánu vědomí,

Jsme jako vlnky

V moři blaha.


 Ty a já jsme nikdy nebyli odděleni.

To je jen iluze, vytvořená z magického optického klamu.


 Nebe je tady.

Právě teď je ten správný okamžik věčnosti

Nepodváděj sebe,

Kultivuj své blaho.


 Jednou jsi se ztratil,

Ale teď jsi zpět doma

V širém vesmíru.

Není kam se vydat,

Odsud sem

Je nekonečný oceán vědomí.

Jsme jako vlnky v moři blaha.


 Pojďte, tančeme tanec stvoření,

Oslavujme radost života.


 A ty a já jsme nikdy nebyli odděleni.

To je jen iluze, vytvořená z magického optického klamu.


 Nebe je tady.

Právě teď je ten správný okamžik věčnosti

Nepodváděj sebe,

Kultivuj své blaho."

 

Michael Jackson ve své knize Dancing the Dream (Tanec jako sen)

 

 

 

"Vědomí vyjadřuje samo sebe skrze tvoření. Svět, ve kterém žijeme, je tanec stvořitele. Tanečníci přichází a odchází jako mrknutí oka, ale tanec žije dál. Častokrát, když tančím, cítím se dotčen něčím posvátným. V těchno chvílích cítím, že se můj duch vznese a stane se jednotný se vším, co existuje. Stávám se hvězdami a měsícem. Stávám se milencem i milovaným. Stávám se vítězem i vítězstvím. Stávám se pánem i otrokem. Stávám se zpěvákem i písní. Stávám se vědoucím i poznaným. Tančím dále a... to je ten nekonečný tanec stvoření. Stvořitel a dílo splynou do jednoty radosti. Tančím dál a dál..., tančím, dokud zde nezůstane pouze... tanec."
 

Michael Jackson ve své knize Dancing the Dream (Tanec jako sen) a v bookletu své desky Dangerous

 

 

Cítíš to?

Když se rozhlédneš, celý svět se spojuje

Cítíš to?
Je to cítit ve vzduchu, vítr to všude roznáší

My všichni jsme stejní
Krev, která je ve mně, je krev, která je v tobě

Cítíš to?

Při každém tvém nadechnutí
Někdo někde jinde umírá
Každý zdravý úsměv
Znamená hlad a svár pro jiné dítě

Cítíš to?

Z písně Can You Feel It, kterou napsal Michael Jackson se svým bratrem Jackiem

 

 
"Krásný západ slunce ve mně budí obdiv. Když vidím něco naprosto velkolepého, modlím se. Jako třeba tehdy, když jsem viděl mraky nad horami a zapadající slunce, což na obloze tvořilo krásnou linii s oranžovou barvou vespod. Jak se na to můžeš dívat a neříct: "Wow". Řekl jsem si, Bože, svět je tak nádherný. Podívej se na ty mraky. Díky za to, že děláš věci tak krásné. Mraky jsou důležité - dávají nám vlhkost, kyslík. Nemusely by být krásné. Nemusely by být inspirující. Je to to něco trochu navíc."
Michael Jackson
 
 
 
"Když jsme zkoušeli v Liverpoolu, Michael najednou zkoušku zastavil, abychom se mohli podívat na nádherné mraky, které právě letěly okolo. To je celý Michael."
Seth Riggs, Michaelův hlasový trenér

 

Ryba, která měla žízeň
Jedné noci spalo rybí mládě pod jakýmsi korálem, když se mu ve snu zjevil Bůh. "Chci, aby ses vydalo na cestu s poselstvím pro všechny ryby v moři," řekl mu Bůh.
"Co bych jim měla říct?" zeptala se rybka.
"Řekni jim jenom, že máš žízeň," odpověděl Bůh. "A dívej se, co udělají." Potom bez dalšího slova zmizel.
Ráno se rybka probudila a vzpomněla si na svůj sen. "Jakou divnou věc to po mně Bůh chtěl," myslela si. Ale jakmile viděla velkého tuňáka plujícího kolem, rybka vypískla: "Promiňte, ale mám žízeň."
"Pak musíš být hloupá," řekl tuňák. A s pohrdavým mrsknutím ocasu odplul.
Rybka se cítila dost trapně, ale dostala příkaz. Další ryba, kterou uviděla byl, šklebící se žralok. Z bezpečné vzdálenosti zavolala: "Promiňte, pane, ale mám žízeň."
"Pak musíš být blázen," odsekl žralok. Protože si všimla hladového výrazu žraločích očí, rybka rychle odplula.
Celý den potkávala tresky, makrely, mečouny, ropušnice, ale pokaždé, když pronesla svou větu, všichni se otočili zády a nechtěli s ní nic mít. Beznadějně zmatena vyhledala rybka nejmoudřejšího tvora v moři, což byla stará modrá velryba se třemi jizvami od harpuny na boku.
"Promiňte, ale mám žízeň!"zakřičela rybka a přemýšlela, zda jí stará velryba vůbec uvidí, protože byla maličká jako smítko. Ale moudrá velryba se zastavila. 
"Vidělas Boha, že ano?" prohlásila.
"Jak to víte?"
"Protože jsem také jednou měla žízeň" Stará velryba se zasmála. Rybka vypadala velice překvapeně. "Řekněte mi prosím, co to poselství od Boha znamená," prosila úpěnlivě.
"Znamená to, že Ho hledáme na nesprávných místech," vysvětlovala stará velryba. "Hledáme Ho všude, ale nějak tam není. Tak mu dáváme vinu a říkáme si, že na nás musel zapomenout. Nebo se rozhodneme, že už dávno odešel, pokud tady vůbec byl."
"Jak podivné," řekla rybka, "copak to vůbec jde, propást něco, co je všude?"
"Moc divné," souhlasila stará velryba. "Nepřipomíná ti to ryby, které říkají, že mají žízeň?"

Michael Jackson ve své knize Tanec jako sen/Dancing the Dream

 

Křídla beze mne

Bylo to v srpnu a já jsem vzhlížel k obloze. Jednou rukou jsem si stínil oči a podařilo se mi uvidět sokola vznášejícího se na proudech horkého vířivého vzduchu. Stoupal po spirále výš a výš, až s jedním nezemským výkřikem zmizel.

Najednou jsem si připadal hrozně omezený. ,,Proč sis nechal narůst křídla beze mne?'' truchlil jsem. Potom mi můj duch řekl: ,,Můžeš se také vznášet jako sokol. Tvé myšlenky jsou stejně svobodné jako myšlenky kteréhokoliv ptáka.'' Tak jsem zavřel oči a můj duch se vznesl, stoupal po spirále stejně vysoko jako sokol a pak ještě výš, takže jsem se díval dolů na celou zem. Ale něco bylo v nepořádku. Proč jsem cítil takový chlad a samotu?

,,Nechal sis narůst křídla beze mne,'' řeklo srdce. ,,K čemu je svoboda bez lásky?'' Tak jsem šel tiše k posteli nemocného dítěte a zazpíval mu ukolébavku. Dítě s úsměvem usnulo a mé srdce se vzneslo a připojilo se k mému duchu, který kroužil nad zemí. Byl jsem svobodný a miloval jsem, ale pořád bylo něco v nepořádku.

,,Nechal sis narůst křídla beze mne,'' řeklo tělo. ,,Tvé lety jsou pouze představy.'' Tak jsem se podíval do knih, které jsem předtím nečetl, a dozvěděl se o svatých všech dob, kteří skutečně létali. V Indii, Persii, Číně, Španělsku (dokonce i v Los Angeles!) síla ducha zasáhla nejen srdce, nýbrž i všechny buňky těla. ,,Jako bych byla nesena do výše velkým orlem.'' řekla svatá Tereza, ,,můj zápal mne zvedl vzhůru.''

Začal jsem věřit v tento úžasný velký čin a poprvé jsem se necítil omezený. Byl jsem sokol a dítě a svatý. Jejich životy se staly v mých očích posvátnými a pochopil jsem pravdu: Když pohlížíme na veškerý život jako na božský, každému vyrostou křídla.

Michael Jackson ve své knize Dancing the Dream/Tanec jako sen

 

„Čas vypráví příběh dějin. Každý moment je jaksi žijící vzpomínkou na to, co je a co bylo. Spojujeme se proto, abychom milovali. Každý z nás se se světem dělí sám o sebe. Uvnitř každého nadechnutí a uvnitř každé písničky je příběh. Náš příběh.“

Michael Jackson, audio from the HIStory website from the 90´s. Zdroj: twitter.com/MichaelMagic8/status/1188934361690857478?s=20

 

 

 

„Postav se za to, v co věříš, i kdyby to mělo znamenat, že budeš stát sám. Mluv pravdu, i když se ti třese hlas. Nikdy nelituj toho, že jsi udělal správnou věc, ať už tě to bude stát cokoliv.“

Michael Jackson

 

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com