2. část

 

Pak chtěl Mesereau od Stara vysvětlit, jak se on a jeho bratr dostali ke kódům v Neverlandu. Když vypovídal, že se on a jeho bratr dostali do hlavního domu mnohokrát, porota se zdála překvapena. Dozvěděli se, že rodina Arvizo byla seznámena s kódy k alarmu poté, co se vrátili z výletu do Miami. Star potvrdil, že jakmile znal kód do hlavního domu, měl přístup do všech místností, včetně Michaelovy ložnice. Potom se Mesereau ptal Stara na událost, kdy byl on a jeho bratr přistiženi, jak pijí víno v Michaelově vinném sklípku, aniž by byl Michael přítomen. Star popřel, že se to stalo, ale připustil, že věděli, kde jsou uloženy klíče k tomuto sklípku. Star popřel, že by byl on a Gavin někdy přistiženi, jak pijí sami alkohol. Ale později zaměstnanec Neverlandu potvrdí, že je viděl pít likér, který si chlapci přidali do mléčného koktejlu. Při jiné příležitosti viděl další zaměstnanec Stara pít alkohol - opět v Michaleově nepřítomnosti. Star popřel, že by někdy v Neverlandu udělal něco špatného. Popřel, že prohledával Michaelovy skříně a zásuvky. Ale připustil, že jednou byl on a Gavin přistiženi, jak spali v Michaelově ložnici, když ten byl mimo Neverland.

 

Potom Mesereau přinesl Michaelův kufřík s "pánskými" časopisy, které Star identifikoval jako časopisy, které jemu a jeho bratrovi Michael ukazoval. Mesereau mu ukázal časopis "Barely Legal" a Star odpřísáhl, že je to přesně ten, který jim Michael ukazoval, dokud ho Mesereau neupozornil, že toto konkrétní číslo časopisu bylo vydáno až v srpnu 2003, několik měsíců poté, co rodina Arvizo opustila Neverland. Mesereau se bavil se Starem o jeho přezdívce "Blowhole", která byla vyryta do koženého přebalu Neverlandské knihy hostů - do knihy, která byla Michaelovým majetkem a která obsahovala poděkování od jeho hostů, včetně celebrit jako Marlon Brando a Jessica Simpson. Star připustil, že tuto přezdívku si vytvořil sám. 

 

Čím déle Star svědčil, tím více se přítomní lidé divili, jak může být někdo tak drzý, může zničit něčí majetek a myslet si, že se nic nestalo. Později Mesereau předložil lístek, který byl napsán pro Michaela při příležitosti Dne otců a který ho označoval za "super, super přítele, nejlepšího přítele". Tento lístek byl podepsán "Blowhole Star Arvizo" a dále zde bylo napsáno: "Michaeli, milujeme tě bezpodmínečně, nekonečně a navždy. Děkuji ti, Michaeli, že jsi členem naší rodiny." Mesereau ukázal porotě mnoho lístků, které Michaelovi napsali členové rodiny Arvizo. Všechny byly v naprostém rozporu s tím, jak se Star snažil Michaela vykreslit před porotou. Na jednom lístku bylo napsáno: "I kdyby se naše srdce rozbila na malé kousky, stále tě budeme milovat, potřebovat a starat se o tebe každým malým kouskem našeho srdce, protože protože jsi nás zvláštním způsobem uzdravil." Star tvrdil, že to co napsal, nemyslel vážně a že slova zkopíroval z lístku, který mu koupila babička v supermarketu. Star popíral, že by se k nim Michael někdy choval jako otec a snažil se jakýmkoliv způsobem znehodnotit jeho charitativní roli.

Podle Memoranda, na které odkazuji v prvním příspěvku, Star vypověděl ještě toto:

Pro lepší pochopení uvádím popis Michaelovy ložnice. Skládala se ze dvou místností, které byly situovány do dvou pater. V dolní části byla obytná místnost s krbem, klavírem, pc apod. Odtud se šlo nahoru po schodech do místnosti s postelí. Tyto místnosti byly zajištěny zabezpečovacím zařízením s kódem. Po návratu z Miami Michael 2x ukazoval Gavinovi a Starovi pornografické časopisy, poprvé si je prohlíželi asi 30 minut, podruhé cca 45 minut. Star někdy po 20.2.2003 viděl při dvou příležitostech, jak se Michael dotýká jeho bratra. V obou případech přišel do Michalovy ložnice, ve spodní části bylo rozsvíceno, v horní byla světla zhasnutá. Ze schodiště, které vedlo ze spodní části ložnice do horní viděl, jak se Michael dotýká jeho bratra a u toho masturbuje. Dr. Katzovi přitom předtím pověděl, že v jednom z případů se Michael třel penisem o Gavinův zadek. Nejdříve pod přísahou tvrdil, že poprvé je sledoval asi 5-6 sekund, podruhé asi 3-4 sekundy. Když vypovídal před porotou podruhé, říkal, že v obou případech se díval asi minutu. Nikdy o tom nikomu neřekl. První osoba, se kterou o tom mluvil, první osoba, byl Dr. Katz. Oba případy se odehrály kolem 1 nebo 2 hodiny v noci. Hned po prvním incidentu přestal spát v Michaelově ložnici a nocoval v domku pro hosty. Gavinovi nikdy neřekl, proč tam přestal spát, Gavin se ho na to nikdy neptal. Do té doby spal každou noc v Michaelově ložnici. (Michael by musel být padlý na hlavu, kdyby něco takového dělal a přitom věděl, že Star může kdykoliv přijít.) Před 25.2.2003 Michael Gavinovi a Starovi předváděl sex s figurínou. Jednou, když se s Gavinem díval na film, přišel Michael do pokoje nahý a Star viděl, že je vzrušený. Tato událost se stala někdy po 2.3.2003. Gavin přitom vypověděl, že neviděl, že by byl Michael vzrušený. Jednou Michael se Starem mluvil o masturbaci. Pověděl mu, že je to OK a že to dělá každý. Ptal se Stara, zda už někdy masturboval, ten odpověděl, že ne. Star vypověděl, že když jel jednou s Michaelem v golfovém vozíku, Michael položil ruku na jeho nohu, kousek od jeho rozkroku a začal ji posunovat směrem nahoru. Když přijeli do osvětlených prostor, Michael dal ruku pryč. Stalo se to, když se večer vraceli z Neverlandského divadla, pár dní předtím, než viděl Michaela, jak se dotýká jeho bratra. Nikdy o tom nikomu neřekl. Star tvrdil, že se ho jeho matka nikdy neptala, kde v hlavním domě spí. Gavin s ním nikdy nemluvil o tom, že ho Michael obtěžoval. Star nikdy nikomu neřekl o tom, co viděl, s výjimkou policie a Dr. Katze. Star vypověděl, že nikdy nepil alkohol bez přítomnosti Michaela. Tvrdil, že po návratu z Miami byla matka většinou v domku pro hosty a viděl se s ní zřídka.
 
==========

 

Výpovědi různých svědků o letu z Miami (podle Memoranda)

Na palubě letadla zpět z Miami byli přítomni: Michael, Prince, Paris, Grace (chůva Blanketa), Patty (další chůva), Janet Arvizo, Davellin, Star, Gavin, Dr. Farshi (Michaelův lékař), Marie Nicole, Baby Rubba (Aldo). Během letu si někteří vyměnili sedadla, Prince a Paris pobíhali po celé palubě.

Star Arvizo:
V letadle cestou zpět z Miami seděl Gavin vedle Michaela. Star viděl Gavina pít z Michaelovy plechovky, ve které bylo bílé víno. Michael dal napít i Starovi. Později viděl, jak Michael olízl Gavinovu hlavu, zatímco Gavin spal. Jeho matka seděla v té doby zády k Michaelovi. Nikdy o tom nikomu neřekl, ani Gavinovi, ani matce. První osoba, se kterou o tom mluvil, byl Dr. Katz. Star slyšel Janet, jak o příhodě s olizováním hovoří se svým přítelem Jayem (rozpor s výpovědí Janet).

Janet Arvizo:
seděla cestou zpět z Miami do Neverlandu zády k Michaelovi a dětem. Vypověděla, že v jednu chvíli vstala, otočila se a viděla Michaela, jak opakovaně olizuje Gavinovu hlavu. Nikdy o tom se svými dětmi nemluvila. Nikdy neřekla o tomto incidentu svému příteli. (Divné, že by Michael udělal něco takového před tolika lidmi a před svými dětmi)

Christopher Carter:
(bývalý Michaelův zaměstnanec - pracoval v ochrance od 08/02 do 08/03) Carter byl na palubě letadla z Miami. V letadle seděl na místě, odkud viděl vše, co se na palubě odehrálo. Viděl Michaela pít alkohol z plechovky od coly. Carter odpřísáhl, že během letu neviděl pít Gavina z Michaelovy plechovky a nikdy neviděl, že by ho olízl jeho hlavu. Odpřísáhl, že Gavin se nezdál být opilý během letu.

 

Ohledně incidentu v letadle vypovídaly i Cynthia Bell a Lauren Wallace. Jejich výpovědi uvedu později, protože se o nich píše i v knize.
 
==========
 
Během procesu se promítala i nějaká Michaelova soukromá videa. Na jednom z nich byl vidět Star, jak veze slabého Gavina bez vlasů na vozíku, a prochází se po Neverlandu s Michaelem. Další ukazovalo Michaela, jak se pomalu prochází s umírajícím Gavinem a vede ho k fontáně poblíž jezírka. Bylo velice milé vidět Michaela a Gavina, jak společně jdou s rukou na zádech toho druhého v jemném objetí. Na videu byl slyšet komentář Stara, který říkal: "Cítím se velmi špatně kvůli svému bratrovi. Vše, co je známo o jeho rakovině je, že je velice agresivní." V pozadí bylo slyšet Michaela, jak zpívá: "Usmívej se, přestože je tvé srdce zlomeno…. usmívej se, přestože je tvé srdce nemocné." Byl to Michaelův pokus o rozveselení Gavinova života a Gavin byl statečný, snažil se skrýt stopy smutku. Porota viděla, jak se Michael snažil ze všech sil pozvednout Gavinova ducha, ale malý Gavin byl příliš nemocný, takže Michael ho skoro nemohl přimět k úsměvu. Tom Mesereau se ptal Stara, zda Michael strávil spoustu času pokusy pomoci Gavinovi, jestli se pokoušel pomáhat zbavit se rakoviny a v tu chvíli začal být Star na svědecké lavici nepřátelský. Star nechtěl potvrdit, že Michal Gavinovi říkal, aby zkusil "sníst všechny špatné rakovinné buňky". Zdálo se, že se Star zlobí, protože chtěl, aby porota věřila, že Michael neudělal pro Gavinovo uzdravení téměř nic.

 Nápravné video
Toto video mělo být součástí dokumentu "Living with Michael Jackson - Také Two". Natáčení probíhalo v noci 19.2.2003 v domě Hamita Moslehi, Michaelova kameramana, který nahrával Michaelovou kamerou natáčení Bashirova dokumentu. Video nebylo do dokumentu zařazeno. Hamid ho odmítl vydat Marcu Schaffelovi kvůli sporu týkajícího se peněžní otázky.

Rodina Arvizo u soudu tvrdila, že dostali scénář s větami, které mají říkat a že nic z toho, co ve videu uvedli, nebyla pravda. Na začátku videa bylo vidět členy rodiny Arvizo, jak si sedají a dohadují, v první řadě Janet a Gavin, za nimi Davellin a Star. Potom si Janet s dětmi vzájemně měnili svá sedadla a bylo slyšet jejich komentáře. Bylo vidět, že nevědí, že už jsou natáčeni a z jejich řeči se dalo poznat, že se natáčení účastní dobrovolně. Nějaký muž na ně volal, aby se utišili a Hamid Moslehi jim pak říkal, že chce, aby se během natáčení cítili pohodlně. Dále jim říkal, že pokud na některou z otázek nebudou chtít odpovídat, nemusí. Janet poté organizovala děti, říkala jim, aby seděly zpříma, dávala jim příkazy, které si připravila k vyprávění o Gavinově nemoci. Na kameru říkala o svém překrásném vztahu k Michaleovi, Gavin vyprávěl o prvním Michaelově telefonátu a svém šoku a vzrušení, když poprvé slyšel Michaelův hlas v telefonu. Vyprávěl, jak bylo vzrušující balit si věci na návštěvu do Neverlandu, jet tam limuzínou. Popsal Michaela jako "cool". Vyprávěl, jak je Michael všechny objal, když se s ním poprvé setkali a řekl, že se Michaela zeptal, zda on a Star s ním můžou spát v jeho ložnici (rozpor s tím, co potom vypovídali před porotou). Z jeho hlasu bylo evidentní, že to byl jeho nápad zůstat v Michaelově ložnici a ne v domku pro hosty s rodiči. Michael mu na to odpověděl: "Pokud je to v pořádku pro tvé rodiče, je to v pořádku i pro mě." Gavin popisoval, jak byl šťastný, když rodiče svolili. Vyprávěl, jak jim Michael řekl, že budou spát v posteli a on s Frankem na zemi, jak se s ním Gavin dohadoval, že na zemi bude spát on a Star, až nakonec Michael řekl: "Pokud mě máš rád, budeš spát v posteli." Janet vyprávěla, jak jí doktoři řekli, že Gavin nemá žádnou šanci přežít a Michael jí na to odpověděl, že s tím nesouhlasí. Že když doktoři řekli, že není žádná naděje, Michael řekl, že je naděje. Vyprávěla, jak Gavin potřeboval krevní transfůze a že má vzácnou krevní skupinu O negativní a že Michael se postaral, aby jí měl dostatek, dokonce hostil i dárce, aby mu ji zajistil. Vyprávěla, jak se jejich vztah posiloval a že Michael vzal její děti "pod svá křídla". Star řekl, že jeho první dojem z Michaela byl, že je jako otec. "Ve skutečnosti se zdál být víc naším otcem, než můj biologický otec." Davellin: "Dal mému bratrovi extra jiskřičku, kterou potřeboval. Dal toho mému bratrovi tolik." Janet řekla, že to byl Gavin, kdo se Michaela zepta, zda ho smí oslovovat "tatínku". Michael odpověděl: "Samozřejmě." Řekla, že dveře v Neverlandu byly pro její děti vždy otevřené a trvala na tom, že Michael je považoval za svou rodinu. Slova, která Arvizovi používali v souvislosti s Michaelem byla: čestný, důvěryhodný, skromný, milující, starající se, zábavný, nesobecký, pozorný. Všechny 3 děti o něm hovořili jako o otci. Gavin hovořil o víře, kterou mu Michael dal. Když se hovor stočil na Bashirův dokument, Arvizovi začali být rozčilení. Vyjádřili znechucení nad způsobem, jakým Bashir překroutil Gavinův vztah s Michaelem. Odmítli sexuální narážky a cítili, že média touží po Michaelově krvi. Janet trvala na tom, že v Neverlandu měla vždy plný přistup do hlavního domu. Janet řekla, že jí doktoři pověděli, aby začala plánovat Gavinův pohřeb. Když o tom pověděla Michaelovi, odpověděl jí, aby je neposlouchala. Michael trval na tom, že Gavin bude žít. Rok poté lékaři Gavinovi řekli, že jeho uzdravení se je zázrak. Janet řekla: "Protože věřil Michael, věřili jsme i my." Gavin pověděl: "Lidé Michaelovi nerozumí. Důvod, proč na něj mají špatný názor a nerozumí mu je, že ho neznají." Janet Michaela chválila jako otce, který při každé příležitosti dává najevo lásku svým vlastním dětem a stejně tak jejím roštákům.

Mr. Robinson
(info z Memoranda)
Mr. Robinson vypověděl, že v minulosti pracoval s Hamidem Moslehi na klipu "What More Can I Give". V únoru 2003 mu zavolal Marc Schaffel, aby se podílal jako moderátor na natáčení interview na video. Cílem bylo natočit video, které by napravilo to, co bylo řečeno v Bahsirově dokumentu. Robinson potvrdil, že tímto videem chtěli vyjádřit pravdu. Popsal, že Bashirův dokument byl pro Michaela noční můrou. Ŕekl, že pochopil, že toto video má zachycovat aktuální rozhovor s rodinou. Potvrdil, že rodina se chtěla účastnit natáčení. Robinson vypověděl, že Janet před natáčením s někým telefonovala. Myslí si, že to byl právník nebo novinář. Telefonovala s někým, komu měla cosi podepsat. S natáčením byl spokojený, protože obdržel emotivní odpověď od rodiny. Odpřísáhl, že neexistoval žádná scénář poskytnutý Arvizovým. Robinson vypověděl, že Bashirův dokument viděl jako rizikový, protože věděl, že bulvár a právníci budou chtít kontaktovat Janet Arvizo. Řekl, že je vždy problémem, když máte někoho, kdo neměl nikdy přístup k penězům a najednou obdrží telefonáty nabízející mu obrovskou sumu peněz. Rodina může být podplacena, aby lhala. Taková věc se stává často. Marc Schaffel mu pověděl, že mu jedna britská společnost nabídla milion dolarů za informace o Michaelovi. Robinson řekl, že lidé zaplatí spoustu peněz, aby mohli mluvit s někým, kdo má osobní přístup k Michaleovi

Gavin Arvizo (1. část výpovědi)

Během výpovědi se nedokázal na Michaela podívat. Michael se zdál být jeho svědectvím naprosto znechucený a díval se na něj studeným pohledem.

 

Nejdříve Gavin mluvil o jejich jednopokojovém apartmá, kde celá rodina spala v jedné posteli. Poté, co onemocněl rakovinou, se přestěhoval do domu prarodičů, aby zde žil ve sterilním pokoji. Během této doby se jeho rodiče každý den hádali kvůli účtům a dalším záležitostem. Ŕekl, že byl svědkem násilí mezi otcem a matkou. Potom hovořil o tom, jak začal navštěvovat hereckou školu, kde se seznámil s komikem Georgem Lopezem. Když onemocněl, učinil požadavek, že by se rád setkal s Jayem Leno. Prostřednicvím majitele herecké školy (Jamie Masada) dostal telefonní číslo na Lena, ale dovolal se pouze na záznamník. Řekl, že Michael byl jeho favoritem mezi všemi celebritami, se kterými se během nemoci setkal. Vypověděl, že další celebrity uspořádaly v herecké škole benefiční představení, jehož cílem bylo získat peníze na jeho léčbu. Řekl, že mu Michael volal do nemocnice více než 20x, než se setkali osobně. Gavin řekl, že Michael se mu zdál jako ten nejvíce "cool" chlapík. Během krátké doby ho začal považovat za nejlepšího přítele na světě. Při první návštěvě Gavin s Michaelem absolvoval řidičský test v golfovém vozíku. Michael si chtěl být jistý, že Gavin je dost silný, aby ho mohl řídit. Na rozdíl od toho, co Gavin řekl v nápravném videu, před porotou tvrdil, že to byl Michaelův nápad, aby s ním se Starem spali v jeho ložnici. Během této první noci v Michaelově ložnici přišel Frank Tyson s nápadem prohlédnout si pornografické stránky na netu. Potom absolvoval několik návštěv v Neverlandu, někdy byl Michael přítomen, jindy ne. Gavin se zdál být rozzlobený, když mluvil o návštěvách, kdy byl Michael pryč.
 
Potom se ho Sneddon ptal na natáčení Bashirova dokumenu. Gavin potvrdil, že Chris Tucker ho odvezl společně se Starem a Davellin do Neverlandu. Řekl, že mu Michael zavolal a chtěl po něm, aby přijel a setkal se s Bashirem. Když přijeli, Michael mu vyprávěl o jiném chlapci jménem David, jehož otec polil celé jeho tělo benzínem zapálil ho. (To bude ten Dave Dave z videa z hlavní stránky. Byl také přítomen na pohřbu.) Gavin se snažil porotě říct, že jeho interview v dokumentu nebylo pravé, že ho Michael předem poučil, co má říkat, že po něm Michael chtěl, aby mu říkal "tatínku". (Rozpor s tím, co předtím psali Michaelovi na děkovné lístky.) Michael prý chtěl, aby předstíral, že jsou jako rodina. Během výpovědi popřel téměř vše, co o Michaelovi řekl v Bashirově dokumentu. Gavin řekl, že Michael zde skoro vůbec nebyl během jeho nemoci, že to byli Chris Tucker a George Lopez, kdo ho navštěvovali v nemocnici. Zdál se být mrzutý, protože Michael odjel asi hodinu po natáčení z Neverlandu. Gavin a jeho sourozenci zůstali v Neverlandu do druhého dne, ale během této návštěvy už se s Michaelem neviděli. Dokonce o něm neslyšel až do té doby, dokud nebyl po několika měsících vysílán Bashirův dokument.

"Pyžamový den"

"Pyžamový den" se odehrál druhý den svědecké výpovědi Gavina. Když Michael slyšel výpovědi sourozenců Arvizo, vypadal, jako by dostal ránu do žaludku. Slyšet, jak děti překrucují fakta, jak se snaží přesvědčit porotu, že jim nikdy nepomohl, že byly oběti, ho činilo nemocným. Ráno v den Gavinovy výpovědi jel Michael k doktorovi do nedaleké nemocnice. Thomas Mesereau šel za soudcem Melvillem a požádal ho, aby omluvil Michaelovu nepřítomnost, ale Melville o tom nechtěl ani slyšet. Melville požadoval, aby se každý dostavil do soudní síně přesně v 8:30 hod., včetně Michaela. To ráno soudce nařídil, aby se Michael dostavil k soudu během jedné hodiny a pohrozil mu uvězněním, když to nedodrží. Sledující toto nařízení, Michael a jeho doprovod jeli k soudu vysokou rychlostí a Michael se k soudu dostavil v pyžamu, přes které měl sako. Pro Michaela to nebyl akt nerespektu. Někteří lidé byli přesvědčeni, že to byl od Michaela pokus získat si sympatie poroty. Ale lidé, kteří byli uvnitř soudní síně věděli, že porota nebyla vpuštěna dovnitř místnosti, dokud Michael neseděl za stolem obhajoby. Porotci mohli vidět pouze horní část Michaelova těla, proto nevěděli, že má na sobě pyžamové kalhoty. Přesto to byl pro média dobrý důvod, proč nazývat Michaela šílencem. Jeho obrázek v pyžamu byl otištěn na titulních stránkách všech nejdůležitějších novin na celém světě a "wacko image" (obraz blázna) plnil TV obrazovky několik dní.
 
=====
 
Gavin Arvizo (2. část výpovědi)

Ohledně údajných zneužívání nebyl Gavin schopný určit přesná data, ale vypověděl, že se odehrála v týdnech následujících po výletu do Miami a po natočení nápravného videa - tzn. v době mezi 20.2. a 12.3.2003. Osazenstvu soudní síně se tato časová linie zdála zvláštní, a to hlavně proto, že jako důkaz byl předložen seznam médií, která se zajímala o dění v Neverlandu v důsledku Bashirova dokumentu. Michaleovi lidé byli bombardováni celé dny, telefony nepřestávaly zvonit. Zprávy zanechané Michaleovi během 6.2.2003 byly od: Entertainment Tonight, Extra, Good Morning America, Jack Susmann (top manager CBS), Larry King Live, Connie Chung z CNN, SkyNews London, Bell Yard London, Barbara Walter (ABC). V následujících dnes se o kontakt pokoušeli další. Celý svět volal do Neverlandu, aby získal interview s Michaelem o chlapci, který přemohl rakovinu, se kterým se Michael během Bashirova dokumentu držel za ruku a se kterým sdílel postel. Ačkoliv Michael Bashirovi řekl, že jejich vztah je nevinný a že Gavin spí v jeho posteli společně s jinými dětmi, média mu nevěřila. Média chtěla víc. Chtěla špínu. Gavin se snažil porotu přesvědčit, že ho Michael obtěžoval v situaci, kdy mu celý svět telefonoval, v situaci, kdy úřady začaly vyšetřování. Gavin řekl porotě, že Michael mu sahal do pyžamových kalhot a řekl mu, že masturbace je přirozená. Ale to byla přesně stejná slova, která použil Jordie Chander. Gavin připustil, že předtím, než šel na policii, navštívil se svou rodinou právníka. Gavin vypověděl, že mu Michael dával pít víno během letu z Miami.. Vypověděl, že po návratu z Miami pil alkohol každou noc. Gavin řekl, že byl s Michaelem pětkrát v jeho vinném sklípku. Gavin připustil, že nejméně jednou byl se Starem ve vinném sklípku bez Michaela. Star předtím vypověděl, že tam nikdy nebyl bez Michaela. Gavin pověděl, že mu Michael dával pít Bacardi, Jim Beam, vodku a víno. Gavin vypověděl, že 20.2.2003 je v apartmánu matčina přítele navštívily 3 sociální pracovnice z Department of Children and Family Services z Los Angeles (DCFS), který se o Gavina začal zajímat po odvysílání Bashirova dokumentu. Když se ho ptaly na Michaela, Gavin trval na tom, že se v Michaelově posteli nic zlého nestalo. Během jeho výpovědi měl Michael kamenný výraz. Později začal třást hlavou na znamení nesouhlasu, především když Tom Sneddon pokračoval v podněcování Gavina k odpovědím. Gavin se zmínil, že jednou přišel Michael do ložnice nahý a řekl jim, že je to přirozené. Na rozdíl od Starovy výpovědi Gavin řekl, že Michael nebyl vzrušený.
 
 Porota se zdála být překvapena rozdílností jejich výpovědí. Mnoho věcí, které Gavin odpřísáhl, bylo v přímém rozporu s výpovědí jeho bratra. Pro lidi v soudní síni bylo obtížné slyšet mladého chlapce, jak hovoří o zneužívání, ale nezdálo se, že by bylo Gavinovi nepříjemné o tom hovořit. Nebyly zde žádné slzy, žádné emoce, nic podobného. 
 
Gavin vypověděl, že byl s Michaelem v pokoji a ten si s ním začal povídat o masturbaci Michael mu prý řekl, že když muž nemasturbuje, může se dostat do stavu, kdy znásilní nějaké děvče. Řekl mu, že chlapci by měli masturbovat. Dále mu prý vyprávěl příběh, kdy viděl chlapce, který nemasturboval a proto měl sex se psem. Dále se ho Michael zeptal, jestli už někdy masturboval. Gavin odpověděl, že ne. Na to mu Michael odpověděl, že pokud to neumí, může ho to naučit. Gavin mu řekl, že to nechce. Michael potom položil svou ruku do Gavinových pyžamových kalhot a začal ho masturbovat. Řekl porotě, že se při tom na Michaela nedíval, ale tvrdil, že cítil, jak se Michael pohybuje. Gavin řekl, že ho Michael masturboval asi 5 minut a na dotaz Toma Sneddona, zda ejakuloval, odpověděl, že ano. Gavin vypověděl, že se po tom cítil divně, ale usnul během několika minut. 
 
Druhý případ se podle Gavina odehrál o několik nocí později, když se dívali na televizi. Michael mu opět řekl, že ho chce učit a začal ho znovu masturbovat. Michael se prý pokusil dát Gavinovy ruce do svého klína, aby ho také masturboval, ale ten dal své ruce pryč, protože to nechtěl. Na otázku Sneddona, jak dlouho to trvalo, odpověděl, že stejně dlouho jako poprvé. Když se ho Sneddon zeptal, zda opět ejakuloval, Gavin odpověděl: "Myslím, že ano." Když Gavin řekl, že už nebyly žádné další příležitosti, kdy mu Michael dělal něco nevhodného, neměl Sneddon další otázky a Thomas Mesereau přistoupil ke křížovému výslechu.
 
=====
 
Gavin Arvizo (3. část výpovědi)
 
Thomas Mesereau nejdříve Gavinovi vysvětlil, že jedná jménem Michaela Jacksona a tudíž je na druhé straně než on. Gavin potvrdil, že obtěžování se odehrálo až po rozhovoru s pracovnicemi DCFS, tzn. po 20.2.2003. Gavin připustil, že těmto sociálním pracovnicím řekl, že Michael je pro něj jako otec. Během jeho výpovědi se potvrdilo, že k údajnému obtěžování došlo až poté, co Arvizovi navštívili civilního právník, asi týden před tím, než natrvalo opustili Neverland. Tom Mesereau se rozhodl nejednat s Gavinem jako s dítětem. Porota mohla vidět další stránka Gavina, která nebyla moc sympatická. Jeho okouzlující stránka - která byla zjevná v nápravném videu a v Bashirově dokumentu - najednou zmizela. S Thomasem u kormidla se Gavin rychle stal popudlivým a svárlivým.
 
Mesereau: "Takže to, co jsi řekl porotě je, že poté, co jsi byl dotazován třemi sociálními pracovnicemi vyšetřujícími Michaela Jacksona, a po všem tom rozruchu, který následoval po odvysílání Bashirova dokumentu, se tě začal pan Jackson nevhodně dotýkat, je to tak?" 
 
Gavin: "Bylo to spíš u konce našeho pobytu. Bylo to asi týden předtím, než jsme opustili Neverland." 
 
V tomto čase, během jeho několikadenní výpovědi, Gavin občas pohlédl na Michaela a mohl zachytit jeho nesouhlasné pohledy. Občas během výpovědi mumlal, hlavně když Tom Mesereau naznačoval, že Gavin a jeho sourozenci jsou lháři řízení jejich matkou. Mesereau systematicky předkládal případ J.C.Penny, připomínal porotcům, že všechny tři děti v minulosti lhaly a získaly díky civilní dohodě peníze od J.C.Penny Corporation. Mesereau tak ukázal, že Arvizovi pro peníze řeknou cokoliv. Ohledně teorie o spiknutí, že Arvizovi byli drženi proti jejich vůli v Neverlandu, Mesereau namítal, že je to nesmysl. Byl schopen prokázat, že Arvizovi nejméně 3x opustili Neverland a potom se vrátili. Během této doby, kdy měli být udajně drženi v zajetí, byla Janet s dětmi odvezena Michaelovým řidičem do města, byli u zubaře a nakupovat hračky - vše na Michaelovy náklady. Mesereau předložil seznam finančních transakcí, ukazujících, že Neverland Valley Entertainment zaplatil několik set dolarů za kosmetiku, oděvy, zkrášlovací kůry, jídlo a noclehy. Později Meserau řekl: "Prokázali jsme, že děti matka naučila lhát pod přísahou. Naučily se pracovat s právníky už v nízkém věku. Použili jsme případ J.C.Penny jako vzor. Doufali jsme, že porotě ukážeme, že tyto děti byly učeny, jak zneužívat, podporvoat matčina a otcova tvrzení, ať byla pravdivá či nikoliv, a to vše už od svého raného dětství." 
 
Janet Arvizo a její rodina při předchozím obvinění tvrdila, že Janet byla na parkovišti napadena a sexuálně obtěžována ochrankou obchodu J.C.Penny. Janet a David Arvizo byli poté uvězněni. V den, kdy byla Janet uvězněna, podepsala formulář, ve kterém uváděla, že nepotřebuje žádné lékařské ošetření, že nemá žádný zdravotní problém. Na policejních fotografiích měla upravené vlasy. Tento den Janet nebyla zbita. Několik dní poté se dostavila s fotografiemi, na kterých byla plná modřin a obvinila ochranku ze zbití a sexuálního obtěžování. Na podpoření jejího případu využila Gavina a Stara., kteří odpřísáhli, že byli svědky brutálního sexuálního a fyzického napadení své matky na betonové zemi pakroviště. Opřísáhli i to, že jejich otec nikdy nebil Janet ani nikoho z nich. Po civilní dohodě obdržela rodina od J.C.Penny Corporation částku 152.000 dolarů. Ale zpět k Michaelovu případu.
 
Mesereau: "Navštivili jste 2 právníky a psychologa, než jste šli na policii, že?"
 
Gavin: "Ano."
 
Mesereau: "Nebyli to první právníci, se kterými jste se setkali, je to tak?"
 
Gavin: "Už předtím jsem hovořil s jinými právníky."
 
Mesereau: "Měli jste právníka, který vás zastupoval v případě J.C.Penny, je to tak?"
 
Gavin: "Myslím, že ano. Jsem si dost jistý."
 
Mesereau: "V tomto případě jsi vypovídal pod přísahou, že?"
 
Gavin: "Ano."
 
Mesereau: "Řekl jsi pravdu pod přísahou v tomto případě?"
 
Gavin: "Samozřejmě."
 
Mesereau: "Neřekl jsi ani jednu lež?"
 
Gavin: "Ne."
 
Mesereau: "Řekl jsi, že ochranka bila na parkovišti tvou matku? Ale Sneddon vznesl námitku.
 
=====
 
Končil třetí týden výpovědí, s Gavinem stále na svědecké lavici. Ale média se v té době zabývala propuštěním papeže Jana Pavla II. z nemocnice a ignorovala detaily o Michaelových žalobcích, kteří nyní byli pod těžkým útokem Thomase Mesereaua. Michael vypadal silně a poměrně sebejistě, když přišel do soudní síně, přestože ve stejnou dobu byl v zadumané náladě a zdál se být smutný, že jeho snaha pomoci rodině Arvizo byla tak drasticky oplacena.
 
Gavin Arvizo (4. část výpovědi)
 
Mesereau pokračoval s výslechem Gavina. Gavin připustil, že se po odvysílání Bashirova dokumentu setkal s děkanem své střední školy, Jeffreyem Alpurtem. Jeffrey si ho zavolal, aby mu položil přímé otázky na obvinění týkající se Michaela. Gavin připustil, že mu řekl, že se neodehrálo nic sexuálního mezi ním a Michaelem. Mesereau procházel dlouhý seznam Gavinových disciplinárních problémů v jeho střední škole. Mesereau řekl porotě, že Gavin často vyrušoval, musel se písemně omlouvat ostatním studentům, byl obviněn ze zpívání při vyučování, byl přistižen při mluvení a vyrušování u testů, byl obviněn ze vzdorování a nerespektování učitelů, odmítání vypracování domácích úkolů. Gavin potvrdil, že s ním o těchto problémech Jeffrey diskutoval, ale tvrdil, že si nepamatuje přesně, o čem se bavili. Gavin potvrdil, že v roce 2002 navštěvoval hodiny světové historie a zeměpisu učitelky slečny Bender.
 
Mesereau: "Stěžovala si, že jsi byl pravidelně drzý a nerespektující ji, je to tak?"
 
Gavin: "Ano, věřím tomu."
 
Mesereau: "Také řekla, že máš dobré herecké schopnosti, správně?"
 
Gavin: "Nevím, zda to řekla."
 
Mesereau: "Osvěží ti paměť, když ti ukážu její zápis pro pana Davy?"
 
Gavin tvrdil, že neosvěží. Popřel, že by měl dobré herecké schopnosti, přestože připustil, že studoval drama s učitelem herectví, panem Martinezem, dalším učitelem, který psal Gavinovi disciplinární poznámky. Michael seděl tiše během Gavinovy výpovědi, občas si šeptal se svými týmem obhajoby, hlavně když si Gavinovy odpovědi protiřečily. Gavin se pokusil popřít, že napsal Michaelovi mnoho pohledů a dopisů, ve kterých ho nazával "Daddy Michael", ale Mesereau měl tyto pohledy a dopisy, které byly zařazeny mezi důkazy.
 
Mesereau: "Nazýval jsi ho jak milou, nejvíce milující osobu na světě, správně?"
 
Gavin: "Ano."
 
Mesereau: "Řekl jsi, ¨Děkuji, Daddy Michael, za to, že jsi můj nejlepší, nejlepší přítel, navždy,´ správně?"
 
Gavin: "Ano."
 
Mesereau: "Poslal jsi mu mnoho pohledů, které jsi podepsal ¨Tvůj syn, Gavin,´pravda?
 
Gavin: "Ano."
 
Mesereau: "Vzpomínáš si, že jsi mu napsal, ¨Vrať se zpátky, chybíš mi, miluji tě´?"
 
Gavin: "Možná ano, ale nepamatuji si, že bych poslal tento dopis."
 
Při Gavinově křížovém výslechu byl Tom Mesereau schopen upozornit na neshody dvou kritických věcí: množství alkoholu, které Michael údajně chlapcům dával, a data, kdy se mělo odehrát údajné obtěžování. Hodně odhalující byl i moment, kdy Gavin připustil, že řekl detektivům ze Santa Barbary, že jeho babička byla osobou, která mu pověděla, že muži masturbují, aby neznásilňovali ženy. (Před porotou tvrdil, že mu to říkal Michael.) Během několika dní Gavin poskytl porotě několik stran své osobnosti. Seznam klíčových položek Gavinovy výpovědi přinesl následující:
 
• Během prvního týdne, kdy Arvizo opustili Neverland, se setkali ne s jedním, ale se dvěmi právíky, pravděpodobně v naději na dohodu s Michaelem.
 
• Gavin byl až do 18 let svého věku oprávněn zažalovat Michaela v civilním soudu, pokud by byl usvědčen ze zneužívání. (V civilním soudu se lze finančně vypořádat.)
 
• Gavin studoval na herecké škole.
 
• Gavin byl označen jako "disciplinární problém", když navštěvoval střední školu. Nerespektoval učitele a autority a byl často po škole.
 
• Gavin řekl Chrisu Tuckerovi, že on a jeho rodina jsou pronásledovány médii, proto chce vidět Michaela v Miami.Gavin chtěl Michaelovi pomoct během tiskové konference, která měla odsoudit Bashirův dokument, a chtěl zde prohlásit, že se nestalo nic sexuálního v Michaelově posteli.
 
• Gavin a jeho sourozenci byli zřídka s Michaelem o samotě. Často zde byli i Frank Casio a jeho dva mladší sourozenci (Aldo a Marie Nicole). Děti Casio byly i na palubě letadla při zpátečním letu z Miami a byly pravidelnými návštěvníky Michaelov ložnice.
 
• Gavin připustil, že se mu líbilo být v Neverlandu a řekl, že zde nikdy neměl pocit strachu. Gavin tvrdil, že to byla jeho matka, kkterá se zde cítila polekaně a která vyjádřila obavy o tom, že jsou zajatci.
 
• Gavin jel z Neverlandu s Michaelem na výlet do Toys "R" Us v Santa Maria, kde potkali několik Michaelových fanoušků. Během tohoto výletu si Gavin nikomu nestěžoval, že by se cítil být zajatcem.
 
• Během týdnů, které následovaly výletu do Miami, Gavinův bratr Star nejen že počmáral koženou vazbu knihy hostů, ale i další majetek v Neverlandu.
 
• Nějakou dobu po výletu do Miami byl Gavin a jeho sourozenci z neznámých "sledováni" Michaelovými společníky v hotelu v Calabasas. Později natáčeli nápravné video v lokalitě Calabasas, velmi blízko od jejich hotelu.
 
• Během třídenního pobytu v hotelu byli Arvizo nakupovat kufry a oblečení, údajně kvůli výletu do Brazílie, který plánovali Michaelovi společníci.
• Michaelovi společníci doprovázeli Janet a její děti, když obdrželi fotografie na pasy a víza pro údajnou dovolenou v Brazílii. Když se Janet dozvěděla, že Michael je nebude na tomto výletě doprovázet, změnila svůj názor a tento výlet se nikdy neuskutečnil.
 
• Poté, co Janet rozhodla, že nepojedou do Brazílie, vrátili se do Neverlandu, přestože jak tvrdila, byli zde v nebezpečí. Řekla dětem, že je zde v ohrožení, a odmítla tam zůstat. Na její žádost byla s dětmi odvezena k jejím rodičům do El Monte.
 
• Po "útěcích" z Neverlandu při 2 příležitostech se Janet a její děti vždy vrátili na fantastický ranč, přestože Janet tvrdila, že zde byli sledování a v nebezpečí za strany Michaelových společníků. Během jejich pobytů v Neverlandu byli Arvizovi vždy rozmazlováni. Důkazy ukazovaly, že děti běhaly po pozemku, že chlapci poroučeli Michaelovým zaměstnancům. Arvizovi trvdili, že byli zajatci, přestože žili v luxusu životem, jaký dosud nepoznali.
 
• Během týdnů po návratu z Miami se Gavin dozvěděl o Michaelově vitiligu. Přesto Gavin nikdy nehovořil, že by viděl toto Michealovo onemocnění. Nikdy se nezmínil, že by viděl zblízka jakokoliv část Michaelova těla. Místo toho vypověděl, že mu Michael vysvětlil, že vitiligo změnilo jeho barvu kůže a hovořil o Michaelově používání make-upu, aby zakryl fleky.
 
Mesereau: "Posteskl sis šerifovi ze Santa Barbary, že poté, co jsi se vypořádal s rakovinou, už jsi Michael nikdy neviděl, je to tak?
 
Gavin: "Ne. Ne až do natáčení Bashirova dokumentu."
 
Mesereau: "Chtěl jsi ho znovu vidět, správně?"
 
Gavin: "Ano."
 
Mesereau: "Cítil jsi, že opustil tvou rodinu, správně?"
 
Gavin: "Ano."
 
Mesereau: "Přišel jsi s obviněním ze sexuálního obtěžování poté, co jsi zjistil, že Michael Jackson se ztrácí ze tvého života."
 
Ale Gavin popřel toto obvinění. Bylo zajímavé sledovat Gavina, když opouštěl soudní síň s vědomím, že Michaela už nikdy neuvidí. Bylo zajímavé sledovat jeho výraz, když si Gavin uvědomil, že už nikdy nebude součástí Michaelovy rodiny. Někde v jeho srdci se zdál být zděšený. Gavin trval na tom, že ho uzdravil Bůh a ne Michael Jackson. Přesto se zdál být nevysvětlitelně přitahován magnetickou přítomností Michaela.

 

 

Pokračování - 3. část

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com