8. část

 

J. Durros O´Bryan
(svědek obžaloby - soudní znalec v účetnictví)Když žalobci předvolali soudního účetního znalce, aby dokázali, že Michael se propadal do multimiliónového dluhu, lidé nemohli uvěřit, že by ztratil kontrolu nad svým finančním impériem. Prokuratura tvrdila, že jeho peněžní problémy přímo souvisí s obviněním ze spiknutí. Podle jejich experta, J. Durrose O´Bryana, který provedl tucty soudních účetních vyšetřování, Michael utrácel 20 až 30 miliónů dolarů ročně a tím zvyšoval svůj dluh, který prudce vzrůstal od roku 1999. Účetní expert se zdál velmi jistý sám sebou, když tvrdil, že Michaelův dluh v roce 2003 činil 224 miliónu dolarů. O´Bryan řekl porotě, že aby Michael zaplnil rozdíl mezi jeho každoročními příjmy ve výši 11,5 miliónu dolarů a zvykem nadměrně utrácet, půjčoval si proti majetku, který vlastnil a SONY/ATV katalogu. 
 
O´Bryan se domníval, že v roce 2003 se Michael utápěl v hotovostní krizi. Vysvětlil, že katalog SONY/ATV byl ohodnocen na 1 bilion dolarů a že si Michael oproti němu neustále půjčoval po dobu několika let a že jeho podíl na katalogu není více než pár set miliónů dolarů. O´Bryan vysvětlil, že kdyby Michael prodal svůj podíl katalogu, dlužil by SONY peníze, musel by splatit Bank of America úvěr ve výši 200 miliónů. O´Bryan řekl porotě, že Michael by dlužil také daně z kapitálových příjmů a že by skončil na mizině. Upozornil na každoroční Michaelovy výdaje, které zahrnovaly 5 miliónů dolarů na právní a právní poplatky a honoráře, 5 miliónů dolarů pro ochranku a obsluhu Neverlandu, 2,5 5 miliónů dolarů za pojištění, 7,5 5 miliónů dolarů za osobní výdaje. O´Bryan vysvětlil, že rozvaha, která zaznamenávala Michaelovy aktiva a pasiva, vykazovala v určitém okamžiku, že jeho čisté jmění je v záporu více než 200 tisíc dolarů. Ale O´Bryanova fakta nemohla být ověřena, protože neměl k dispozici všechny Michaelovy bankovní výpisy a hlavní knihy. O´Bryan se spoléhal na pět krabic s korespondencí mezi Michaelem a jeho finančními poradci a neměl kompletní údaje. O´Bryan řekl, že z hlediska hmotného majetku se Michaelův primární majetek skládá ze tří věci: MIJAC katalog, který obsahuje vydavatelská práva na Michaelovy písně a osobní představení; SONY/ATV katalog, který obsahuje písně, na které má právo jak SONY, tak Michael; Neverland Valley Ranch, jehož hodnota byla oceněna na cca 50 miliónu dolarů. To, že stát dovolil uvést tyto důkazy, to, že stát dovolil prozkoumávat Michaelovy osobní finance, bylo pro Michaela a jeho rodinu urážlivé. Prokuratura se snažila, aby Michael vypadal finančně nezodpovědný. Žalobci byli schopní vtáhnout jeho finanční historii do případu, protože se domnívali, že jeho finanční situace v době Bashirova dokumentu byla součástí motivace, která ho vedla ke spiknutí dopustit se kriminálního činu.
 
Mesereau: "Dovolte mi, abych se vás zeptal na následující. Předpokládejme, že vaše závěry jsou správné. Předpokládejme, že vaše závěry o finanční krizi pana Jacksona v únoru 2003 jsou správné, OK? Jaký byl jeho dluh v únoru 2003?"
 
O´Bryan: "Úvěr u Bank of America měla zůstatek ve výši 200 mil. dolarů. Úvěr MIJAC měl zůstatek 24 mil. dolarů. Byly zde zřejmě další dluhy prodejcům ve výši 10,5 mil. dolarů. Byly další obrovská pasiva, která teď neumím ocenit."
 
Mesereau: "Předpokládejme, že je to správě. A předpokládejme, že nechtěl prodat svůj podíl SONY/ATV katalogu. Předpokládejme, že nechtěl prodat svůj vlastní katalog, jehož hodnota byla v roce 1999 odhadována na 128 mil. dolarů, OK? Předpokládejme, že se rozhodl nic nedělat a jen užívat života prostřednictvím těchto závazků, které jste pojmenoval, ano? A nyní předpokládejme, že má příležitost podílet se na natáčeni dokumentu pro TV, který může přinést okolo 7 mil. dolarů, ano?"
 
O´Bryan: "OK."
 
Mesereau: "Předpokládejme, že FOX chce udělat to, co je nazýváno nápravný dokument. Sedm miliónů v jeho finanční situaci neudělá takový rozdíl, že?"
 
O´Bryan: "Ne, neudělá."
 
Mesereau: "Sedm miliónu dolarů by nestálo za spáchání trestného činu, že?"
 
Mesereau se zlobil kvůli drzosti, se kterou státní finanční expert opíral svá tvrzení o Michaelově čistém jmění o nekompletní informace.
 
Mesereau: "Předložil jste porotě váš názor na výdaje, pasiva a likviditu pana Jacksona, správně?"
 
O´Bryan: "Správně."
 
Mesereau: "Nejste zde proto, abyste porotě řekl, jakou hodnotu má veškerý jeho majetek během let 2002 a 2003, správně?"
 
O´Bryan: "Nevíme přesně, jakou měl přesnou hodnotu v této době."
 
Mesereau upozornil na to, že O´Bryan viděl dopisy z roku 2003, které potvrzovaly, že SONY/ATV katalog byl ohodnocen na 1 bilión dolarů a tvrdil, že Michael by mohl v roce 2003 vyřešit jakoukoliv hotovostní krizi prodejem svého podílu tohoto katalogu. O´Bryan argumentoval, že Michaelův podíl v katalogu byl pouze poloviční a informoval porotu, že v roce 1995 Michael už prodal polovinu svého podílu katalogu za 90 mil. dolarů. Nicméně Mesereau upozornil, že v roce 2003 měl Michael možnost půjčit si oproti své polovině katalogu, která měla hodnotu 500 mil. dolarů a možná více.
 
Mesereau: "V těchto dopisech jste viděl, že v roce 2003 byla jeho hodnota stanovena na 1 bilion dolarů, je to tak?"
 
O´Bryan: "Správně."
 
Mesereau: "A tento katalog obsahuje vlastnická práva na veškerou hudbu Beatles, pravda?"
 
O´Bryan: "Nevím, jestli na všechnu. Myslím, že na část hudby Beatles."
 
Mesereau: "Víte, zda na všechnu nebo jen na část?"
 
O´Bryan: "Nevím."
 
Mesereau: "Znáte nějaké další umělce, na jejichž hudbu obsahuje tento katalog vydavatelská práva?"
 
O´Bryan: "Viděl jsem o tom poznámku. Nemůžu si vzpomenout na podrobnosti, ale viděl jsem, že tam jsou zahrnutí i další."
 
Mesereau: "Tento katalog má nyní pro některé lidi hodnotu několik bilionů dolarů, pro jiné čtyři až pět bilionů, jste s tím seznámen?"
 
O´Bryan: "Nejsem s tím seznámen."
 
Mesereau: "Vaší prací nebylo ocenit hodnotu katalogu SONY/ATV, správně?"
 
O´Bryan: "Ne. Ale určitě jsme zvažovali jeho současnou hodnotu podle našeho názoru."
 
Mesereau: "Najali jste si nějakého znalce, který by vám vypracoval odhad hodnoty tohoto katalogu v roce 2003?"
 
O´Bryan: "Ne."
 
Mesereau: "Jste informovaný o nějaké nabídce mezi rokem 1999 a březnem 2003 od nějaké třetí strany se snahou dostat pana Jacksona a Sony dohromady, aby mohli odkoupit podíl pana Jacksona na katalogu?"
 
O´Bryan: "Ne, neviděl jsem žádný takový dokument."
 
Mesereau: "Kdyby pan Jackson v březnu 2003 jeho podíl katalogu, jednalo by se o riskantní podnik, OK?"
 
O´Bryan: "Ano."
 
Mesereau: "Všechny strany by musely souhlasit, aby mohl pan Jackson prodat svůj podíl, správně?"
 
O´Bryan: "To je to, čemu věřím, že by se mohlo stát."
 
Mesereu: "Mohl by splatit úvěr u Bank of America a po zdanění by mu zbylo 200 mil. dolarů, s výjimkou poplatku z příjmu, pravda?"
 
O´Bryan: "Nikdy jsem neviděl takový dokument, proto vám nemohu říct, zda je to pravda nebo není."
 
Mesereau se O´Bryana zeptal, zda mu je známo, že Michael dostal v roce 2002 nabídku na 100 mil. dolarů, když uspořádá národní turné, ale O´Bryan o tom nic nevěděl. O´Bryan vypadal, jako by mu došla slova. Soudní znalec musel připustit, že není expertem v hudebním průmyslu. Vypověděl, že podle jeho znalosti Michael nikdy nezbankrotoval a musel souhlasit s Mesereauem, že je zcela pravděpodobné, že člověk jako Michael Jackson by mohl vyřešit jeho problémy s likviditou během jednoho dne.
 
========
 
Jak se soud blížil k závěru, proběhlo slyšení o přijetí důkazů, které se vztahovaly k obvinění ze spiknutí. Gordon Auchincloss požádal, aby mohl předložit určité e-maily nalezené při domovní prohlídce, které odhalovaly komunikaci Michaelova "krizového managementu" - emaily, které se zmiňovaly o Arvizových. Prokuratura chtěla ukázat "paniku, která v tomto čase mezi nimi byla". Dokumenty, které prokuratura předložila, byly jejich pokusem o sestavení nepřímých důkazů. Podle jejich tvrzení chtěl Michael nechat vychladnout negativní tisk, byl to Michael osobně, kdo byl vůdcem kriminálního spiknutí. Na podporu jejich obvinění předložili smlouvu s FOX TV, která ukazovala, kolik peněz Michael a jeho "neobvinění spoluspiklenci" zaplatili za realizaci nápravného dokumentu (Living with MJ - Take Two).
 
 Prokuratura nikdy nevyslovila fakt, že Michael nikdy nebyl přímo spojen s žádným mailem, nebyl spojen s žádným telefonickým rozhovorem jeho "spoluspiklenců". Auchincloss řekl soudu, že Michaelův pokračující styk s neobviněnými spoluspiklenci (Marc Shaffel, Ronald Konitzer, Deiter Weisner) ukazuje, že byl opravdu svázaný se spiknutím. Řekl, že třímilionová smlouva s FOX je relevantní, protože ukazuje finanční motiv ze strany spoluspiklenců k pokračování jejich vztahu s Michaelem. Auchincloss řekl: "Všechno to bylo o penězích. Spoluspiklenci se zajímali o finanční profit. Ale tento finanční profit závisel na úspěchu Michaela Jacksona, ne na jeho pádu." Tým obžaloby se snažil ukázat, že Marc Shaffel kontroloval natáčení nápravného videa, protože si chtěl vydělat 600 tisíc dolarů - jeho podíl z třímilionového zisku. Auchinclossovi se úspěšně podařilo zahrnout do důkazů smlouvu s FOX na nápravné video a také důkazy o platebních výdajích členům Michaelova týmu údajných spoluspiklenců, které zaplatila Michaelova společnost Neverland Valley Entertainment. Prokuratura se snažila ukázat, že zde bylo "uvědomění si viny" mezi Michaelem a jeho lidmi a "znalost kriminálního záměru tohoto spiknutí". Ale neexistoval ani jediný dokument, který by ukazoval, že Michael si byl vědom "strategie" týkající se produkce nápravného videa pro FOX. Nebyl zde žádný přímý důkaz, žádná dokumentace, která by ukazovala, že Michael věděl něco o záměrech lidí, kteří řídili jeho "krizový management". Jistě, byl zde důkaz, že Michael platil lidi za to, aby vytvořili nápravný film, ale to neznamenalo, že věděl něco o spiknutí. Čím více prosazovala prokuratura obvinění ze spiknutí proti Michaelovi, tím více se Sneddonův tým zdál být směšný. Tom Sneddon a jeho tým se tolik zabývali podrobnostmi, že neviděli celkový obraz.

Předtím, než začal Thomas Mesereau předvolávat své svědky, jeho zástupce Robert Sanger učinil návrh, aby všechna obvinění proti Michaelovi byla zamítnuta. Bez přítomnosti poroty Sanger zdůraznil lži ve svědeckých výpovědích Gavina, Janet, Stara a Davellin Arvizo. Sanger se odvolával na výpověď Gavina a tvrdil, že tento žalobce učinil záměrně falešná tvrzení o datech, kdy se odehrály údajné incidenty. Citoval Gavina, který nejprve před velkou porotou vypověděl, že první sexuální incident se odehrál okolo 7. února 2003. Sanger tvrdil, že když si Arvizovi uvědomili, že na začátku února byli natočeni při rozhovoru s Bradem Millerem, kdy Michaela chválili, Gavin změnil data údajných incidentů a tvrdil, že první sexuální incident se odehrál u konce jejich pobytu v Neverlandu - někdy v březnu 2003. Sanger trval na tom, že si Gavin jeho výpověď vytvářel. Předkládal specifické příklady, kdy se zdálo být jasné, že Gavin pod přísahou lhal. Ale soudce Melville neviděl žádný důvod pro zamítnutí. Melville požádal, aby byla porota zavolána zpět a aby obhajoba povolala jejich prvního svědka.
 
Na rozdíl od ostatních významných kriminálních právníků, bez toho, aby byl okázalý, bez toho, aby byl "Hollywood", používal Mesereau styl, který opouštěl většinu konvencí soudních praktik. Označoval prokuraturu jako "vládu" a představoval se každému svědkovi se slovy: "Jmenuji se Tom Mesereau a zastupuji pana Jacksona." To bylo brilantní.
 
========
 
Wade Robson
(svědek obhajoby)

Mesereau začal svou obhajobu mladým mužem, který byl Michaelovým přítelem - dvaadvacetiletým Wadem Robsonem, který začal vyučovat tanec ve věku dvanácti let, který začal skládat vytvářet choreografie pro hudební videa ve věku čtrnácti let. Wade byl úspěšný. Byl známý v hudebním průmyslu a byl jedním z osobních choreografů Britney Spears. Při přímém výslechu, který vedl Mesereau, se porota dozvěděla, že Wade se seznámil s Michaelem, když mu bylo 5 let. V té době, v roce 1987, žil v Austrálii a otvíral taneční soutěž, kterou Michael uspořádal během jeho Bad Tour. Wade řekl, že tuto soutěž vyhrál a jako ocenění byla možnost setkat se s Michaelem v zákulisí. Vypověděl, že Michael byl ohromen jeho tanečním stylem a pozval ho na pódium. Michael byl šťastný, že s ním vystupuje pětiletý hoch. Za dva roky Wade a jeho matka Michaela oslovili s nadějí, že může pomoct Wademu v kariéře. Setkali se s Michaelem v nahrávacím studiu v Kalifornii a Wade mu ukázal nejnovější videonahrávky s jeho tancem. Wade vypověděl, že v roce 1989 se s Michaelem stali přáteli. Wade a celá jeho rodina navštívili Michaela v Neverlandu, když mu bylo 7 let. Řekl porotě, že po této úvodní návštěvě zůstal s Michaelem ve spojení prostřednictvím telefonu a v roce 1991 se přestěhoval z Austrálie do Los Angeles, kde žil se svou sestrou Chantel a matkou Joy.
 
Mesereau: "Kolikrát si myslíte, že jste pobýval v Neverlandu."
 
Wade: "Asi dvacetkrát, nebo tak nějak."
 
Mesereau: "Délka vašich pobytů byla různá?"
 
Wade: "Ano. Většinou to bylo na víkend."
 
Meserau: "Jakou nejdelší dobu jste strávil v Neverlandu:"
 
Wade: "Řekl bych, že týden, týden a půl."
 
Mesereau: "Stále považujete Michaela Jacksona za svého přítel?"
 
Wade: "Ano."
 
Mesereau: "Jsou vám známa obvinění tomto případě, že?"
 
Wade: "Ano."
 
Mesereau: "Je vám známo, že zde sedíte proto, že existují tvrzení, že vás pan Jackson obtěžoval?"
 
Wade: "Ano."
 
Mesereau: "Pane Robsone, oběžoval vás někdy Michael?"
 
Wade: "Rozhodně ne."
 
Mesereau: "Pane Robsone, dotkl se vás někdy Michael Jackson sexuálním způsobem?"
 
Wade: "Nikdy. Ne."
 
Mesereau: "Pane Robsone, dotkl se někdy pan Jackson nevhodně jakékoliv části vašeho těla?"
 
Wade: "Ne."
 
Wade pověděl porotě, že zůstával v Michaelově pokoji při mnoha příležitostech. Řekl, že on a Michael sledovali filmy, hráli video hry, pořádali polštářové bitvy. Na otázku, zda se někdy sprchoval s Michaelem odpověděl, že nic takového se nikdy nestalo. Řekl, že byl s Michaelem ve vířivce a potvrdil, že oba měli na sobě plavky, že nic nevhodného se nestalo ani ve výřivce, ani nikde jinde. Když přišla řada na prokuraturu, žalobci poukazovali na fakt, že Wade připustil, že spal ve stejné místnosti s Michaelem od doby, kdy mu bylo 7 let. Při křížovém výslechu se Ron Zonen snažil naznačit, že Wade má důvod chránit Michaela, protože mu pomohl s kariérou a zdůraznil, že Michael ho nechal účinkovat v několika svých videoklipech, jako např. "Black or White".
 
Zonen: "Zůstal jste někdy v Neverlandu na několik týdnů?"
 
Wade: "To si nepamatuji. Jak jsem řekl, týden, týden a půl. Možná dva týdny."
 
Zonen: "Když jste byl v Neverlandu, pracoval jste někdy s panem Jacksonem na tanečních figurách?"
 
Wade: "Ne. Chci říct, že jsme mohli chodit tancovat do studia."
 
Zonen: "Byl jste někdy s panem Jacksonem na tanečním parketu, kdy vám ukazoval taneční figury a chytil vás za rozkrok stejným způsobem, jako se dotýká svého rozkroku při svých vystoupeních?"
 
Wade: "Ne. To není pravda."
 
Zonen: "Nemáte žádné takové vzpomínky?"
 
Wade: "Ne."
 
Zonen: "Nestalo se to?"
 
Wade: "Ne."
 
Zonen se pokoušel vkládat mladému muži slova do úst, ale Wade trval na svém. Zonen se opakovaně ptal, zda se někdy nestalo něco nevhodného mezi Wadem a Michaelem, ale odpověď byla vždy: "Ne." Lidem přítomným v souní síni se zdálo, že Zonen se pokouší svědka trápit a někteří porotci začali vypadat roztrpčeně.
 
Wade: "Říkám vám, nikdy se nic nestalo."
 
Zonen: "Pane Robsone, když jste usnul, nemohl jste vědět, co se stalo. Obzvlášť, když vám bylo 7 let, že?"
 
Wade: "Myslím, že něco takového by mě vzbudilo."
 
========
 
Brett Barnes
(svědek obhajoby)

Když byl jako svědek povolán Brett Barnes, obličej Toma Sneddona zbledl a byl bílý jako duch. Sneddon nemohl uvěřit, že ještě jeden mladý muž vystoupil na podporu Michaela Jacksona. Možná měl Sneddon pocit, že většinu těchto lidí vystrašil. Za scénou se povídalo, že lidé, kteří podporovali prokuraturu, se pokoušeli kontaktovat určité svědky obhajoby a snažili se je udržet mimo proces. Zasvěcení lidé věděli, že prokuratura se pokusila honit některé lidi, jako byl např. Macaulay Culkin. Mesereau byl informován, že šerifové ze Santa Barbary klepali na dveře sousedů minimálně jednoho klíčového svědka, což mělo mít zastrašující efekt. Místo toho Michaelovi přátelé přicházeli k soudu na základě své svobodné vůle. Brett Barnes byl třiadvacetiletý muž, který přiletěl z Austrálie. Řekl porotě, že musel opustit svou práci prodejce rulety v Melbourne, aby se mohl dostat k soudu. Brett označil Michaela za svého přítele, kterého zná od svých pěti let. Brett pověděl porotě, že když mu bylo 5 let, napsal se svou matkou dopis Michaelovi, který předali na letišti v Melbourne jednomu z Michaelových tanečníků. Za nějakou krátkou dobu jim Michael zatelefonoval. Brett řekl, že od té doby se jeho rodina s Michaelem přátelila. Vypověděl, že poprvé navštívil Neverland v roce 1991, kdy tam přijel s celou svou rodinou. Řekl, že do Neverlandu přijeli nejméně 10 krát a pověděl porotě, že si při mnoha příležitostech vybral ke spánku Michaelovu ložnici. Bez váhání a spokojeně hovořil o pobytech v Michaelově ložnici, kam neměly přístup problémy a zájmy dospělých.
 
Mesereau: "Jak byste popsal jeho pokoj?"
 
Brett: "Je velký. Je do jisté míry cool, protože se tam je spousta zábavných věcí. Video hry apod. Tak ho asi nejlépe můžu popsat."
 
Mesereau: "Zůstával jste někdy v Michaelově posteli?"
 
Brett: "Ano, zůstával."
 
Mesereau: "Kolikrát si myslíte, že to bylo?"
 
Brett: "Nepočítaně."
 
Mesereau: "Obtěžoval vás někdy pan Jackson?"
 
Brett: "Rozhodně ne. A můžu vám říct, že kdyby to udělal, nebyl bych tady právě teď."
 
Mesereau: "Dotkl se vás někdy pan Jackson sexuálním způsobem?"
 
Brett: "Nikdy."
 
Mesereau: "Dotkl se někdy pan Jackson jakékoliv části vašeho těla způsobem, o kterém si myslíte, že byl nevhodný?"
 
Brett: "Nikdy."
 
Brett popsal čas strávený v Michaelově pokoji jako mini párty. Řekl, že si pamatuje, že tam byla i jeho sestra společně s Michaelovými příbuznými a také s Frankem, Aldem a Marií Nicole Casio. Brett řekl, že někdy si s nimi také hrál Macaulay Culkin a že na tyto časy vzpomíná s láskou. Vyprávěl o obrovské zábavě, kterou v Neverlandu zažil - možnost jíst jakýkoliv druh jídla, dívat se na spoustu kreslených filmů, pořádat zábavné projížďky, hrát hry, řídit ATV motorky po celém pozemku.
 
Mesereau: "Je vám známo, že bylo učiněno tvrzení, že se vás pan Jackson nevhodně dotýkal?"
 
Brett: "Ano, je. A jsem kvůli tomu velmi rozzuřený."
 
Mesereau: "Jste kvůli tomu rozzuřený?"
 
Brett: "Ano."
 
Mesereau: "Proč?"
Brett: "Protože to není pravda a pošpinili moje jméno. A opravdu, opravdu, opravdu z toho nemám radost."
 
Lidé v soudní síni viděli, že Brett je poměrně rozzlobený. Neuznal žádné falešné obvinění učiněné zaměstnanci Neverlandu, obzvláště obvinění od zaměstnanců, kteří se pokoušeli vymáčknout z Michaela peníze. Brett věděl o pomluvách, které vytvořili nespokojení zaměstnanci, kteří tvrdili, že viděli Bretta a Michaela, jak se spolu sprchují. Brett pověděl porotě, že nic takového se nikdy nestalo a že tito zaměstnanci šíří lži. Brett popsal Michaela jako dlouholetého přítele, jako někoho, s kým zůstal ve spojení po celou dobu. Bylo evidentní, že Brett má rád jeho přátelský vztah s Michaelem, o kterém řekl, že je jako člen jeho rodiny. Při křížovém výslechu chtěl Zonen od Bretta upřesnit, jak často zůstával v Michaelově pokoji. Brett uvedl, že tam zůstával vždy. Zonen to považoval za inkriminující a chtěl, aby se kvůli tomu Brett cítil zahanbeně.
 
Zonen: "Je pravda, pane, že jste zůstával prakticky celou dobu v jeho ložnici. Je to tak?"
 
Brett: "Ano."
 
Zonen: "A během této doby s vámi a panem Jacksonem nezůstával v ložnici nikdo jiný. Je to pravda?"
 
Brett: "Ne, to není pravda."
 
Zonen: "Můžete nám říct jména osob, které s vámi zůstávaly v pokoji?"
 
Brett: "Moje sestra, Macaulay Culkin, Levon a Elijah, Frank, Eddie, Dominik a také Michaelův syn Prince."
 
Zonen nemohl uvěřit, když Brett vypověděl, že pokračoval ve spaní v Michaelově ložnici až do věku 19 let. Brett pověděl porotě, že tam zůstával společně s Princem, kterému v té době byly 3 roky a Zonen to nemohl pochopit. Bylo zřejmé, že se Zonen snaží svědkem otřást a lidé v soudní síni čekali, zda Zonen použije tu samou taktiku jako s Wade Robsonem, kterému ukázal knihu s názvem "Boys Will Be Boys". Tato kniha, společně s další s názvem "The Boys", byla nalezena v Neverlandu při domovní prohlídce v roce 1993. Obě knihy obsahovaly umělecké obrázky nahých chlapců a chlapců v plavkách, včetně fotografií chlapců hrajících si na pláži, pověšených na stromech a bavících se. Když Wade vypovídal, Zonen se ho zeptal, jestli si prohlížel knihu "Boys Will Be Boys" a ptal se ho, zda si myslí, že jsou to něco víc než jen nevinné fotografie. Wade dosvědčil, že tuto knihu nikdy předtím neviděl a řekl porotě, že tato kniha je nevinná. Lidé v soudní síni viděli, že Zonen se tyto chlapce pokouší znervóznit jakýmkoliv způsobem. Tato taktika na Wada nezabrala a Zonen byl při výslechu Bretta více kreativní.
 
Zonen: "Pane Barnes, považujete za potupné být sexuálně obtěžován?"
 
Brett: "Rozhodně ano."
 
Zonen: "A proč by mělo být pro někoho potupné být sexuálně obtěžován?"
 
Brett se pokusil odpovědět na tuto hypotetickou otázku, ale Mesereau vznesl námitku, protože otázka byla spekulativní. Zonen se Bretta vyptával na každý rok jeho života od té doby, kdy v devíti letech poprvé navštívil Neverland. Ptal se, zda zůstával v posteli s Michaelem ve věku devět, deset, jedenáct, dvanáct…. let. Brett vypověděl, že si nepamatuje přesný věk, kdy navštěvoval Neverland. Vybavoval si, že cestoval do Neverlandu po jeho první návštěvě zhruba jednou ročně a potvrdil, že vždy spal v Michaelově ložnici.
 
Zonen: "Stále ještě spíte s Michaelem Jacksonem?"
 
Brett: "Ne, nespím."
 
Zonen: "Jak jste byl starý, když jste přestal spát s Michaelem Jacksonem?"
 
Brett: "To vám nemůžu říct přesně."
 
Zonen: "Proč jste přestal spát s Michaelem Jacksonem?"
 
Brett: "Nyní má děti."
 
Zonen: "Měl jste někdy rozhovor se svým otcem o vhodnosti sdílení postele s pětatřicetiletým mužem?"
 
Brett: "Pokud si pamatuji tak ne."
 
Zonen: "Měl jste někdy rozhovor se svou matkou o tom, zda je rozumné sdílet postel s pětatřicetiletým mužem?"
 
Brett: "Pokud si pamatuji tak ne."
 
Zonen: "Ukázal vám někdy pan Jackson nějaký jednoznačně sexuální materiál?"
 
Brett: "Rozhodně ne."
 
Zonen: "Bylo vám známo, že vlastní jednoznačně sexuální materiál?"
 
Brett: "Ne."
 
Zonen se vyptával na Brettovo cestování s Michaelem, na to, jak s ním jezdil na turné na exotická místa jako je Jižní Amerika, na města v Severní Americe. Brett vypověděl, že cítil, že má štěstí, když s ním může cestovat a řekl, že to bylo vzrušující. Michael pro něj a celou jeho rodinu vše zařídil, vše za ně platil.
 
Zonen: "Když jste spal s panem Jacksonem, co jste měl obvykle na sobě?"
 
Brett: "Pažamové kalhoty, tričko, někdy i pyžamový kabátek."
 
Zonen: "Vždy?"
 
Brett: "Ano, vždy pyžamové kalhoty, vždy tričko."
 
Zonen: "A pan Jackson?"
 
Brett: "Přesně to samé."
 
Zonen: "Hovořil jste někdy s panem Jacksonem o vhodnosti sdílet s ním postel?"
 
Brett: "Pokud si pamatuji tak ne."
 
Zonen: "Nikdy jste neměl s panem Jacksonem rozhovor, kde by předmětem hovoru bylo zdali byste s ním měl nebo neměl sdílet postel?"
 
Brett: "Pokud si pamatuji tak ne."
 
Zonen se pokoušel přimět Bretta, aby řekl, že se ho Michael dotýkal nebo ho líbal, ale jediná věc, kterou si Brett vybavoval bylo, že mu Michael často říkal, že ho miluje. Brett si vybavoval, že ho Michael políbil maximálně na tvář nebo na čelo.
 
========
 
Macaulay Culkin
(svědek obhajoby)

Když se třiadvacetiletý Macaulay Culkin objevil v soudní síni, vyvolalo to rozruch. Zdálo se, že se od dob "Home Alone" změnil jen velmi málo. Lidé si nebyli až do poslední chvíle jistí, zda bude vypovídat ve prospěch Michaela. Mac pověděl porotě, že je kmotrem dvou Michaelových dětí a řekl, že ho s Michaelem spojuje zvláštní pouto. Oba byli hvězdami jako děti, částí malého klubu lidí, kteří byli vhozeni před světla reflektorů dříve, než byli schopni o tom sami rozhodovat. Michael Macovi rozuměl. Věděl o osamělosti života dětských hvězd. Existovaly další dětské hvězdy, ke kterým byl Michael přitahován, jako Elizabeth Taylor, Liza Minelli a Shirley Temple. Michael s nimi cítil hluboké spojení, idealizoval si je a obdivoval je. Rozuměl jim jako lidem, kteří vyrostli pod mikroskopem a kteří byli dokonce často nepochopeni veřejností. 
 
Mac vypověděl, že navštívil Neverland více než desetkrát a to ve věku od deseti do čtrnácti let. Michaela často navštěvoval se svým mladším bratrem, dvěma sestrami a s matkou a otcem. Mac řekl, že jeho přátelství s Michaelem je doživotní a chtěl, aby porota věděla, že pokračoval v návštěvách Neverlandu i během dospívání a že se s Michalem viděl méně než před rokem. Řekl, že s Michaelem pobýval i v jiných lokalitách, zmínil jeho apartmá v Los Angeles, kde mohli občas "vypnout" a dívat se na filmy. Mac řekl, že v posledních letech se vídal s Michaelem a jeho dětmi v New Yorku, Los Angeles nebo v Londýně. Když se ho Mesereau ptal na obvinění učiněná bývalými zaměstnanci Neverlandu, obvinění, že se ho Michael nevhodně dotýkal, když byl dítě, Mac popřel, že by někdy Michael udělal cokoliv nepřístojného, že by se vůči němu někdy choval jakýmkoliv způsobem sexuálně.
 
Mesereau: "Co si myslíte o těchto obviněních?"
 
Mac: "Myslím, že jsou absolutně směšná.
"
Mesereau: "Kdy jste se poprvé dozvěděl, že prokuratura tvrdí, že se vás nevhodně dotýkal?"
 
Mac: "Někdo mi zavolal a řekl, ´Pravděpodobně by ses měl podívat na CNN, protože tam o tobě něco říkají´. "


Mesereau: "Podíval jste se?"


Mac: "Ano, podíval. Nejdřív jsem nemohl věřit, že tito lidé říkají takové věci. Bylo pro mě překvapující, že se mě nikdo nezeptal, zda jsou tato obvinění pravdivá. Nikdo si to nezkontroloval. Tím chci říct, že bylo udivující, že jsem znal odpověď co se mi stalo, ale nikdo se mě na to nezeptal."


Mesereau: "Chcete tím říct, že prokuratura se nikdy nepokusila se vás zeptat na vaše stanovisko?"


Mac: "Ne, nepokusila."


Mesereau: "Je vám známo, že prokuratura tvrdí, že mohou dokázat, že vás Michael Jackson obtěžoval?"


Mac: "Prosím?"


Podle výrazu jeho tváře mohla poroto vidět, že Mac nemůže věřit svým uším. Vypověděl, že v Neverlandu s Michaelem zažil dobrou zábavu, že jeho rodina tam měla přístup na jakékoliv místo, že Michael uplatňoval "politiku otevřených dveří" pro jeho rodinu, že žádná místnost pro ně nebyla tabu, včetně Michaelovy ložnice.


Mesereau: "Objal vás někdy pan Jackson?"


Mac: "Jistě."


Mesereau: "Objal jste někdy vy jeho?"


Mac: "Zajisté."


Mesereau: "Připadalo vám někdy některé z těchto objetí jako něco sexuálního?"


Mac: "Ne, bylo to vždy nenucené. Byl to prostě způsob, jakým objímám jakéhokoliv svého přítele."


Mesereau: "Viděl jste někdy pana Jacksona obejmout vaši sestru?"


Mac: "Jistě."


Mesereau: "Připadala vám tato objetí vaší sestry podezřelá?"


Mac: "Ne."


Mac řekl porotě, že Michael objímal jeho bratry, jeho celou rodinu a že na tom nebylo nic podezřelého. Cítili se Michaelovi blízcí a vzájemné obětí byl pro ně způsob, jak se s ním přivítat. Mac vypověděl, že Michaela nikdy neviděl dělat něco nevhodného jakémukoliv jinému dítěti a potvrdil, že se společně s Wade Robsonem účastnil natáčení videoklipu "Black or White". Při křížovém výslechu se Mac pokoušel odpovídat na otázky, které se snažily vyvolat dojem, že Michael si kupoval jeho přátelství. Mac potvrdil, že mu Michael věnoval hodinky Rolex, ale řekl, že už je nenosí, ale má uložené v krabici, protože mu jsou malé. Další dary byly z Toys "R" Us, kde on a Michael příležitostně hodiny nakupovali pouze za přítomnosti správce a tak měli přístup ke hračkám bez davu fanoušků. K dotazu na to, zda měl někdy s rodiči rozhovor o tom, zda je nebo není vhodné, aby spal v pokoji s Michaelem odpověděl, že jeho rodiče v tom nikdy neviděli žádný problém. Potvrdil, že jeho rodiče chodili do ložnice, někdy tam jeho otec přišel brzy ráno a budil Maca, aby se šli projet na koních.


Zonen: "Byl jste někdy v Neverlandu, když tam byl Jordie Chandler?"


Mac: "Nevím. Nejsem si jistý. Nejsem si jistý, kdo je Jordie Chandler."


Zonen: "Nikdy jste si nebyli představeni?"


Mac: "Nemůžu odpovědět. Potkal jsem tam několik lidí. Stále tam někdo přicházel. Někdy tam byli hosté, které jsem nikdy předtím nepotkal."
Zonen: "Byl jste někdy v ložnici pana Jacksona přes noc, když tam byl i jiný chlapec, někdo jiný než vaši bratři?"


Mac: "Příležitostně tam byly i jiné děti. Jak jsem řekl, některé z nich mi byly představené. Já jsem byl představen příbuzným a rodinným přátelům. A ti tam přivedli jejich děti. Hráli jsme si spolu a mohli jsme spát kdekoliv jsme chtěli. Někdy v Michaelově ložnici, někdy v divadle, kdekoliv."

Před koncem Macovy výpovědi novináři pospíchali, aby informovali o novinkách. Od jeho objevení se u soudu očekávali, že přiláká čtenáře novin. A to se stalo, přestože většina toho, co řekl u soudu, byla nevinná. Tento den média detailně informovala o jeho výpovědi, ale prakticky ignorovala zbytek svědků, kteří vystoupili před ním a kteří nabídli svědectví, která by mohla Michaela očistit. Bylo děsivé sledovat mediální mašinérii v pohybu: nikdo nepřemýšlel nezávisle, nikdo se nepokusil informovat o skutečné podstatě obhajoby. Před výpovědí Macaulaye Culkina předvolala obhajoba pět zaměstnanců Neverlandu, kteří dosvědčili, že nikdy nebyli svědky případu, kdy by se Michael choval k dětem nepřístojně. 

 

Bývalý ranč manager Joe Marcus vypověděl, že se zdálo, že Arvizovým se líbí jejich pobyt v Neverlandu, že je vezl do blízkého Solvang a že si Arvizovi nikdy nestěžovali na to, že by byli zajatci a ani nenaznačili, že by potřebovali pomoc. Členka ochranky Violet Silva řekla porotě, že Gavin Arvizo byl hlučný a jeho matka labilní a že se mu zdálo, že je náladová. Violet pověděla, že Gavin se dostával v Neverlandu do problémů a že narazil golfovým vozíkem do vnuka Marlona Branda. Vylíčila také inident, kdy Gavin bez svolení řídil dodávku. Fakt, že Gavin řídil vozidla kolem Neverlandu, že mohl snadno odjet z pozemku, byl dalším úderem pro spikleneckou teorii žalobců. Ale média o ničem z toho neinformovala. Nebylo to proto, že by reportéři nedávali při výpovědích pozor. Bylo to proto, že TV producenti chtěli slyšet o této dětské hvězdě (Macaulay). Nechtěli, aby jejich vysílání bylo zavaleno fakty. Bylo to hollywoodské pozlátko, co prodávalo. A říct lidem o tom, že Macaulay připustil, že sdílel postel s Michaelem Jacksonem, bylo vše co považovali za důležité.

 

Pokračování - 9. část

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com