Školní docházka

Michael Jackson začal chodit na základní školu v rodném městě Gary v Indianě.

Poté, co se rodina přestěhovala do Kalifornie, navštěvoval 6. třídu (1969/1970) základní školy v Hollywoodu - Gardner Street Elementary school. Jeho známky byly nadprůměrné a vynikal obzvláště v tvořivých hodinách.

V té době se Jackson 5 stali velmi slavní a všichni sourozenci museli školu opustit. Byli vyučováni soukromými učiteli (od pondělí do pátku 3 hodiny denně), kteří s nimi museli cestovat. Michael později vzpomíná na učitelku, která ho hodně ovlivnila, Rose Fine: "Byla s námi celou dobu od našeho úplně prvního profesioální turné Jackson 5 do doby než mi bylo 18. (...) Mluvila o mně jako o svém synovi. V ledadle nás vždy bylo sedm malých černých dětí a černý otec s velikými afry na hlavě a doprovázela nás tahle starší bílá židovská žena. Oni jí zastavovali a ptali se jí, kdo je. Odpovídala: ´Jsem jejich matka.´ Říkala to vždy a oni jí nechali jít. Roztomilé. Byla úžasná. Potřeboval jsem jí."

 

 

Na otázku, zda mu ukázala bezpodmínečnou lásku a jestli může být taková láska sdílena lidmi, kteří nejsou pokrevně příbuzní, Michael odpovídá: "Ano. Proboha samozřejmě. Myslím, že jsem se to díky ní naučil, viděl a zažil. Nemá to nic společného s krví, rasou, vyznáním víry nebo barvou. Láska je láska, boří hranice a vidíš jí okamžitě...." 

Michael a jeho sestra Janet potom Rose až do její smrti v roce 2001 platili veškeré účty za ošetřovatelky nebo věci, které se jí doma porouchali. Michael poté podporoval i jejího manžela.

Michael Jackson navštěvoval školu také od 14ti do 16ti let. Vystudoval Montclair College Preparatory School (jakási příprava na vysokou, obdoba našeho gymnázia). Školné tenkrát stálo 5000 dolarů, dnes to je 16 000 dolarů. Tato škola s kapacitou 400 dětí hostila mnoho slavných a bohatých studentů, např. Franka Siantru Jr., děti Aarona Spellinga nebo syna Sylvestra Stallona. Michael Jackson ale zůstává jejím nejslavnějším studentem. Jedna z jeho spolužaček byla Kathy Hilton (matka Paris Hilton), se kterou potom MJ zůstal v kontaktu.

Michael byl už tenkrát hvězda, ale nedával to na sobě znát. Ředitel školy, Mark Simpson, vzpomíná: "Byl to super kluk. Neustále šprýmoval. Chtěl být jako všichni ostatní. Zdál se být šťastný. Jen co opusti zdi školy, stala se z něj superstar."

George Giannini, školní fotbalový trenér vzpomíná, jak se Michaela pokoušel dostat do týmu. "Stejně byl dobrý. Řekl mi: ´Trenére, jenom bych zklamal tým, protože musím odjet s kapelou na turné do Tokya.´Řekl jsem mu: ´Michaele, tvoje hudební kariéra brzy skončí a musíš proto myslet na plán B.´Myslím, že jsem to zpackal."

M. Simpson pokračuje: "Michael byl velmi dobrý student, byl velice zvídavý a oblíbený u děvčat. Občas dokonce školu ´ohrožoval´ svými tanečními pohyby. Michael nosil, stejně jako všichni ostatní, školní uniformu, ale dávali jsme mu trochu svobody. Mohl mít dlouhé vlasy."

Kromě doby, kterou strávil ve třídě, byl Michael neustále obklopen svými bodyguardy. "Každé ráno ho hodinu před začátkem školy vyzvedl řidič," říká Simpson, zatímco si prohlíží ročenku z roku 1973. "Stavil se pro kamaráda Jona Blosdala, který pak v autě na poslední chvíli dodělával domácí úkol. Někdy musel Michaela odhánět, protože mačkal všechna tlačítka a pořád se na něco ptal."

Ročenka ukazuje Michaela s jeho afro účesem, jak se usmívá společně se svými spolužáky. Je úplně jiný, než jaký byl později. Co se tedy stalo? "Myslím, že nikdy v životě neměl dětství. Zdá se, že si ho pak pro sebe snažil vytvořit," říká Simpson.

Každý večer po večeři zkoušel s Jackson 5. Simpson pokračuje: "Jeho otec Joe byl velmi přísný. Nedal mu žádnou volnost. Jednou se Michael dostal do průšvihu, nebylo to nic vážného, ale Joe Jackson přišel do kanceláře rozzuřený a začal na něj křičet. Bylo vidět, že Michael je ze svého otce vyděšený. Můj stýc (který byl tenkrát ředitel) do toho musel vstoupit, a uklidnit situaci."

Michael si byl velmi blízký s jeho matkou, Katherine. "Zbožňoval ji. Byla pro něj svatá."

 

 

 

 

 

 

Michael Jackson

  - nejtvořivější

  - nejostýchavější

  - nejlépe oblékaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaelovo vysvědčení z 9. třídy:

Obrázek

 

Kvůli kariéře v hudební branži MJ nešel na vysokou školu, ačkoliv byl na univerzitě přijat na umělecký obor. 

V březnu 1988 mu byl za jeho zásluhy v charitativní oblasti udělen čestný doktorský titul - Doktor lidských práv na United Negro College. Michael Jackson měl tedy titul PhDr. h. c.

 

 

V roce 1989 byla posluchárna Gardner Street Elementary school pojmenována na Michael Jackson auditorium

Po několika jiných projevech předala Michaelovi jeho učitelka ze 6. třídy, Laura Gerstin, pamětní desku se slovy:

"Je mi ctí předat ti jménem rodičů a fakulty, minulé i přítomné, tuto plaketu Gardner School jako projev naší úcty a lásky k tobě, nejen jako k umělci ale i jako ke skvělému člověku."

Michael Jackson pronesl krátké poděkování: "Nejdříve bych chtěl poděkovat svým učitelkám, paní Gerstinové a paní Rose Fineové - je to jedna z mých učitelek, dnes je tady také a tak jí chci poděkovat. Jsem hluboce dotčený a poctěný tím, že PTA, ředitel a členové fakulty a studenti mě poctili věnováním posluchárny, ve které jsem seděl jako dítě. Nikdy nesmíme zapomenout na to, že děti jsou naše budoucnost a bez nich by lidstvo vyhynulo. Paní Gerstinová, mám vás rád. Paní Fineová, mám vás rád. Všichni spolupracovníci školy a děti, mám vás rád, děkuji vám."

Michael Jackson obdžel klíč od školy, přidal se ke sboru zpívajícímu We Are The World a poté, co bylo nad vchodem do posluchárny odhaleno jeho jméno, se šel projít po škole. Později zasadil poblíž školního hřiště památeční růže a platil mzdu školnímu učiteli hudební výchovy. 

Vzhledem ke skandálu ohledně obtěžování dětí, který okolo Michaela Jacksona propukl v roce 2003, se škola rozhodla zakrýt toto jeho jméno. Přestože se obvinění ukázala být falešná a MJ byl shledán nevinným, jeho jméno zůstalo nadále zakryté. Odkryto bylo až v říjnu 2010 díky iniciativě kampaně Uncover MJ Name a na základě veřené petice čítající několik tisíc podpisů.

Ramon Cortines, vedoucí pracovní LAUSD, při této příležitosti prohlási: "Jako uznání hudebního dědictví Michaela Jacksona a jeho přispění moderní kultuře jsem nařídil naší údržbě a provoznímu oddělení, aby odstranilo desky překrývající hold panu Jacksonovi v Gardner Street Elementary School v Hollywoodu."