O uzdravování světa

 

 "Můžete cítit to nutkání, potřebu která z něj vychází. Je to tak čistý a opravdový člověk. Je to mé nejhlubší, nejupřímnější přesvědčení, že Michael Jackson je dobrý člověk, jemný mladý muž s neuvěřitelnou zátěží – odpovědností – kterou nese na svých ramenech."

 Marcel Marceau, mim

"Jeho snem bylo vyléčit všechny nemocné děti na světě. Když jsem namítl: ´Není to nemožné?´ rozplakal se."

Brett Ratner

 

"Byli jsme v Evropě, dělali jsme turné Bad. V každé městě, do kterého jsme zavítali, jsme šli do dětské nemocnice a kupovali jim věci. Ne jednou za turné, ale v každém městě. Byl tam chlapec, který umíral a chtěl se setkat s Michaelem. A.... Michael byl úžasný. Já stál v rohu a brečel jsem. Opravdu jsem to nemohl unést. A Michael ke mně přišel, položil na mě ruku a řekl: ´Musíš to pochopit, Franku. Tohle je naše práce. Ne na pódiu. Tohle je naše práce. Udělat někoho šťastným.´ On tomu věřil. Naprosto tomu věřil."

Frank Dileo, Michaelův manažer

 

"Michael je duchovní. Vždycky byl tiché, milující dítě. A on prostě miloval lidi, miloval děti. A my jsme spolu sedávali, jen jsme seděli a plakali, když jsme viděli...protože je to velmi smutné a já věděla, víš... a on mi vždycky říkával: ´Ja vím, že nemůžu vyléčit svět mami, ale můžu alespoň... můžu začít.´"

 Kathrine Jackson, Michaelova matka

 

"Musíme uzdravit svět. Chaos, beznaděj a nesmyslné ničení nás obklopují a jsou následkem odcizení, které lidé cítí mezi sebou a vůči svému prostředí. Toto odcizení má často kořeny v citově ochuzeném dětství. Děti byly o své dětství okradeny. Dětská mysl potřebuje záhady, kouzla, divy a vzrušení. Chci, aby má práce pomohla lidem objevit dítě, které se v nich skrývá."

Michael Jackson

 

"Snažím se napodobit Ježíše v té skutečnosti, jak řekl: ´Buďte jako děti, milujte děti, buďte čistí a nevinní jako děti, abyste viděli svět s úžasem a obdivem.´ Celá ta magická vlastnost toho... to miluju."

Michael Jackson  

 

"Ve tvém srdci je místo a já vím, že to je láska 

A to místo může zářit mnohem víc než včera

A když to opravdu zkusíš, zjistíš, že není důvod plakat

V tom místě ucítíš, že neexistuje zranění nebo smutek

Jsou cesty, jak se tam dostat

Jestliže se staráš o to, co žije

Vytváříš malý prostor, vytváříš lepší místo

Uzdrav svět

Udělej z něj lepší místo

Pro mě, pro tebe a pro všechny lidi...

Sen, ve kterém jsme byli počati,

Odhalí radostnou tvář

A svět, ve který jsme kdysi věřili,

znovu zazáří v radostné milosti

Proč tedy stále dusíme život,

Zraňujeme tuhle Zemi

Křižujeme její duši

Ačkoliv je zřejmé, že tenhle svět je nebeský.

Můžeme být božím světlem

Mohli bychom letět tak vysoko

Nenechme naše duše nikdy zemřít

Ve svém srdci cítím, že jste všichni mí bratři

Vytvořme svět, kde není strach

Společně můžeme plakat slzy štěstí...”


Michael Jackson v písni Heal the World

 

"Opravdu věřím, že můžeme uzdravit náš svět, který je dokonce i dnes prolezlý válkou a genocidou? A skutečně si myslím, že můžeme uzdravit naše děti, ty samé děti, které chodí do školy se zbraněmi a nenávistí a pak zabíjejí své spolužáky, tak jako se to stalo například v Kolumbinské škole? Nebo děti, které jsou schopné ubít malé nemluvně k smrti, jak ukazuje tragický příběh Jamieho Bulgera? Ano věřím.

...Ve světě naplněném nenávistí se musíme odvážit doufat. Ve světě naplněném hněvem si musíme troufat utěšovat. Ve světě naplněném zoufalstvím se musíme odvážit snít. A ve světě naplněném nedůvěrou, si musíme troufat věřit."

Michael Jackson, z proslovu na Oxfordské Univerzitě 

 

"Tohle je také moje filozofie: ´Pokud chceš udělat svět lepším místem, podívej se na sebe a potom udělej změnu´. Lidé se na sebe nedívají poctivě. Nepodívají se na sebe a neukážou na sebe prstem, vždycky je to chyba někoho jiného. Měli byste změnit sebe. Podívat se na sebe, udělat lepšími sami sebe... Já nejsem nikdy úplně spokojený, vždycky jsem si přál, aby mohl být svět lepším místem. Snad to dělám svou hudbou a přináším lidem štěstí a radost a trochu pokoje do jejich životů.“

Michael Jackson, Ebony/JET TV interview (1987)

 

Michael Jackson: Utajená poselství - Tohle vám média neukáží!

(české titulky: rodgermourtagh)

 

"Dnes se více než kdy jindy soustřeďujeme na vzájemnou lásku a dávání. Nedělejme to pouze jeden den v roce, dělejme to po 365 dní. Milujme se navzájem. Zapomeňme na nenávist a obraťme se k těm, kteří trpí; nejen dnes, ale každý den. Připojte se ke mně při léčené světa a jeho přeměně v lepší místo." 

Vánoční vzkaz Michaela Jacksona z roku 1992

 

 

"Spojte ruce a dosáhněte na nebe. Nedělejte to proto, že vás o to žádám, ale proto, že je správná věc to udělat. Teď vás žádám o moment ticha a lásky... A dnes v noci stojíme všichni sjednoceni a ptáme se What More Can I Give – Co víc můžu dát a až odsud dnes odejdeme, ať si tuto lásku vezmeme a dáme jí lidem v každém koutu Země... Rodinám obětí 11. září, které tady jsou s námi – You Are Not Alone - Nejste sami. Jste v našich srdcích, jste v našich myšlenkách, jste v našich modlitbách."

Michael Jackson

 

"Je smutné, že žijeme ve strachu. Každý den slyšíme ze zpráv v televizi, rádiu a novinách o válkách, neustále války. Slyšíme o národech, které si navzájem ubližují, o sousedech, kteří ubližují jeden druhému a dětech, které se mezi sebou zabíjí.

Musíme se naučit žít a milovat jeden druhého, nežli bude příliš pozdě. Musíme zastavit! Musíme zastavit předsudky, musíme zastavit nenávist, musíme přestat žít ve strachu z našich vlastních sousedů.

Chtěl bych, abyste se teď všichni chytili za ruce s osobou, která je nalevo a napravo. Myslím to vážně! Právě teď! Nestyďte se! Udělejte to. Začíná to teď. K osobě vedle vás. Nalevo a napravo. Myslím to vážně. Právě teď. No tak! Nestyďte se. Udělejte to! Udělejte to! Teď... řekněte osobě vedle vás, že vás zajímá. Řekněte jí, že se staráte, že jí milujete. Řekněte jí, že jí milujete. To je to, co dělá rozdíl.
Společně... (Michael se směje)... (publikum křičí)... společně můžeme změnit svět. Společně můžeme pomoci zastavit rasizmus. Společně můžeme zastavit předsudky. Můžeme pomoci světu, aby žil beze strachu. Je to naše jediná naděje, bez naděje jsme ztracení."

 
Michael Jackson, z proslovu na fotbalovém stadionu v anglickém Exeteru (2002)

 

 

 

"Jediné řešení pro mír
je zvýšení tvé spirituality.
Jsme odděleni od lásky,
nerespektujeme jeden druhého.
Cokoliv se stalo se vzájemnou ochranou
otrávilo to tvé tělo a duši kvůli chvilce potěšení,
ale škoda, kterou jsi udělal, bude trvat věčně.
Děti se už rodí závislé na drogách a postižené,
rodinné hodnoty si odporují.
Popel k popelu, písek k písku,
tlak narůstá a já mám dost.
Chci křičet, rozhodit rukama a křičet:
Co má tohle šílenství znamenat?
Jak můžeme napomínat (kázat),
Když všechno, co děláme,
Je živoucí peklo ničící naši mysl?!
Všichni se musíme spojit,
Abychom přeměnili temnotu na světlo
A láska v našich srdcích zasvítí.”

 

Michael Jackson v písni Shout 

 

"Už od doby, co jsem byl malý, jsem si uvědomoval, že mám v sobě spoustu lásky, kterou mohu ze své duše sdílet. Černá tradice je tradicí duše (publikum křičí) ...taky vás miluju.....která je darem lásky a radosti. Duše je nejcennější dar, který můžete sdílet, protože tak šíříte kus sebe a svět ten dar teď potřebuje víc než kdy jindy. V ghettu na vás čeká dítě s AIDS společně s hladovějícími lidmi v Africe a kdokoliv jiný, kdo potřebuje uzdravit. Udělejte svět hezčím - díky tomu, že se společně se mnou rozdělíte o váš krásný pocit, který budete mít, když je vaše duše pozvednuta, aby stala čistou láskou. Tuto cenu přijímám jménem dětí z celého světa které jsou mojí inspirací a mou nadějí, děkuji..."

Michael Jackson při převzení ceny za humanitární činnost na Soul Train Awards (1993)
 

 

Sněme o zítřku, kdy jsou naše děti vychovávány a ochraňovány a živeny.

Sněme o míru a harmonii a smíchu.

Sněme o radosti a extázi.

Sněme o tančení kosmického tance.

Obnovme znovu sny o slibu, který jsme kdysi udělali.

Kde můžeme držet naše hlavy vztyčené a naše ruce natáhnout k dokonalosti.

Sněme o zítřku, kdy skutečně můžeme z duše milovat

a poznat lásku jako základní pravdu v srdcích všech stvoření. 
 

Michael Jackson

 

 

"Matka Země chce, abychom byli šťastni a milovali ji, když se staráme o to, co potřebuje. Potřebuje na své straně nebojácné lidi, kteří jsou její částí jako batolata, dost odvážná na to, aby chodila, protože matka má roztažené paže na jejich záchranu. Když ten v zrcadle bude plný lásky ke mně i k sobě, nezůstane prostor pro strach. Když se bojíme a panikaříme, přestali jsme milovat náš život a tuto Zemi. Ztratili jsme spojení. A jak může někdo běžet na pomoc Zemi, když s ní necítí? Možná nám Země říká, co chce a tím, že jí nenasloucháme, propadáme svému vlastnímu strachu a panice.

Jednu věc však vím – necítím se nikdy sám, když jsem dítětem Země. Nemusím lpět na vlastním přežití, uvědomím-li si, že veškerý život je ve mně. Děti a jejich bolest, děti a jejich radost. Oceán vlnící se pod sluncem, oceán naříkající pod černou ropou. Zvířata pronásledovaná ve strachu, zvířata plná čiré radosti z toho, že žijí. Tento význam ´světa ve mně´ chci vždy cítit..."

Michael Jackson ve své knize Dancing the Dream


 


 Zastavil jsi se někdy, aby sis všimnul veškeré té krve, která byla prolita?

Zastavil jsi se někdy, aby sis všimnul plačící Země, slzících pobřeží?

Sníval jsem, dívával jsem se za hvězdy.

Teď nevím, kde jsme,

I když vím, že jsme se dostali daleko
 

Michael Jackson v písni Eart Song 


 

"...Podívejte se, nemůžeme ovládat zemi, může se třást. Nemůžeme ovládat moře, mohou se v nich utvářet tsunami. Nemůžeme ovládat nebe, na kterém jsou bouřky. Jsme všichni v božích rukách. Myslím, že člověk to musí mít na zřeteli."

Michael Jackson v rozhovoru pro Ebony Magazine, 2007

 


 "Vážně cítím, že se příroda snaží kompenzovat špatnou vládu člověka na naší planetě. Planeta je nemocná, jako by měla horečku. Jestliže s tím teď něco neuděláme, dostaneme se do bodu, z něhož není návratu. Tohle je naše poslední šance spravit tenhle problém, jinak odjede vlak. Čas nastal. Tohle je ono. Lidé vždycky říkají: ´Ale oni se o to postarají. Vláda to udělá. Oni. Kdo oni? Začíná to u nás. S námi. Jinak se to nikdy neuskuteční.´”

Michael Jackson, 2009

  

 

"Musíme se spojit k uzdravování světa, abychom mohli sdílet tuhle krásnou planetu v radosti a lásce."

Michael Jackson (1995)

 

Od jednoho národa ke druhému
Celý svět se musí sjednotit
Čelit problémům, které vidíme
Potom to možná nějak můžeme zvládnout
 
Požádal jsem svou sousedku o laskavost
Řekla, že později
Co se to s lidmi stalo?
Copak jsem ztratili lásku
O které to všechno je?

Musím najít svůj mír,
Protože, zdá se, nikdo mě nenechá být
Falešní proroci vykřikují zkázu

Jaké máme možnosti? Řekl jsem svému bratrovi,
Že nastanou problémy
Čas strachu a slz
Ale musíme žít každý den tak,
Jako by byl náš poslední
 
Svět se mění
Přeuspořádává mysli a myšlenky
Objevují se předpovědi zkázy
Rozkvět dětí vyšel z módy
Budeme na tom pracovat
 
Řekl jsem svému bratrovi
Nežádej po mně laskavosti
Jsem svázán systémem

Nenapomínej mě
Nekřič a nevolej

Modlí se k Bohu, k Buddhovi
Pak zpívá písně Talmudu
Zmatek je v rozporu se sebou samým
Poznáme správné od nesprávného?

Chci jen, abys připustil,
Že jsem chrám
Nemůžeš mi ublížit,
Nalezl jsem vnitřní mír...

 Michael Jackson v písni Jam

 

Uzdravme svět

Společně

To je můj sen

S láskou Michael Jackson

 

Komentáře: O uzdravování světa

Datum: 17.11.2017

Vložil: anonymous

Titulek: DULEŽITÉSmrt Michaela Jacksona zasáhla spoustu lidí.
Ale některé ne mysleli si,že Michael je pedofil.ON PEDOFIL NEBYL!
Jak funguje nahrávací průmysl?
Co všechno věděl Michael Jackson?
Kdo a proč vyrobil a hodil na něj ty skandály?
MOŽNÁ VÁM PO PŘEČTENÍ TOHOTO KRÁTKÉHO PŘEČTENÍ BUDE JASNĚJI...!!

,,Je nutné,abyste věděli,že to,za co bojujeme je velice důležité.
Jsem opravdu unavený z manipulace,jak novináři manipulují vše,co se v této situaci může stát.
Oni nemluví pravdu jsou to lháři!
Zmanipulovali naše knihy s dějinami.
Dějepisné knihy nejsou pravdivé,je to lež.
Dějepisné knihy lžou,to si musíte uvědomit,to musíte vědět.
Všechny formy populární hudby od jazzu přes hip hop,nebo,k solu mluvíme o rozčílených tancích od cake přes jitterbug,charleston k break dancingu...ty všechny jsou formy černožských tanců.
Od okamžiku,kdy jsem začal lámat rekordy v prodeji svých alb-předběhl jsem Elvisovy nahrávky,nahrávky Beatles.
V okamžiku,kdy se moje album stalo nejprodávanějším albem v historii Guinessovi knihy rekordů,začali mne přes noc nazývat zrůdou,homosexuálem,obvinili mne z obtěžování dětí
říkají,že se snažím vybělit svoji kůži,dělají vše proto,aby obrátili veřejnost proti mně.
TO VŠE JSOU POUHÁ SPIKNUTÍ A TO MUSÍTE VĚDĚT.

JE ČAS NA ZMĚNU!!!
Uložte to do svých srdcí,uložte to do svého podvědomí a něco s tím udělejme.


MUSÍME....MY MUSÍME.,,
Vláda si vymyslela smrt zpěváka jako předávkování jak jinak.


Datum: 18.11.2017

Vložil: anonymous

Titulek: Re: DULEŽITÉ

JEŠTĚ BYCH ZAPOMĚLA TOTO JE TAKÉ DULEŽITÉ:
https://www.youtube.com/watch?v=3lnMky...

Datum: 19.11.2016

Vložil: Zdenička Píchová

Titulek: pravda

toto co vše je napsané na této stránce je úplná čistá PRAVDA.
Aš budu velká chtěla bych darovat své hračky do nemocnic nemocným dětem,alespon se o to budu pokoušet
AT ŽIJE MICHAEL JACKSON :)

Datum: 16.06.2014

Vložil: Alexnadra 0507

Titulek: Uzdravení světa:)

Už jako malý dítě jsem tohle vnímala a měla touhu rozdávat usměv...bohužel někdy jsem nedosáhla a vnímala jsem to ,jako bolest.Naprosto rozumím ...Michael Jackson je pro mě vzorem pro to,jak by měl vypadat svět,jak vychovat své děti a vnímat své okolí:)

Datum: 28.05.2013

Vložil: Beat...

Titulek: Michael

<3<3michael byl vdy užasný :)*

Přidat nový příspěvek