O Bohu, tvoření, vědomí a jednotě

"Je podivné, že Bohu nevadí, když Ho/Jí popisují ve všech náboženstvích, zatímco lidé stále lpí na představě, že jejich cesta je ta jediná správná. Cokoliv se pokusíte o Bohu říci, vždycky se najde někdo, kdo nebude souhlasit, a to i tehdy, pokud řeknete, že každá láska k Bohu je správná.

Pro mě není nejdůležitější věcí podoba, kterou na sebe Bůh bere. To nejdůležitější je podstata. Mé písně a tance jsou obrysy, vyzývající Ho ke vstupu a naplnění. Já udržuji formu, Ona do ní dává sladkost.

Díval jsem se na noční oblohu a spatřil hvězdy tak důvěrně blízko, jako kdyby je pro mě vyrobila moje babička. ´Jak jsou bohaté, jak jsou přepychové´, pomyslel jsem si. V ten moment jsem spatřil Boha při Jeho tvoření. Stejně tak snadno jsem Ji mohl vidět v kráse duhy, ladnosti jelena poskakujícího údolím, opravdovosti otcova polibku. Ale pro mě nemá nejsladší styk s Bohem žádný tvar. Zavřu oči a vstoupím do hlubokého měkkého mlčení. Nekonečnost Božího tvoření mě obejme. Jedno jsme."

Michael Jackson ve své knize Dancing the Dream (Tanec jako sen) 

 

 

"Vím, jak sa cítí strom, když přes něj fouká vítr. Přesně tak se cítím, když zpívám. Je to nádherné."

Michael Jackson, Ebony/Jet interview (2002) 

 

 

"Smysl života je obsažen v každém jednotlivém projevu života. Je přítomen v nekonečnu forem a jevů, které existují v celém stvoření."
Michael Jackson

 

 

"Ty a já jsme nikdy nebyli odděleni.

To je jen iluze, vytvořená z magického optického klamu.

Je zde jen jedna celistvost, pouze jedna mysl.

Jsme jako vlnky v nekonečném oceánu vědomí.


 Pojďte, tančeme tanec stvoření,

Oslavujme radost života.


 Ptáci, včely, nekonečné galaxie,

Řeky, hory, mraky a údolí

Jsou pulzující vzor,

Žijící, dýchající

Oživený kosmickou energií.


 Plný radosti a života

Můj vesmíre,

neměj strach.


 Abys jsi věděl, kdo jsi

- Jsi mnohem víc, nežli sis kdy dokázal představit.


 Jsi slunce, jsi měsíc

Jsi kvetoucí divoká květina

Jsi tep života,

Který pulzuje, tančí

Od smítka prachu až po nejvzdálenější hvězdu.


 Ty a já jsme nikdy nebyli odděleni.

To je jen iluze, vytvořená z magického optického klamu.

Je zde jen jedna celistvost, pouze jedna mysl.

Jsme jako vlnky v nekonečném oceánu vědomí.


 Pojďte, tančeme tanec stvoření,

Oslavujme radost života.


 Vracejíce se sami k sobě

Tvoříme znovu a znovu

Nekonečné cykly příchodů a odchodů

Užíváme si v nekonečnosti času.


 Nikdy nebyl čas,

Kdybych nebyl

nebo kdy ty bys nebyl.

Nidky nebude čas,

kdy přestaneme být.


 Nekoneční, bez hranic

V oceánu vědomí,

Jsme jako vlnky

V moři blaha.


 Ty a já jsme nikdy nebyli odděleni.

To je jen iluze, vytvořená z magického optického klamu.


 Nebe je tady.

Právě teď je ten správný okamžik věčnosti

Nepodváděj sebe,

Kultivuj své blaho.


 Jednou jsi se ztratil,

Ale teď jsi zpět doma

V širém vesmíru.

Není kam se vydat,

Odsud sem

Je nekonečný oceán vědomí.

Jsme jako vlnky v moři blaha.


 Pojďte, tančeme tanec stvoření,

Oslavujme radost života.


 A ty a já jsme nikdy nebyli odděleni.

To je jen iluze, vytvořená z magického optického klamu.


 Nebe je tady.

Právě teď je ten správný okamžik věčnosti

Nepodváděj sebe,

Kultivuj své blaho."

 

Michael Jackson ve své knize Dancing the Dream (Tanec jako sen)

 

 

 

"Vědomí vyjadřuje samo sebe skrze tvoření. Svět, ve kterém žijeme, je tanec stvořitele. Tanečníci přichází a odchází jako mrknutí oka, ale tanec žije dál. Častokrát, když tančím, cítím se dotčen něčím posvátným. V těchno chvílích cítím, že se můj duch vznese a stane se jednotný se vším, co existuje. Stávám se hvězdami a měsícem. Stávám se milencem i milovaným. Stávám se vítězem i vítězstvím. Stávám se pánem i otrokem. Stávám se zpěvákem i písní. Stávám se vědoucím i poznaným. Tančím dále a... to je ten nekonečný tanec stvoření. Stvořitel a dílo splynou do jednoty radosti. Tančím dál a dál..., tančím, dokud zde nezůstane pouze... tanec."
 

Michael Jackson ve své knize Dancing the Dream (Tanec jako sen) a v bookletu své desky Dangerous

 

 

Cítíš to?

Když se rozhlédneš, celý svět se spojuje

Cítíš to?
Je to cítit ve vzduchu, vítr to všude roznáší

My všichni jsme stejní
Krev, která je ve mně, je krev, která je v tobě

Cítíš to?

Při každém tvém nadechnutí
Někdo někde jinde umírá
Každý zdravý úsměv
Znamená hlad a svár pro jiné dítě

Cítíš to?

 

Z písně Can You Feel It, kterou napsal Michael Jackson se svým bratrem Jackiem

 


 
"Krásný západ slunce ve mě budí obdiv. Když vidím něco naprosto velkolepého, modlím se. Jako třeba tehdy, když jsem viděl mraky nad horami a zapadající slunce, což na obloze tvořilo krásnou linii s oranžovou barvou vespod. Jak se na to můžeš dívat a neříct: "Wow". Řekl jsem si, Bože, svět je tak nádherný. Podívej se na ty mraky. Díky za to, že děláš věci tak krásné. Mraky jsou důležité - dávají nám vlhkost, kyslík. Nemusely by být krásné. Nemusely by být inspirující. Je to to něco trochu navíc."
 
Michael Jackson
 
 
"Když jsme zkoušeli v Liverpoolu, Michael najednou zkoušku zastavil, abychom se mohli podívat na nádherné mraky, které právě letěly okolo. To je celý Michael."
 
Seth Riggs, Michaelův hlasový trenér