Michael a číslo 7

 

Michael Jackson přikládal číslu 7 zvláštní význam.

Matematici sice říkají, že šance na náhodný numerický výskyt je v každodenním životě mnohem větší, než si většina lidí uvědomuje, a že tendence vidět smysluplné vzorce v náhodných datech je hluboce zakořeněná v lidské přirozenosti, ale tohle je tedy "náhodný" výskyt čísla 7 v Michaelově životě... (Zdroj: světová MJ fóra.)

 

Michael Jackson byl 7. z 9 dětí.

Narodil 29.8., což je 241. den v roce ...2 + 4 + 1 = 7


V roce 1958... 19 + 58 = 77


Zemřel 25. ... 2+5 = 7


Jeho nejmladšímu synovi bylo v té době 7 let.


Svou poslední vůli Michael Jackson podepsal 7. 7. 02


Jeho memorial se uskutečnil 7. 7. 09 - přesně 7 let poté, co podepsal poslední vůli.


Jeho pohřeb byl 70 dní po jeho smrti. 7 + 0 = 7

Lékař, který byl souzen za jeho neúmyslné zabití, byl uznán vinným 7. týden po začátku soudního jednání, což bylo 7. listopadu


Když sečtěme čísla roku narození a úmrtí, vyjde nám...1 + 9 + 5 + 8 + 2 + 0 + 0 + 9 = 34 = 3 + 4 = 7

 

Jeho jméno i příjmení mají každé 7 písmen.


7 je jeho osobní, jmenné vibrační číslo:

M I C H A E L J A C K S O N

4 9 3 8 1 5 3 1 1 3 2 1 6 5 = 52 = 7


Adresa ranče Neverland má číslo 5225... 5 + 2 = 7= 2 + 5 =7


Jeho dcera Paris se narodila 3. 4. 1998 3 + 4 = 7 3 + 4 + 1 + 9 + 9 + 8 = 34 = 3 + 4 = 7


Oba jeho největší hity: Black or White a Billie Jean byly #1 po dobu 7 týdnů.


Z každého z jeho tří nejúspěšnější alb (Thriller, Bad a Dangerous) se dostalo 7 hitů do top 40.

 

777 

Michael Jackson se při různých příležitostech objevil v oblečení, na kterém byly vidět tři sedmičky. Jde o šťastná/é číslo/a a nebo to pro něj znamená jěště něco hlubšího?

Číslo 7 má, podobně jako 3, velký náboženský a mystický význam. Je považováno za zcela mimořádné a spojené s lidskými projevy dávného původu, jak dokládají náboženské rity i archeologické nálezy. Je zajímavé, že číslo 7 se hojně vyskytuje po celém světě již v předhistorických dobách (především v uměleckých výtvorech) a samozřejmě také v mytologii. Číslo 7 bývá spojováno s kultem Měsíce, s měsícem rozděleným na čtyři sedmidenní týdny. Udává nám počet dní v týdnu a jeho čtyřnásobek počet dní lunárního měsíce.

Síla sedmičky je dobře patrná i v Bibli. Číslo 7 je bezesporu jedním z nejdůležitějších čísel v Bibli, je číslem duchovní dokonalosti. Židé jej považují za vůbec nejposvátnější číslo – je součtem čísla 4 vyjadřujícího dokonalost země a čísla 3 reprezentujícího boží dokonalost. Jedná se tedy vlastně o zemi, která je korunována nebesy, propojena s plností božství.

7 ukazuje dokonalost, 3 dává důraz. 777 tedy představuje boží organizaci ve světě a popisuje dokonalost. Tři sedmičky ukazují kontrolu tří částí naší mysly – vědomí, podvědomí a nadvědomí. Michael svým fanouškům psal vzkazy, na kterých se právě tato slova objevovala. Trojka představuje záměr, účel nebo také tvořivost a to Michael Jackson rozhodně měl. 7+7+7 je 21, 2+1 jsou 3. Další možnost vysvětlení je božská trojice – Otec, Syn a Duch Svatý. Duch Svatý se projevuje ve všech částech naším mysli, podle jejich funkce. 777 tedy nepředstavuje pouze dokonalost, ale také plnost.

Podle Michaela Lee Bushe, dlouholetého Jacksonova kostyméra, poukazuje první sedmička k tomu, že se Michael narodil jako 7. dítě a další dvě sedmičky jsou součtem roku jeho narození: 19+58=77.

 

777 dle Michaela Beardena, hudebního ředitele turné This Is It:

 "Michael jsme nikdy (o jeho oblíbeném číslu 777) specificky nemluvili, ale hovořili jsme o pojmu, který obklopoval jeho význam, jestli mi rozumíte. Myslím, že jsem se podělil o jeden rozhovor na DVD, ve kterém jsme, on a já, mluvili o významu našeho jména, "Michael". Domnívám se, že 777 pro Michaela znamenalo tohle:

Existuje mnoho interpretací o čísle 7 a o jeho významu, ale - jen usuzuji z našich rozhovorů, pro Michaela je 777 číslo Boha, podobně, jako se naše jména překládají jako "Bohu podobný". Myslel si MJ, že je Bůh? NE! Ale nevylučoval, že jeho mise na planetě je jakási archandělská. Někoho, kdo je zodpovědný za vzestup duše ve fyzickém těle, kdo pomáhá osvětlit něco, co člověk jednoho dne musí zjistit. Bůh je láska, láska je skutečná, Bůh je uvnitř nás! Používal sílu hudby k tomu, aby předal toto poselství. Hudba je nejmocnější dostupný jazyk na této planetě. (...) To znamená 777. (...) Já a Michael jsme o těchto významech hodně hovořili."  

Informace a rozhovor o čísle 777 převzaty, s laskavým dovolením, ze stránek www.mj-777.com/

 

Diskusní téma: Michael a číslo 7

Are you 18? Come in and don't be shy!

loveawake.ru 18.01.2022
Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Přidat nový příspěvek

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com