Trocha numerologie

Michael Jackson se narodil 29.8.1958

 

Životní číslo:

29.8.1958 = 2 + 9 + 8 + 1 + 9 + 5 + 8 = 42 = 4 + 2 = 6


Číslo šest je spojeno s planetou lásky a krásy Venuší, má proto vliv na harmonii a rovnováhu. Venuše vládne dvěma znamením – Býku a Váhám. Znamení Býka přináší lásku, úctu, uspokojení a dobrý vztah ke hmotným statkům (můj dům - můj hrad, mé tělo), znamení Vah pak vnímání krásy v podobě umění, spravedlnosti či harmonie a dokonalou vyváženost v úsilí o dobro, krásu a pravdu.
  

Šestka je číslo lásky a harmonie, nese v sobě mnohá nadání, proto i lidé šestky jsou většinou pozitivní a přinášejí ostatním radost svou přítomností. Jejich pohled na život je optimistický.

Bývají úspěšní v obchodě i v umění. Mají rádi všechno uspořádané, sladěné a vyvážené. Musí si dávat pozor na přílišnou snahu po dokonalosti a také na váhavost, roztěkanost a nedůtklivost. Můžou však být příliš shovívaví. Neradi se hádají a chtějí s každým vycházet. Mají potřebu pomáhat lidem.
 

Vnější svět pro ně bývá často tvrdý a nepříjemný, proto potřebují nějaké zázemí, kam se mohou vždy vrátit. Pokud tu možnost nemají, mohou se z nich stát neurotici. Při negacích však dokážou lidi i využívat.

 
Potřebují slyšet chválu a pak jsou ze sebe schopni vydat maximum. Více než ostatní potřebují zažívat obdiv druhých, společenské a pracovní uznání a především mít hodnotné a láskyplné vztahy. Udělají cokoliv, aby si udrželi rodinu nebo vztah. Neumí žít sami a tak se proto klidně nechají někým i využívat.
 

Pro lidi s životním číslem šest je rodina, partnerství a domov základním klíčem k úspěchu v životě. Potřebují však partnera, který splní jejich představy. Touží po dokonalém harmonickém vztahu a obvykle jsou v tom také úspěšní.

Kladou důraz na materiální stránku života, materiální zabezpečení, pro jehož dosažení mají dostatek schopností. Proto je velmi důležité, aby pochopili, co je dobré a co nikoliv. Musí si uvědomit, že smyslem překážek v životě je prověřit a upevnit jejich vůli a odhodlání! Musí se naučit získat přirozenou sebedůvěru a posilovat svou vůli. Někdy natolik věří vlastnímu úsudku, že nejsou schopni přiznat svou chybu.

 
Jejich slabostí je pravděpodobně samolibost, a proto by se měli naučit ovládat své panovačné sklony. Velmi často stojí před volbou a je třeba se dobře rozhodnout tváří v tvář vznikajícím příležitostem. Měli by se více než ostatní naučit srovnat své životní priority, přehodnotit svůj přístup k partnerům, ostatním lidem a k práci.

Michael Jackson zemřel 25.6.2009 = 2 + 5 + 6 + 2 + 0 + 0 + 9 = 24 = 2 + 4 = 6
 
Den narození: 29. - nepřehlednost
 
29 je pravděpodobně číslem nejtěžší karmy ze všech. Prověřuje duchovní sílu osoby nebo jednotky, kterou reprezentuje, zkouškami a strastmi, odrážejícími Jobův příběh ze Starého zákona. Život je plný nejistot, klamu a zrady lidí, nespolehlivých přátel, neočekávaných nebezpečí, ale i značného smutku a úzkosti způsobené příslušníky opačného pohlaví. Je to číslo vážné výstrahy, která platí pro každou oblast osobního života a kariéry. V těchto specifických případech vibrace 29 je třeba pamatovat na rozvoj absolutní víry v dobro a sílu vlastního Já a vytrvalé aktivní pěstování optimismu.
 
Osoba narozena 29. je citlivá a vnímavá. Má velký potenciál mimosmyslového vnímání. Má schopnosti při hledání pravdy a moudrosti. Vyniká dobrými myšlenkovými postupy. Velmi důležitá je u ní duchovní činnost. Dosáhne úspěchu po stránce hmotného zabezpečení a majetku. Je pracovitá, vytrvalá a vynalézavá. Má mnoho nápadů a silnou intuici. Je otevřená a má bystré logické uvažování. Snadno navazuje kontakty a je přitažlivá. Je duchaplná a pohotová v komunikaci. Často inspiruje nebo podněcuje druhé k tvorbě.
 
Čemu je třeba se učit, slabiny osoby narozené tento den:

Vyhýbat se nudě. Milostný vztah je nepřehledný. Těžko hovoří o svých citech. Má vysoké nároky na druhé. Je zranitelná. Může dojít k nebezpečným nedorozuměním. Má snahu spíš otupovat své city alkoholem a drogami, než je řešit. Je uzavřená a tajnůstkářská. Občas je výstřední. Nestálost přináší problémy v manželství. Projevuje se vnitřní nejistota a pocit osamělosti. Pozor na podráždění a výbušnost. Je vychytralá a puntičkářská. Pozor na hádavost, citové výbuchy a zklamání. Pozor na ukvapenost a chladnou manipulaci s druhými. Má obavy ze ztráty materiálních hodnot.
 


 Mřížka

 
 Obecně:

 

3
Mozek
Komunikace
Tvořivost
Energie
6
Schopnost
Ocenit krásu,
lásku
Finance
9
Universální
schopnosti
Duchovno
2
Srdce
Cit
Intuice
5
Citová hloubka
a vůle
Odhodlání
Aktivita
8
Logika
Intelekt
Moc
Odpovědnost
1
Inteligence
Fyzické Já
4
Zručnost
Pracovitost
Pevnost
Praktičnost
7
Schopnost
překonávat
překážky
Pochopení, účast

 

 

Michael:

 


 
 
99
2
5
88
 
1
 

 

 

Číslo 1
 
Jednička je přiřazena komunikaci, vyjadřování citu a inteligenci. Poukazuje na to, jak se dotyčný člověk umí dorozumět s druhými. Je velmi důležité, aby zadržené energie, které se objevují s více jedničkami a které jsou doprovázeny vnitřním napětím, byly pozitivně odbourány, vyjádřeny. Protože je 1 číslo komunikace, může být uplatněna v různých formách umění, v práci nebo hobby
 

Lidé s jednou 1 ve čtverci mají problémy vyjádřit své vnitřní pocity slovy. Jsou proto často neprávem označování jako citově chudí. Lidem s jednou 1 postačí vyjádřit své city jednou a přijde jim zatěžko pochopit, že jejich partner/ka by chtěl/a slyšet častěji, že on/ona je milován/a. Je jim trapné příliš často hodnotit své intimní pocity. Jsou velmi cílevědomí a nenechají se lehce svést ze své cesty.

 
Číslo 2

Dvojka znamená intuici, schopnost vcítit se, cit, pochopení pro druhé.
 
Lidé s jednou dvojkou mají přirozený dar schopnosti vcítit se do druhých, dar intuice a jemnocitu. Mohou se spolehnout na svůj vnitřní hlas, pokud jde o první dojem. Jsou mírumilovní, chápaví a veselí. Právě proto, že mají pochopení pro druhé, sami velmi oceňují partnerství a nikdy by svého partnera záměrně nezranili. Jsou velmi citliví na stres a potřebují se vždy stáhnout do klidného kouta, aby "natankovali".
 
Číslo 3
 

K trojce patří duševní schopnost, pojmová představivost, mentální postřeh.
 

Když chybí 3
 
Znamená to, že dotyčným osobám chybí přirozený dar k rychlému pochopení věcí. Nedotýká se to inteligence, znamená to pouze, že myšlenkový proces u nich probíhá jinak a že potřebují více klidu ke koncentraci. Nebývají také příliš společenští, vystačí si docela dobře sami. Jsou spokojení, když mohou žít pro své koníčky a pro rodinu, nemají zkrátka velkou potřebu být často mezi lidmi.
 
Číslo 4
 

Čtyřce je přisouzena praktičnost, zručnost, asertivita a pracovitost.


Když chybí 4
 
Lidé bez 4 nemusí být vždy nutně nepraktičtí, mnozí si mohou odpovídající schopnosti osvojit, naučit se je, chybí jim pouze přirozené řemeslné nadání. Znamená to také, že takoví lidé mají takzvaně hlavu v oblacích. Pro ně nemusí mít vždycky všechno nějaký praktický smysl. Měli by se cvičit v tom, že ne všechno musí jít přes rozum nebo přes pocity.


 Číslo 5 
 

Pětka prezentuje vášeň, vůli, citovou hloubku a kontakt s lidmi. Lidé s pětkou jsou neklidné duše, machři. Mají schopnost prosadit se, ale jsou stále plni vášní, neklidu a rozervanosti. Vzpomeňme se na 50. léta: byla to doba velkého neklidu a změn.
 

Hodně lidí má dobré nápady, ale pro lidi s jednou 5 je samozřejmé, že tyto nápady také uskuteční. Vytyčí si cíl, zapřemýšlí, co je potřeba k tomu, aby ho dosáhli, a jdou na věc. Problémy a těžkosti umí zvládat velmi dobře. 5 je číslo vášnivosti a rychlých rozhodnutí. Tito lidé potřebují změnu, pohyb, výzvy a nenávidí nudu. Ovšem umí být také velmi nepříjemní a negativní, když se jim nepodaří prosadit to, co chtěli.
 

Číslo 6

 
Šestka znamená harmonie, rodinu, lásku ke kráse, obchodní schopnosti
 
Když chybí 6
 

Tady chybí porozumění pro harmonii. Tito lidé jsou blíže tomu věci si vyhádat, než je řešit kompromisem. Měli by poznat a osvojit si, že problémy je možné řešit jinak než křikem. Ochota ke kompromisům může vést pro všechny k přijatelnému řešení.

Číslo 7

 
Sedmička je emocionální číslo, a reprezentuje ochotu pomáhat, spontánnost, pochopení, účast, citovou karmu


Chybějící číslo 7


Když toto číslo chybí, jsou lidé více orientováni na sebe a nejsou tak ochotní nechat se vtáhnout do nějaké záležitosti. Jsou zdrženliví a mají potíže prosadit se.


 Číslo 8

 

Osmička je karmické číslo. Zahrnuje logické myšlení, organizační talent, obrazuschopnost, materiální a fyzickou karmu Vyžaduje vždy vyrovnanost. Propůjčuje moc, ale přináší také deprese. Lidé s osmičkou v datu narození mají tendenci vidět život z horší stránky. Jsou logicky založení a vždy vyžadují, aby jim byly věci logicky vysvětleny.

 
Dvě a více 8
 

Ačkoliv lidé s dvěma a více 8 mají organizační talent a hodně duševní energie, jen velmi obtížně dovedou svůj talent pozitivně využít. Více než jedna osmička s sebou nese hodně negativity, a protože je 8 číslo rovnováhy, musí tito lidé znovu a znovu hledat a vytvářet rovnováhu a harmonii a měli by se vždy ptát po své motivaci.
 

Díky velké duševní a logické schopnosti pochopit věci v jejich základních vlastnostech, mají mnozí z nich kreativní talent. Lidé s několika osmičkami také umí, když chtějí, ostatní přesvědčit. Mají organizační talent, cit pro finance a jen zřídka přehlédnou příležitost vydělat peníze. Mohou se ale stát ve finančních záležitostech nenasytní a malicherní. Také existuje stálé nebezpečí, že se na svět dívají z té černější stránky. Pro tento okruh lidí je velmi důležité, aby nezapomínali na pozitivní myšlení a jeho sílu.

 

Číslo 9

 

Devítka je číslo analýtických schopností a duchovna. Máme ji my všichni v našem datu narození, stejně tak jako jsme všichni vybavení díky 1 určitým egoismem. Když se ohlédneme zpět na začátek 20. století, můžeme si všimnout, že od roku 1900 svět znatelně změnil svůj myšlenkový směr. Co v letech 1800 až 1899 bylo rozvinuto a objeveno – a to díky preciznímu, logickému myšlení, které sebou nese 8 obsažená v čísle roku - , bylo od roku 1900 se znepokojující rychlostí analyzováno a dále vyvinuto. Ještě nikdy jsme neprošli tak razantní, tak přítomnou fází, která je svým stále hladovějším, rychlejším, lepším, vyšším, neustálým vývojem tak znepokojující, než v době od roku 1900 do dneška. Jak bude vypadat svět kolem roku 2030, kdy lidé narození po roce 2000 budou určovat charakter společnosti? Nebude již převládat egoismus, ale jemnocit, komunikace a pochopení druhého.

 

Dvě a více 9

 
U těchto lidí se všechno odehrává "hlavou". Hodně lidí s více 9 se rádo zabývá čísly, protože práce s nimi vyhovuje jejich zvýšeným analytickým schopnostem. Tato vysoká duševní energie musí být využita, a lidé, kterých se tato konstelace týká, se cítí nejlépe, když mohou nasadit své analytické schopnosti. Pozor ale na nebezpečí, aby se nestali jednostrannými a nechtěli uplatňovat pouze svoje hledisko. V mnoha případech je těžké přimět je k tomu, aby situaci viděli také jinak, z jiného pohledu. Dotyčné osoby rády mluví o svých problémech, ale nenechají obvykle nikoho vyslovit jiný názor. Mohou být velmi nerozhodní, nepružní a také sobečtí.
 
Rovina vášně
 
 

 

 

 
2
5
88

 

 

 

 

Tento člověk má neodolatelný cit a emoce, které silněji ovládají mysl. Je ctižádostivý. Silně ovlivňuje touhu, naději a lásku. Vše dělá se zápalem a nic nedělá polovičatě. Chce naplnit to, pro co se rozhodl.

 Vzhledem k vícečetné osmičce má mimořádnou emocionální sílu, vysoké rozumové a intelektuální schopnosti, dobrý postřeh a všímavost.

 
Rovina odhodlání


 

 
99

 
5

 
1

 

 

Tato čísla značí vrozenou podnikavost, aktivitu a houževnatost. Tohoto člověka nic nezastaví před dosažením toho, co chce. Je tvrdohlavý a umíněný. Je příliš zahleděný do sebe a nepřizpůsobivý.

Celkové jmenné – osobní – vibrační číslo (Význam čísla jména a příjmení)

Číslo ze jména má velikou důležitost, jeho vibrace nám odhalují povahu, nadání, schopnosti, zdraví, sklony, slabiny a osud člověka. Číslo celého jména má na člověka nesmírný vliv, neboť je to číslo osudu, první číslo, které na člověka působí. Je to znak individuality, kterou se odlišuje od těch, jež s ním mají stejné číslo data narození. Je to základní kámen, na němž si člověk buduje svou budoucnost. Má ohromnou důležitost v dětství a mládí.

 
A – J - S = 1         D – M – V =        G – P – Y = 7
B - K - T = 2         E – N – W =        H – Q – Z = 8
C - L - U = 3         F - O - X =               I – R = 9
  
  
 M I C H A E L   J A C K S O N
4 9 3 8 1 5 3    1 1 3  2 1  6 5 = 52 = 7
 


Sedmičky dávají přednost duševní práci. Bývají to hluboce duchovní lidé, filozofové, učitelé, fantastové, myslitelé a svým nezlomným duchem se stávají učiteli či vychovateli. Mají vlohy i k podnikání. Mají dobrou intuici a někdy mohou mít léčitelské schopnosti.


Ke štěstí potřebují především přátelství. Milují přírodu. Rádi cestují a vzdělávají se. Chtějí si zachovat nezávislost a samostatnost, což může být problém v manželství. Vyvarovat by se měli pesimismu a zaujatosti, která je brzdí ve vývoji.
 

Michaelovo druhé jméno je Joe a je také zapsáno v jeho pasu či v soudních spisech. Na mnoha dokumentech, např. na Michaelově oddacím a úmrtním listu nebo na rodném listu jeho dětí, je však uvedeno jméno Joseph a zdá se, že Michael si tak nechal říkat a své druhé jméno si tedy trochu pozměnil, možná právě pro jeho význam, kdo ví. Výpočet jsem udělala na obě varianty :-)
 
 

M I C H A E L   J O E   J A C K S O N

4 9 3 8 1 5 3    1 6 5    1 1 3 2 1  6  5 = 64 = 10 = 1
 

1 - vyjadřuje základ života, jde o první číslo, k němuž se druží planeta Slunce - zdroj energie. Tento člověk jde za svým, je náročný k sobě i druhým, raději mluví, než naslouchá, útočí, než by se bránil, nerad přiznává slabost, ale jinak je poměrně zodpovědný a schopný nést následky svých činů. Jednička vyjadřuje nezávislost, samostatnost, podnikavého ducha, aktivitu, odvahu, vůdcovské sklony a perfekcionismus. Toto číslo přináší schopnost jasně formulovat cíle, originálnost upevňuje pocit vlastní hodnoty. Jmenná jednička pomáhá umělecky zaměřeným jedincům.

Tito lidé ve společnosti rádi září, jsou velice zvídaví a mají rádi změnu. Hodně dokáží získat vlastním přičiněním a mívají vůdcovské vlastnosti. Ve vztazích tito jedinci zaujímají dominantní pozici. Jejich srdce a city můžete získat lichotkami, nesnášejí však jakékoliv výtky a pochyby.
 
Jedničky by měly v životě stát na vlastních nohou, nebýt na nikom závislí, protože jen tak se cítí opravdu dobře. Měly by se naučit najít silnou sebedůvěru, něco ve svém životě dokázat a umět se prosadit. 

 

M I C H A E L   J O S E P H   J A C K S O N

4 9 3 8 1 5 3    1 6 1  5  7  8  1 1 3  2 1 6  5 = 80 = 8


8 - je to číslo moci, síly a úspěchu, je spojeno s planetou Mars. Lidé s osobním číslem 8 jsou bojovníky, energickými dobyvateli, které lákají výzvy. Jsou ctižádostiví, ale zaměřují svou pozornost spíše k materiálním hodnotám. Jsou ambiciózní a zajímá ji úspěch a hmotné zajištění. Touží po moci a mnohdy se jim daří díky rozhodnosti, pohotovosti a smyslu pro realitu.

Lidé s osmičkou mívají organizační schopnosti a dokáží vést ostatní. Někdy jsou ale zbytečně tvrdohlaví a netolerantní k okolí, bývají netrpěliví a ač pracovití, také někdy pořádně rozhazovační. Žijí - jak se říká - naplno. Jejich city jsou upřímné a vášnivé.

Vztahy a partnerství pro ně nejsou nejdůležitější. Získat si náklonnost tohoto člověka nebývá lehké a udržet si jeho lásku je ještě těžší. Osmičky jsou kritické a neústupné, proto potřebují mít vedle sebe někoho, kdo se jim dokáže přizpůsobit.

Pro tyto lidi je také velmi důležité nalezení rovnováhy mezi hmotnou a duchovní rovinou. Díky svému soucitu dosahují dobročinnosti.
 


 Michael

Původně hebrejské jméno Míká él je doloženo v Bibli jako jméno jednoho z andělů (v křesťanství archanděl Michael) a znamená "Ten, kdo je jako Bůh" nebo "Bohu podobný".
 
Joseph

Pochází z hebrejského Jóseph, které znamená "On (Bůh) přidá", "rozhojní."

 

Kontakt

Michael Jackson Forever kiwi@truemichaeljackson.com