Dětství

 

Michael Jackson vyrůstal v 60. letech. Bylo to období rozkvětu mnoha občanských hnutí a Jacksonova rodina se snažila vydobýt si spravedlivé místo ve společnosti. Michael od raného dětství projevoval mimořádný hudební talent a proto se už jako malý stal předním členem sourozenecké kapely Jackson 5.  Od pěti let se svými bratry zpíval na talentových soutěžích a po nocích vystupoval v nejrůznějších klubech. Místo volného času pak hodiny a hodiny zkoušel na vystoupení. Nad tím vším vládl přísnou rukou otec Joe. Chtěl, aby jeho děti byly úspěšné, proto je neustále tlačil kupředu. Křik a bití bylo na denním pořádku. Matka Kathrine byla naopak hodná a citlivá, byla však horlivou členkou Svědků Jehovových. Děti tak byly velice izolovány od běžné společnosti - kromě několika let školní docházky (podstatnou část studia zastoupili soukromí učitelé, především u Michaela, který byl jeden z nejmladších) znaly pouze nacvičování, vystupování a setkávání v Domě Království, kde jim (mimo dobrých názorů) byly udíleny další nařízení a zákazy ohledně chování. Děti tak neměly možnost najít si normální kamarády. Na citlivého Michaela to mělo tak silný dopad, že si s sebou celý život nesl pocit smutku a ztráty. 

 

Foto ze zkoušek doma - Michael je druhý zleva:

 

Několik krásných příhod z Michaelova dětství a další vhledy do tohoto období jeho života jsou v knihách:

You Are Not Alone: Michael Through a Brother's Eyes (Nejsi sám - Michael očima svého bratra) od Jermaina Jacksona a Moonwalk od Michaela. Obě vyšly v ČR.

Domek, ve kterém Michael a jeho 8 sourozenců s rodiči vyrůstali a kde zkoušeli na svá vystoupení: